TUẦN 19, NĂM HỌC 2020-2021 Từ ngày 02/11/2020 đến ngày 08/11/2020 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 19, NĂM HỌC 2020-2021 Từ ngày 02/11/2020 đến ngày 08/11/2020

THỨ HAI, 02/11/2020

 

8:00 – 9:30, tại P.201, A1

Hiệu trưởng họp về công tác thanh tra các kỳ thi.

Thành phần tham dự: Trưởng phòng TT-PC, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Đào tạo và lãnh đạo TT. Khảo thí, Trưởng Khoa SĐH, Trưởng Khoa ĐT&BDNN, Trưởng Phòng KH-TC.

9:00 – 10:30, tại HT Vũ Đình Liên

PHT. Hà Lê Kim Anh tham dự lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên đại học chính quy tốt nghiệp đợt xét tháng 9/2020.

Thành phần tham dự: Chủ tịch Công đoàn Trường, ĐTN-HSV, đại diện lãnh đạo các đơn vị, đại diện các ban chủ nhiệm khoa và giáo vụ các khoa và sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 9 năm 2020.

10:00 – 11:30, tại P.201, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với lãnh đạo TT.CNTT-TT&HL.

14:00 – 17:00, tại HT Nguyễn Văn Đạo

PHT. Lâm Quang Đông tham dự chung kết Cuộc thi Hùng biện tiếng Anh dành cho các trường THPT năm 2020.

Thành phần tham dự:  Ban tổ chức Cuộc thi; đại diện lãnh đạo Trường THPT CNN, Trường THCS NN, Khoa SPTA, Khoa NN&VH CNNTA, Phòng CT&CTHSSV; khách mời; học sinh sinh viên quan tâm.

14:00 – 15:30, tại P.201, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với lãnh đạo Phòng Quản trị.

14:00 – 15:30, tại P.301, A1

PHT. Hà Lê Kim Anh họp về công tác đào tạo tiếng Anh trong Đại học Quốc gia.

Thành phần tham dự: các bà: Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Nguyễn Thúy Lan, Nguyễn Việt Hòa (P.ĐT); Ban chủ nhiệm Khoa Tiếng Anh.

14:00 – 15:30, tại Homies, B2

Hiệu trưởng họp đoàn công tác Tổng kết Chương trình Đại sứ ULIS và trao đổi kinh nghiệm với ĐH Hạ Long.

Thành phần tham dự: đoàn công tác Tổng kết Chương trình Đại sứ ULIS và trao đổi kinh nghiệm với ĐH Hạ Long.

15:30 – 16:30, tại P.301, A1

PHT. Hà Lê Kim Anh dự họp chi bộ Phòng Đào tạo.

Thành phần tham dự: đảng viên chi bộ Phòng Đào tạo.

THỨ BA, 03/11/2020

 

8:00 – 10:00, tại P.301, A1

Hiệu trưởng, PHT. Lâm Quang Đông, PHT. Hà Lê Kim Anh họp về công tác tổ chức Hội thảo Quốc gia 2021 (UNC2021).

Thành phần tham dự: các ông/bà: Đỗ Hoàng Ngân, Dương Anh Chiến, Cầm Tú Tài, Trần Thị Hoàng Anh (P.KHCN), Hoa Ngọc Sơn (Khoa ĐT&BDNN), Nguyễn Thị Lan Hường (P.HCTH), Nguyễn Lân Trung (HĐ TVHTPT), Nguyễn Văn Đoàn (P.CT&CTHSSV), Khoa Anh Việt, Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT-TT&HL)                    

Cả ngày, tại Giảng đường tầng 4, nhà B2, số 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, HN.

PHT. Nguyễn Xuân Long tham dự lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương.

8:30 –  9:30, tại Công trình Khoa Pháp

PHT. Nguyễn Xuân Long dự hoạt động thu, đổi sách ULIS Book Fair

Thành phần tham dự: ĐTN, sinh viên và cán bộ giảng viên quan tâm,

10:30 – 12:00, tại Teams Meeting

Ban Giám hiệu tham dự “Chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý cho cán bộ chủ chốt ULIS” – Đợt 4 (Webinar 5).

Nội dung:

1.     Chủ đề “Review cuốn sách-Đừng đợi đến khi tốt nghiệp đại học” (BCV: Đặng Thanh Thúy – Khoa NN&VH Pháp)

2.     Chủ đề “Người giỏi không phải là người làm tất cả-kỹ năng ủy quyền công việc” (BCV: Phạm Thị Thùy Vân-Bộ môn NN&VH Ả Rập)

Thành phần tham dự: Bí thư, Phó bí thư chi bộ, Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Trường; Trưởng, Phó các Bộ môn thuộc Khoa, Tổ trưởng, tổ phó Trường THPT, THCS; BCH Công đoàn Trường, Chủ tịch, Tổ trưởng công đoàn bộ phận thuộc Trường, Thường vụ Đoàn TN, Ban Thư ký Hội sinh viên; các cán bộ, giảng viên quan tâm.

