TUẦN 20, NĂM HỌC 2019 – 2020 Từ ngày 11/11/2019 đến ngày 17/11/2019 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 20, NĂM HỌC 2019 – 2020 Từ ngày 11/11/2019 đến ngày 17/11/2019

THỨ HAI, 11/11/2019

 

8:00 – 9:30, tại P.208, A1

Ban Giám hiệu họp giao ban.

10:00 – 11:30, tại P.301, A1

Hiệu trưởng, PHT. Lâm Quang Đông làm việc với lãnh đạo P.KHCN để triển khai 02 văn bản mới về KHCN (QĐ.2555 và QĐ.2668).

Thành phần tham dự: Các ông/bà: Đỗ Hoàng Ngân, Dương Anh Chiến (P.KHCN), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC) và chuyên viên P.KHCN.

15:00 – 16:00, tại P.208, A1

Hiệu trưởng, PHT. Lâm Quang Đông làm việc với GĐ TT.NCGDNN-NN&QTH và PGS. Lê Hùng Tiến về biên soạn sách chuyên khảo và đề tài NCKH.

Thành phần tham dự: Các ông/bà: Đỗ Hoàng Ngân, Dương Anh Chiến (P.KHCN), Nguyễn Ngọc Anh, Lê Hùng Tiến (TT.NCGDNN-NN&QTH).

THỨ BA, 12/11/2019

 

10:00 – 11:00, tại P.201, A1

Hiệu trưởng ký MOU với đối tác AAC (Academies Australasia College) – Singapore.

Thành phần tham dự: Các ông/bà: Đỗ Minh Hoàng (P.HTPT), Hà Lê Kim Anh (P.ĐT) và đại diện Khoa Sư phạm tiếng Anh.

10:30 – 12:00, tại P.410, A1

Hiệu trưởng, PHT. Ngô Minh Thủy tham dự ký kết thỏa thuận hợp tác với công ty cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup.

Thành phần tham dự: Các ông/bà: Nguyễn Lân Trung (CT. HĐTVHTPT), Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Thị Ngọc Anh (ĐTN), Đỗ Minh Hoàng (P.HTPT), Hà Lê Kim Anh (P.ĐT), Vũ Văn Hải (P.CT&CTHSSV) và chuyên viên Trung tâm hỗ trợ sinh viên.

14:00- 16:30, tại P.210, A1

PHT. Ngô Minh Thủy làm việc với chuyên gia quỹ Japan Foundation và nhóm giảng viên tiếng Nhật Khoa NN và VH Nhât Bản.

THỨ TƯ, 13/11/2019

 

8:00 – 10:00, tại P.410, A1

Ban Giám hiệu họp giao ban công tác tháng 11/2019.

Thành phần tham dự: Chủ tịch Công đoàn Trường; Bí thư ĐTN; Trưởng các Phòng; Giám đốc các Trung tâm; Hiệu trưởng các Trường: THPT CNN, THCS Ngoại ngữ; Trưởng các Khoa: Sau đại học, ĐT&BDNN.

11:00 – 11:45, tại Khoa

NN&VH Pháp

Bí thư Đảng ủy-Hiệu trưởng tham dự phiên họp lần thứ nhất của Ban chấp hành Đoàn Trường khóa XX, nhiệm kỳ 2019-2020.

Thành phần tham dự: Ban Thường vụ Đoàn ĐHQGHN, Ban chấp hành Đoàn trường ĐHNN khóa XX.

14:00 – 17:00, tại HT

Vũ Đình Liên

Bí thư Đảng ủy-Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh, Phó Bí thư-PHT. Ngô Minh Thủy tham dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường ĐHNN-ĐHQGHN lần thứ 20 nhiệm kỳ 2019-2020 (phiên thứ hai).

Thành phần tham dự: Các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ; Chi ủy các khoa đào tạo; Lãnh đạo các phòng ban; Lãnh đạo Đoàn các cấp; 150 đại biểu đoàn viên được triệu tập và khách mời.

17:00, tại P.202, ĐHQGHN

Bí thư Đảng ủy-Hiệu trưởng dự họp liên tịch Ban Giám đốc – Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN.

THỨ NĂM, 14/11/2019

 

8:30- 10:00, tại P.301, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long họp triển khai lắp đặt hệ thống cấp thoát nước tại Đại học Ngoại ngữ.

Thành phần tham dự: Các ông: Phạm Văn Kim, Phạm Đình Lượng Chu Mạnh Hùng, Trần Văn Minh, Nguyễn Văn Phương (P.QT) và đơn vị tư vấn thiết kế.

