TUẦN 24, NĂM HỌC 2018–2019 Từ ngày 21/01/2019 đến ngày 27/01/2019 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 24, NĂM HỌC 2018–2019 Từ ngày 21/01/2019 đến ngày 27/01/2019

THỨ HAI, 21/01/2019  
8:00 – 10:00, tại P.208, A1 Ban Giám hiệu họp giao ban.
10:00 – 11:00, tại VP K.NN&VH HQ Hiệu trưởng làm việc với Khoa NN&VH Hàn Quốc.Thành phần tham dự: Trưởng phòng TCCB.
13:45, tại HT Nguyễn Văn Đạo Ban Giám hiệu dự Hội nghị tổng kết năm 2018, triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2019.Thành phần tham dự: Các cán bộ có tên theo Công văn số 56/ĐHNN-HTCH của Hiệu trưởng (Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng KH và ĐT, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Kế toán trưởng, trưởng các phòng ban, lãnh đạo các khoa trực thuộc).
THỨ BA, 22/01/2019  
08:30 – 13:30, tại Hội trường Lớn – Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên PHT. Ngô Minh Thủy tham dự LỄ TRAO HỌC BỔNG Sam sung – SKS 2018.

Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo Khoa NN&VH Hàn Quốc, đại diện lãnh đạo Phòng CT và CTHSSV, và các sinh viên được nhận học bổng. (Xe ôtô của Công ty Samsung đón lúc 7:30 cùng ngày, tại Trường.)

THỨ TƯ, 23/01/2019  
8:30 ­– 10:00, tại P.301, A1  Ban Giám hiệu họp Đảng ủy Trường ĐHNN – ĐHQGHN

Thành phần tham dự: Các đồng chí Đảng ủy viên.

10:30-11:30, tại P.410, A1 PHT. Ngô Minh Thủy họp tổng kết Ngày hội việc làm – JOB FAIR 2019.

Thành phần tham dự: Ban tổ chức chương trình “Ngày hội việc làm 2019” theo Quyết định số 2289/QĐ-ĐHNN ngày 26/10/2018; Đại diện Đoàn thanh niên và Hội sinh viên Trường.

THỨ NĂM, 24/01/2019  
8:00 tại P.202, ĐHQGHN Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng dự họp liên tịch Thường vụ Đảng ủy và Ban Giám đốc ĐHQGHN.
14:00 – 15:30, tại P.509, A1 Hiệu trưởng dự lễ trao bằng cho sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 12 năm 2018.

Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách phòng ĐT; phòng CT&CTHSSV; Đại diện lãnh đạo các khoa đào tạo chính quy; Bí thư đoàn thanh niên; Chủ tịch Hội sinh viên.

16:00 – 17:30, tại Phòng GD&ĐT Quận Cầu Giấy Hiệu trưởng làm việc với Phòng GD&ĐT Quận Cầu Giấy về việc bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh cho giáo viên và học sinh các trường THCS trên địa bàn Quận.

Thành phần tham dự: Các ông, bà: Nguyễn Lân Trung (Hội đồng Tư vấn HT và PT), Nguyễn Thành Văn, Lại Thị Phương Thảo (Trường THPT CNN), Hoa Ngọc Sơn, Vũ Huy Tâm (K.ĐT&BDNN), Nguyễn Đoàn Phượng (P. HCTH)

17:30-19:00, tại Hội trường

Vũ Đình Liên

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long gặp mặt và tập huấn sinh viên tham dự Chương trình “Đại sứ ULIS 2019”.

Thành phần tham dự: Chủ tịch Hội đồng tư vấn Hợp tác và Phát triển; Trưởng các đơn vị: Phòng ĐT, Phòng CT&CTHSSV, Trung tâm CNTT-TT&HL; Đoàn Thanh niên; Hội sinh viên và các sinh viên tham gia chương trình.

THỨ SÁU, 25/01/2019  
8:30-10:00, tại P.410, A1 PHT Ngô Minh Thủy họp về xây dựng Bộ hồ sơ thực tập của sinh viên Trường ĐHNN-ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo và chuyên viên phòng CT&CTHSSV; Đại diện lãnh đạo phòng ĐT; Đại diện lãnh đạo các khoa đào tạo và Bộ môn trực thuộc Trường; Bí thư Đoàn Trường; Chủ tịch Hội sinh viên.

8:00 tại Hòa Lạc Hiệu trưởng dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: Các ông bà: Cù Thanh Nghị, Dương Mỹ Hạnh (P.TCCB)

10:00-11:00, tại P.509, A1 PHT. Ngô Minh Thủy dự Lễ bế giảng lớp tiếng Việt và văn

hóa Việt Nam dành cho sinh viên ĐH Keimyung Hàn Quốc

Thành phần tham dự: P.HTPT, BCN khoa Hàn Quốc, giáo viên phụ trách, sinh viên.

13:30, tại Hội trưởng tầng 2, Sunwah Ban Giám hiệu dự Hội nghị Tổng kết năm 2018, triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2019.

Thành phần tham dự: Thành phần Hội nghị theo Thông báo triệu tập của Hiệu trưởng (Ban Giám hiệu, Trưởng, Phó các đơn vị, Chủ tịch Hội đồng KH và ĐT Trường, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn HT&PT Trường, Chủ tịch Công đoàn Trường, Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Trường (là cán bộ).

 

THÔNG BÁO – NHẮC VIỆC

  1. Phòng Đào tạo thực hiện công văn số 117/ĐHQGHN-ĐT ngày 14/01/2019 về Góp ý Dự thảo Hướng dẫn đào tạo Tài năng, chất lượng cao ở ĐHQGHN, hạn nộp góp ý, đề xuất trước ngày 20/01/2019; thực hiện công văn số 123/ĐHQGHN-ĐT ngày 15/01/2019 về góp ý Dự thảo Quy định tổ chức đào tạo các học phần chung ở ĐHQGHN, hạn nộp góp ý, đề xuất trước ngày 22/01/2019.
  2. Ngày 22 và 23 tháng 1 năm 2019, Hiệu trưởng làm việc tại các trường THPT tỉnh Lạng Sơn thuộc Chương trình Hợp tác với địa phương.
  3. Ngày 22/01/2019 PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc tại các trường THPT tỉnh Thanh Hóa thuộc Chương trình Hợp tác với địa phương.