10:30 – 12:00, tại P.201, A1

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với Công ty 319 – Bộ Quốc phòng.

Thành phần tham dự: các ông: Phạm Văn Kim (P.QT), Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH).

14:00 – 15:00, tại Homies, A2

Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh dự lễ trao học bổng cho sinh viên có gia đình bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và học bổng của Công ty Toto.

Thành phần tham dự: đại diện lãnh đạo Phòng Đào tạo, P.CT&CTHSSV, Đoàn TN, Hội SV; đại diện lãnh đạo các khoa có sinh viên nhận học bổng.

14:00 – 15:00, tại Trường THPT CNN

PHT. Nguyễn Xuân Long dự hoạt động thu, đổi sách ULIS Book Fair.

Thành phần tham dự: Ban Giám hiệu Trường THPT CNN, học sinh và phụ huynh Trường THPT CNN.

15:30 – 17:00, tại Homies, A2

Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh họp về việc xây dựng các chuyên đề nhằm phát triển phẩm chất, năng lực và kỹ năng cho sinh viên Trường ĐHNN, ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: đại diện lãnh đạo Phòng Đào tạo, Đoàn TN, Hội SV, BM.TL-GD, Phòng TT-PC.

THỨ TƯ, 04/11/2020

 

8:00 – 17:00, tại Quảng Ninh

Hiệu trưởng họp tổng kết công tác truyền thông tuyển sinh đại học chính quy năm 2020 và triển khai công tác truyền thông tuyển sinh đại học chính quy năm 2021.

Thành phần tham dự: Ban Truyền thông tuyển sinh ĐH chính quy 2020, đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng TCCB, Phòng Đào tạo, Phòng HCTH,  Phòng CT&CTHSSV, Khoa ĐT&BDNN, Trung tâm CNTT-TT&HL; đại diện Ban Thường vụ Đoàn TN, Chủ tịch Hội sinh viên Trường và các đại sứ sinh viên ULIS 2020 tiêu biểu.

Cả ngày, tại Giảng đường tầng 4, nhà B2, số 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, HN.

PHT. Nguyễn Xuân Long tham dự lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương.

8:30 – 11:00, tại Studio, C5

PHT. Hà Lê Kim Anh làm việc với Khoa NN&VH Trung Quốc và Trung tâm CNTT-TT&HL.

Thành phần tham dự: đại diện BCN Khoa NN&VH Trung Quốc, đại diện lãnh đạo TT.CNTT-TT&HL, giảng viên được mời.

9:00, tại P.203, ĐHQGHN

PHT. Lâm Quang Đông dự dự Hội nghị về công tác xếp hạng Đại học năm 2020 –2021.

Thành phần tham dự: ông Nguyễn Ninh Bắc (TT.ĐBCL).

14:00 – 15:30, tại Khoa SĐH

PHT. Hà Lê Kim Anh làm việc với Khoa Sau đại học.

Thành phần tham dự: lãnh đạo và chuyên viên Khoa SĐH.

THỨ NĂM, 05/11/2020

 

8:30 – 11:30, tại P.301, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long tiếp Đoàn hậu kiểm công tác tuyển sinh ĐHCQ năm 2020 của ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: đại diện lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị: Phòng Đào tạo, P.CT&CTHSSV, Phòng TT-PC.

10:30 – 12:00, tại Teams Meeting

Ban Giám hiệu tham dự “Chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý cho cán bộ chủ chốt ULIS” – Đợt 4 (Webinar 6).

Nội dung:

1.     Chủ đề “Lãnh đạo: Câu chuyện của tôi” (BCV: Nguyễn Thị Minh-Khoa NN&VH Trung Quốc)

2.     Chủ đề “Tạo dựng những cá nhân và tổ chức tự chủ” (BCV: Trần Kiều Huế-Khoa NN&VH Nhật Bản).

Thành phần tham dự: Bí thư, Phó bí thư chi bộ, Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Trường, Trưởng, Phó các Bộ môn thuộc Khoa, Tổ trưởng, tổ phó Trường THPT, THCS, BCH Công đoàn Trường, Chủ tịch, Tổ trưởng công đoàn bộ phận thuộc Trường, Thường vụ Đoàn TN, Ban Thư ký Hội sinh viên; các cán bộ, giảng viên quan tâm.

14:00 – 17:00, tại ĐH Hạ Long, Quảng Ninh

Hiệu trưởng làm việc với lãnh đạo Trường Đại học Hạ Long.

