TUẦN 24, NĂM HỌC 2021-2022 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 24, NĂM HỌC 2021-2022

THÔNG BÁO – NHẮC VIỆC

THỨ HAI, 06/12/2021 
8:00 – 9:00, tại P.208, A1Ban Giám hiệu họp giao ban.
9:00 – 10:00, tại P.208, A1Ban Giám hiệu họp Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN.
Thành phần tham dự: bà Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB).
10:00 – 11:30, tại P.301, A1Hiệu trưởng, PHT. Lâm Quang Đông họp về công tác chuẩn bị Hội nghị rà soát, hoàn thiện Báo cáo tự đánh giá Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN (chu kỳ 2021-2026).
Thành phần tham dự: lãnh đạo P.HCTH, lãnh đạo và chuyên viên TT.ĐBCL.
10:00 – 11:30, tại P.201, A1PHT. Nguyễn Xuân Long dự họp kiểm điểm cuối năm 2021 Chi bộ Phòng Quản trị.
Thành phần tham dự: các đồng chí Đảng viên Chi bộ P. QT.
10:00 – 10:30, tại P.406, A1PHT. Hà Lê Kim Anh họp Tổ công tác thực hiện quy trình bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ.
Thành phần tham dự: các ông/bà: Dương Quỳnh Hoa, Cù Thanh Nghị (P.TCCB), Vũ Văn Hải (P.CT&CTHSSV); Chi ủy, Ban Giám hiệu và Chủ tịch Công đoàn Trường THPT CNN.
10:30 – 11:45, tại P.406, A1PHT. Hà Lê Kim Anh họp với cán bộ chủ chốt Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ về việc thực hiện quy trình bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường THPT CNN.
Thành phần tham dự: Tổ công tác thành lập theo Quyết định của Hiệu trưởng; Chi ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Chi đoàn giáo viên (là viên chức) và các tổ trưởng trực thuộc Trường THPT CNN.
14:00 – 15:30, tại P.201, A1PHT. Hà Lê Kim Anh làm việc với P.CT&CTHSSV về kế hoạch nhiệm vụ tháng 12.
Thành phần tham dự:  lãnh đạo và chuyên viên P.CT&CTHSSV.
14:00 – 16:00, tại P.301, A1PHT. Lâm Quang Đông dự họp Chi bộ P.KHCN – TT.CNTT-TT&HL – TT.ĐBCL.
Thành phần tham dự: các đồng chí đảng viên Chi bộ P.KHCN – TT.CNTT-TT&HL – TT.ĐBCL.
16:00 – 18:00, tại P.410, A1 và Zoom MeetingHiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh dự Lễ kí kết hợp tác và chuyển giao, tập huấn bộ tài liệu Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo do Học viện Sáng tạo, ĐH Dublin Ailen (Innovation Academy, University College Dublin, UCD).
Thành phần tham dự: lãnh đạo P.HTPT, Trưởng P.ĐT, Trưởng P.KHCN, nhóm giảng viên tham gia nhiệm vụ Đề án 844, nhóm giảng viên tham gia giảng dạy môn TD-ST-KN, học viên khoá học (khuyến khích) và khách mời.
THỨ BA, 07/12/2021 
8:30, tại P.203, ĐHQGHNBí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng dự họp Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN.
14:00, tại P.203, ĐHQGHNHiệu trưởng tham dự buổi làm việc giữa Lãnh đạo Ủy ban Văn hóa – Giáo dục của Quốc hội và Lãnh đạo hai ĐHQG.
14:00 – 15:30, tại P.201, A1PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với lãnh đạo Phòng Quản trị.
Thành phần tham dự: các ông: Phạm Văn Kim, Nguyễn Văn Đoàn, Vũ Xuân Kiên, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Trọng Tuyến, Chu Mạnh Hùng (P.QT).
14:00 – 15:30, tại P.301, A1PHT. Hà Lê Kim Anh làm việc với lãnh đạo P. ĐT về công tác đào tạo HK2 năm học 2021-2022.
Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Thúy Lan, Nguyễn Việt Hùng (P.ĐT).
19:30 – 21:30, tại P.410, A1 và Zoom MeetingBan Giám hiệu dự Hội nghị tổng kết Chương trình Đại sứ ULIS năm 2021.
Thành phần tham dự:  
Dự trực tiếp tại P.410: Thường trực Ban Truyền thông TSĐHCQ 2021, Đại diện Đại sứ ULIS 2021, Ban tổ chức Hội nghị.
Dự trực tuyến: lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường, Ban truyền thông tuyển sinh đại học, sau đại học năm 2021, Trưởng các bộ môn, giáo viên chủ nhiệm, cán bộ văn phòng các khoa đào tạo và Bộ môn, Ban chấp hành Công đoàn trường, Chủ tịch/Tổ trưởng Công đoàn bộ phận, Ban chấp hành Đoàn thanh niên, Hội sinh viên trường, 593 Đại sứ ULIS 2021, sinh viên đăng ký tham dự Đại sứ ULIS 2022, cán bộ Văn phòng CLC, Văn phòng FIRE, Văn phòng ALUMNI và khách mời.
THỨ TƯ, 08/12/2021 
8:00 – 11:00, tại P.410, A1 và Zoom MeetingBan Giám hiệu họp giao ban công tác Quý IV/2021.  Thành phần tham dự:   Dự trực tiếp tại P.410: Chủ tịch Công đoàn Trường, Bí thư ĐTN, Trưởng các Phòng, Giám đốc các Trung tâm, Trưởng Khoa ĐT&BDNN, Trưởng Khoa SĐH. Dự trực tuyến: Hiệu trưởng các Trường: THPT CNN, THCS NN; đại diện BCN các Khoa đào tạo, Bộ môn và khách mời.
