TUẦN 23, NĂM HỌC 2020-2021 Từ ngày 30/11/2020 đến ngày 06/12/2020 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 23, NĂM HỌC 2020-2021 Từ ngày 30/11/2020 đến ngày 06/12/2020

THỨ HAI, 30/11/2020

 

8:00 – 8:30, tại P.301, A1

Ban Giám hiệu dự họp Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: các đồng chí Ban Thường vụ.

8:30 – 10:30, tại P.301, A1

Ban Giám hiệu dự họp Đảng ủy Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: các đồng chí Đảng ủy viên.

10:30 – 11:30, tại P.509, A1

Ban Giám hiệu tham dự Hội nghị “Khởi động cùng UNC2021” và giới thiệu Đề án ULIS FIRE.

Thành phần tham dự: Trưởng các đơn vị đào tạo và nghiên cứu, thành viên các tiểu ban UNC2021 theo quết định số 2180/QĐ-ĐHNN ngày 25/11/2020 Hiệu trưởng; các trợ lý nghiên cứu khoa học các đơn vị; BCĐ và văn phòng Đề án ULIS FIRE.

14:00 – 15:00, tại P.208, A1

Ban Giám hiệu họp giao ban.

15:00 – 16:30, tại P.410, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long họp tổ rà soát các kỳ thi đánh giá năng lực.

Thành phần tham dự: theo Quyết định số 2105/QĐ-ĐHNN ngày 06 tháng 11 năm 2020 của Hiệu trưởng.

15:00 – 16:00, tại P.201, A1

PHT. Hà Lê Kim Anh làm việc với văn phòng Ban chỉ đạo Đề án FIRE.

16:00 – 17:00, tại P.201, A1

PHT. Hà Lê Kim Anh làm việc với lãnh đạo Phòng Đào tạo và Văn phòng CLC.

17:00, tại Hội trường Tỉnh ủy Hòa Bình

Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng tham gia đoàn công tác của ĐHQGHN làm việc với Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình.

THỨ BA, 01/12/2020

 

8:00 – 17:00,

tại ĐHQGHN

PHT. Nguyễn Xuân Long tham dự lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương.

8:00 – 10:00, tại VP Khoa SPTA

PHT. Hà Lê Kim Anh làm việc với Khoa SPTA và Khoa NN&VH CNNTA.

Thành phần tham dự: đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.ĐT, P.CT&CTHSSV; cán bộ VP CLC phụ trách; VP BCĐ Đề án FIRE; BCN Khoa SPTA và Khoa NN&VH CNNTA và trưởng các bộ môn, cán bộ VP khoa.

8:30, tại Hòa Bình

(cả ngày)

Hiệu trưởng dự Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội.

10:00 – 11:30, tại phòng họp Khoa Trung

PHT. Hà Lê Kim Anh làm việc với Khoa NN&VH Trung Quốc và Khoa NN&VH Nga.

Thành phần tham dự: đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.ĐT, P.CT&CTHSSV; cán bộ VP CLC phụ trách; VP BCĐ Đề án FIRE; BCN Khoa Trung và Khoa Nga và trưởng các bộ môn, cán bộ VP khoa.

14:00 – 15:30, tại P.201, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long họp Ban chỉ đạo xây dựng Dự án ĐHNN, ĐHQG tại Hoà Lạc.

Thành phần tham dự: theo Quyết định số 1285/QĐ-ĐHNN ngày 13/8/2020 của Hiệu trưởng.

14:00 – 15:30, tại VP Khoa NN&VH Nhật

PHT. Hà Lê Kim Anh làm việc với Khoa NN&VH Nhật Bản và Khoa NN&VH Hàn Quốc.

Thành phần tham dự: đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.ĐT, P.CT&CTHSSV; cán bộ VP CLC phụ trách; VP BCĐ Đề án FIRE; BCN Khoa Nhật và Khoa Hàn và trưởng các bộ môn, cán bộ VP khoa.

15:30 – 17:00, tại VP Khoa NN&VH Pháp

PHT. Hà Lê Kim Anh làm việc với Khoa NN&VH Đức và Khoa NN&VH Pháp.

Thành phần tham dự: đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.ĐT, P.CT&CTHSSV; cán bộ VP CLC phụ trách; VP BCĐ Đề án FIRE; BCN Khoa Đức và Khoa Pháp và trưởng các bộ môn, cán bộ VP khoa.