Thành phần tham dự: Chủ tịch Hội đồng tư vấn HTPT, Chủ tịch Công đoàn Trường, Trưởng các đơn vị: Phòng TCCB, Phòng HCTH, Phòng  KHTC; các  ông/bà:  Trịnh Hải Tuấn (TT. CNTT-TT&HL),  Nguyễn Hồng Nhung (K. ĐT&BDNN), Nguyễn Ngọc Anh (ĐTN), Đặng Huyền Thư (HSV) và các đại sứ sinh viên ULIS 2020 tiêu biểu.

14:00 – 15:30, tại Homies, A2

PHT. Nguyễn Xuân Long tham dự nghiệm thu xây dựng clip kỉ niệm 65 năm trường ĐHNN.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Khoa Anh Việt, Trịnh Hải Tuấn, Nguyễn Lệ Thủy, Đào Quang Trung (TT.CNTT-TT&HL), Vũ Văn Hải,  Nguyễn Văn Đoàn (P.CT&CTHSSV), Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB), Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC); Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Thị Ngọc Anh (ĐTN), Hoàng Thị Mai Phương (BM.Ả Rập).

THỨ SÁU, 06/11/2020

 

10:00 – 11:30, tại P.201, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long họp xây dựng quy định sử dụng mạng xã hội, quản trị hình ảnh cá nhân, tổ chức tại Trường ĐHNN, ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Khoa Anh Việt (TT.CNTT-TT&HL), Cao Văn Đông (P.HCTH), Nguyễn Thị Như Anh(P.HSSV), Nguyễn Ngọc Anh (P.TTPC), Nguyễn Thị Ngọc Anh, Đặng Huyền Thư (ĐTN-HSV), Hoàng Thị Mai Phương (BM. NN&VH Ả Rập).

14:00 – 16:00, tại P.406, A1

PHT. Lâm Quang Đông, PHT. Nguyễn Xuân Long họp xét duyệt đề tài KHCN cấp cơ sở đợt 2 năm 2020.

Thành phần tham dự: hội đồng xét duyệt đề tài KHCN cấp cơ sở đợt 2 năm 2020.

THỨ BẢY, 07/11/2020

 

Cả ngày, tại ĐHQGHN

Hiệu trưởng tham dự lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp Vụ và tương đương.

8:30 – 11:30, tại Công trình khoa Pháp

PHT. Nguyễn Xuân Long dự Ngày hội ULIS Book Fair năm 2020.

Thành phần tham dự: cán bộ, giảng viên, phụ huynh học sinh, học sinh, sinh viên.

CHỦ NHẬT, 08/11/2020

 

18:30 – 22:00, tại HT Nguyễn Văn Đạo

PHT. Lâm Quang Đông dự chung kết Khu vực miền Bắc Olympic Tiếng Anh dành cho sinh viên chuyên ngữ toàn quốc năm 2020.

Thành phần tham dự: Ban Tổ chức Cuộc thi; khách mời; sinh viên và giảng viên quan tâm.

Cả ngày, tại ĐHQGHN

Hiệu trưởng tham dự lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp Vụ và tương đương.

          

THÔNG BÁO – NHẮC VIỆC

  1. Phòng CT&CTHSSV thực hiện công văn số 3211/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 27 tháng 10 năm 2020 về xét chọn HSSV xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020, hạn nộp hồ sơ trước ngày 03 tháng 11 năm 2020.
  2. Phòng KHCN thực hiện công văn số 3118/ĐHQGHN-KHCN ngày 22 tháng 10 năm 2020 về thông báo danh mục đề tài KHCN cấp ĐHQGHN năm 2021, hạn hoàn thiện thuyết minh và cập nhật trên hệ thống oms.vnu.edu.vn trước ngày 06 tháng 11 năm 2020.
  3. Phòng Đào tạo thực hiện công văn số 4497/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 27 tháng 10 năm 2020 về tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định việc lồng ghép kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH trong chương trình, hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục, hạn nộp văn bản góp ý trước ngày 10 tháng 11 năm 2020.
  4. Từ ngày 2/11/2020- 6/11/2020 tại 410, 406, 509 A1: PHT. Lâm Quang Đông tiếp đón đoàn đánh giá ngoài. Thành phần tham dự:  lãnh đạo và chuyên viên Trung tâm ĐBCL; các ông/bà: Lê Thị Khuyên (BM.NN&VH Ả Rập), Trịnh Hải Tuấn, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Thái Bình, Đào Quang Trung, Nguyễn Lệ Thủy (Trung tâm CNTT-TT&HL), Nguyễn Trọng Tuyến (Phòng QT), Trần Lưu Ly (Khoa SPTA), Nguyễn Ngọc Anh (Đoàn TN) và 4 nhóm sinh viên hỗ trợ livestream.