10:00 – 12:00, tại P.301, A1

Ban Thường vụ Đảng ủy-Ban Giám hiệu họp phân công chỉ đạo đại hội chi bộ, Đảng bộ và thực hiện hướng dẫn biên tập các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ 19.

Thành phần tham dự: Trưởng Ban tuyên huấn Đảng ủy.

14:00 – 15:30, tại P.301, A1

Ban Giám hiệu dự họp Hội đồng lương Trường ĐHNN.

Thành phần tham dự: Các ông/bà: Dương Quỳnh Hoa, Nguyễn Thị Hải Yến (P.TCCB), Nguyễn Văn Đoàn (CT. CĐ), Đỗ Hoàng Ngân (P.KHCN), Hà Lê Kim Anh (P.ĐT), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC).

THỨ SÁU, 15/11/2019

 

15:00 – 16:30, tại HT tầng 1, Sunwah

Hiệu trưởng, PHT. Ngô Minh Thủy tham dự lễ bế giảng khóa NN&VH Việt Nam dành cho sinh viên & giảng viên Trường CĐ Ngoại ngữ Nhật Bản.

Thành phần tham dự: Các ông/bà: Đỗ Minh Hoàng (P.HTPT), Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Đào Thị Nga My (K.NN&VH Nhật Bản), Nguyễn Thị Bích Ngọc (K.ĐT&BDNN) và khách mời.


THỨ BẢY, 16/11/2019

 

8:30 – 17:00, tại

Khu liên hợp thể thao

Ban Giám hiệu tham dự lễ kỷ niệm “25 năm giảng dạy tiếng Hàn Quốc tại Trường ĐHNN-ĐHNQGHN”.

Thành phần tham dự: toàn bộ giảng viên và sinh viên Khoa NN&VH Hàn Quốc & khách mời.

9:00 – 12:00, tại HT Nguyễn Văn Đạo

PHT. Nguyễn Xuân Long dự Lễ kỉ niệm 20 năm xây dựng và phát triển trường Đại học Giáo dục -ĐHQGHN.

9:00 – 10:30, tại HT

Vũ Đình Liên

PHT. Lâm Quang Đông tham dự lễ trao bằng tốt nghiệp Cử nhân ngành Kinh tế-Tài chính cho sinh viên khóa QH.2015.

Thành phần tham dự: Đại diện các đơn vị: P.HTPT, P.HCTH, P.KHTC, P.QT; Đại diện Trường ĐH Southern New Hampshire; 72 sinh viên tốt nghiệp và khách mời.

13:00 – 17:00, tại khoa Pháp

PHT. Lâm Quang Đông tham dự “Ngày hội việc làm cho sinh viên Khoa NN&VH Nhật Bản”.

Thành phần tham dự:  Đại diện lãnh đạo các phòng ban, các khoa đào tạo; Toàn bộ cán bộ và sinh viên khoa NN&VH Nhật Bản; Các doanh nghiệp và khách mời.

CHỦ NHẬT, 17/11/2019

 

8:00 – 11:00, tại HT

Nguyễn Văn Đạo

Hiệu trưởng, PHT. Ngô Minh Thủy tham dự Hội nghị khối trưởng, lớp trưởng và tập huấn cán bộ Đoàn-Hội năm học 2019-2020.

Thành phần tham dự: Ban chủ nhiệm và giáo vụ các khoa đào tạo; Lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị: P.ĐT, P.CT&CTHSSV, P.KHTC, P.QT; Lãnh đạo các đơn vị: P.HCTH, P.KHCN, P.HTPT, P.TT&PC, TT.CNTT-TT&HL, TT.PTNL.

9:30 – 13:00, tại HT VĐL

PHT. Lâm Quang Đông, PHT. Nguyễn Xuân Long dự buổi gặp mặt cựu sinh viên khóa 22 Khoa NN&VH Pháp.

Thành phần tham dự: Ông Nguyễn Lân Trung (CT HĐ TVHTPT); Trưởng các đơn vị: P.HTPT, P.QT, P.HCTH, P,KHTC; Ban chủ nhiệm Khoa NN&VH Pháp và khách mời.

 

 

THÔNG BÁO – NHẮC VIỆC

 

  1. Thứ Tư, ngày 13/11/2019, 8:00 -10:30, tại HT Vũ Đình Liên: Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường ĐHNN-ĐHQGHN lần thứ 20 nhiệm kỳ 2019-2020 (phiên thứ nhất). Thành phần tham dự: Ông Vũ Văn Hải (đại diện Đảng ủy), Ban Thường vụ Đoàn ĐHQGHN, 150 đại biểu triệu tập đoàn viên.