14:00 – 15:30, tại Hội trường Học viên Chính trịPHT. Hà Lê Kim Anh dự Lễ khai giảng khoá đào tạo Văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ hệ VLVH (khoá 2) cho cán bộ Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng).
Thành phần tham dự: các ông/bà Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH), Nguyễn Thành Công (P.TTPC), Lê Văn Tuyển (P.KHTC) và đại diện BCN, giảng viên & giáo vụ phụ trách K.ĐTBD&NN.
14:00 – 15:30, tại P.201, A1PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với lãnh đạo TT.CNTT-TT&HL. Thành phần tham dự: các ông/bà: Khoa Anh Việt, Trịnh Hải Tuấn, Dương Khánh Linh (TT.CNTT-TT&HL).
15:00 – 16:30, tại P.410, A1Hiệu trưởng, PHT. Lâm Quang Đông họp về công tác chuẩn bị Hội nghị rà soát, hoàn thiện Báo cáo tự đánh giá Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN (chu kỳ 2021-2026).
Thành phần tham dự: lãnh đạo P.HCTH, lãnh đạo và chuyên viên TT.ĐBCL.
THỨ NĂM, 09/12/2021 
8:15 – 9:00, tại Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga.Hiệu trưởng dự Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ phiên dịch tiếng Nga dành cho cán bộ giảng viên Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga.
Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Thúy Lan, Hoàng Thị Kim Ngân (P.ĐT), các giảng viên giảng dạy khóa học.
10:00 – 11:30, tại P.201, A1PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với Ban Giám sát thực hiện nhiệm vụ Đề án ngoại ngữ Quốc gia năm 2021.
Thành phần tham dự: các ông/bà: Hoa Ngọc Sơn (K.ĐT&BDNN), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Nguyễn Thành Công (P.TTPC), Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH).
10:00 – 11:30, tại P.301, A1PHT. Hà Lê Kim Anh làm việc với Trường THCS Ngoại ngữ về công tác chuẩn bị thi HK1 và kế hoạch nhiệm vụ HK2 năm học 2021-2022. Thành phần tham dự: Ban Giám hiệu Trường THCSNN, thư ký hội đồng và bộ phận giáo vụ Trường THCSNN.
14:00, tại Nhà E5, ĐHQGHNPHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với Ban quản lý Dự án (ĐHQGHN).
19:30 – 21:00, Zoom MeetingHiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh dự Chương trình gặp gỡ sinh viên ngành Sư phạm khóa tuyển sinh năm học 2021 – 2022. Thành phần tham dự: đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.CT&CTHSSV, P.ĐT, P.KHTC, Ban Chủ nhiệm và giáo vụ các Khoa đào tạo, giáo viên chủ nhiệm và toàn thể sinh viên ngành Sư phạm khóa tuyển sinh năm học 2021-2022.
THỨ SÁU, 10/12/2021 
Cả ngày, tại Ba Vì, Hà NộiBan Giám hiệu dự Hội nghị rà soát, hoàn thiện Báo cáo tự đánh giá Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN (chu kỳ 2021-2026).
Thành phần tham dự: Trưởng các nhóm viết báo cáo tự đánh giá, lãnh đạo và chuyên viên Trung tâm Đảm bảo chất lượng và khách mời. (9:00 sáng ngày 10/12/2021: xe ô tô đón đoàn tại sân A1).
13:30, tại Vĩnh PhúcPHT. Nguyễn Xuân Long dự buổi làm việc giữa lãnh đạo Bộ KHCN và lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc.
THỨ BẢY, 11/12/2021 
Cả ngày, tại Ba Vì, Hà NộiBan Giám hiệu dự Hội nghị rà soát, hoàn thiện Báo cáo tự đánh giá Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN (chu kỳ 2021-2026).
Thành phần tham dự: Trưởng các nhóm viết báo cáo tự đánh giá, lãnh đạo và chuyên viên Trung tâm Đảm bảo chất lượng và khách mời.
13:30, tại Vĩnh PhúcPHT. Nguyễn Xuân Long dự “Diễn đàn hợp tác khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực” của Bộ KH&CN.
CHỦ NHẬT, 12/12/2021 
Cả ngày, tại Ba Vì, Hà NộiBan Giám hiệu dự Hội nghị rà soát, hoàn thiện Báo cáo tự đánh giá Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN (chu kỳ 2021-2026).
Thành phần tham dự: Trưởng các nhóm viết báo cáo tự đánh giá, lãnh đạo và chuyên viên Trung tâm Đảm bảo chất lượng và khách mời.

   9:00 – 12:00, ngày 06/12/2021, tại P.410, A1: Tổng duyệt Chương trình Hội nghị tổng kết chương trình Đại sứ ULIS năm 2021. Thành phần tham dự: thành viên Thường trực Ban truyền thông TS ĐHCQ 2021, Ban Tổ chức Hội nghị.

   14:30, ngày 09/12/2021, tại Hội trường Vũ Đình Liên: Tổ chức xét nghiệm covid-19. Thành phần tham dự: Trưởng các nhóm viết báo cáo tự đánh giá, lãnh đạo và chuyên viên Trung tâm Đảm bảo chất lượng, Ban tổ chức Hội nghị.