THỨ TƯ, 02/12/2020

 

8:00 – 9:30, tại P.509, A1

Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh dự Hội thảo hướng dẫn xây dựng học liệu số năm học 2020-2021.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Thị Lan Hường (P.HCTH), Nguyễn Thúy Lan, Ngô Việt Tuấn, Nguyễn Duy Thái (P.ĐT),  Khoa Anh Việt, Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT-TT&HL); đại diện Ban chủ nhiệm các khoa, bộ môn trực thuộc Trường và các giảng viên theo Thông báo số 1465/TB-ĐHNN ngày 24/11/2020.

8:00 – 17:00,

tại ĐHQGHN

PHT. Nguyễn Xuân Long tham dự lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương.

14:00 – 15:30, tại P.410, A1

Hiệu trưởng họp về hoạt động CLB Truyền thông sinh viên ULIS TV.

Thành phần tham dự: ông Nguyễn Lân Trung (CT HĐ TV&PT), ĐTN-HSV; đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng CT&CTHSSV, Phòng Quản trị, Trung tâm CNTT-TT&HL; chủ nhiệm CLB và các thành viên chủ chốt của CLB.

14:00 – 15:30, tại HT Vũ Đình Liên

PHT. Hà Lê Kim Anh, PHT. Nguyễn Xuân Long tham dự tập huấn công tác coi thi kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Nhật.

Thành phần tham dự: Ban chỉ đạo, Trưởng điểm, Trưởng Thư ký, thư ký.

15:30 – 17:00, tại P.301, A1

PHT. Hà Lê Kim Anh làm việc với các bộ môn NN&VH Ả rập, NN&VH CNĐNA, NN&VH Việt Nam.

Thành phần tham dự: đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.ĐT, P.CT&CTHSSV; Ban chủ nhiệm bộ môn, cán bộ văn phòng bộ môn (nếu có).

16:00, tại ĐH Nội vụ

PHT. Nguyễn Xuân Long tham dự Lễ khai giảng Đại học Văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh dành cho 45 cán bộ giảng viên Trường Đại học Nội vụ.

Thành phần tham dự: đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng HCTH, Phòng TCCB, Phòng TT&PC, Phòng KHTC và Ban chủ nhiệm khoa ĐT&BDNN.

THỨ NĂM, 03/12/2020

 

8:00 – 17:00, tại Hòa Lạc

Ban Giám hiệu tham dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng năm 2020.

Thành phần tham dự: các đồng chí Đảng ủy viên, Bí thư các chi bộ, các đồng chí các Ban Đảng, Văn phòng Đảng ủy.

THỨ SÁU, 04/12/2020

 

8:15, tại HT Vũ Đình Liên

PHT. Hà Lê Kim Anh dự Lễ khai giảng khóa QH.2020 sau đại học và Trao bằng tiến sĩ, thạc sỹ năm 2020.

Thành phần tham dự: lãnh đạo và chuyên viên khoa SĐH, đại diện lãnh đạo các đơn vị.

10:00 – 11:30, tại P.301, A1

PHT. Hà Lê Kim Anh làm việc với Bộ môn Tâm lý – Giáo dục và Trung tâm tư vấn phát triển cá nhân.

Thành phần tham dự: đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.ĐT, P.CT&CTHSSV; Phó bí thư Đoàn Trường, Chủ tịch Hội sinh viên; toàn thể cán bộ Bộ môn và Trung tâm.

10:00 – 11:30, tại P.410, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc nhóm triển khai vận hành thử nghiệm phần mềm Vnu- office.

Thành phần tham dự: Thành phần thử nghiệm theo Quyết định của Hiệu trưởng.

18:00, tại HT Nguyễn Văn Đạo

PHT. Lâm Quang Đông dự Chung kết cuộc thi Olympic tiếng Anh toàn quốc 2020.

Thành phần tham dự: Ban tổ chức chương trình OLP Tiếng Anh chuyên toàn quốc 2020.

THỨ BẢY, 05/12/2020

 

8:00 – 17:00,

tại ĐHQGHN

Hiệu trưởng tham dự lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương.

CHỦ NHẬT, 06/12/2020

 

8:00 – 17:00,

tại ĐHQGHN

Hiệu trưởng tham dự lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương.