TUẦN 19 NĂM HỌC 2017-2018 TỪ NGÀY 18.12.2017 ĐẾN NGÀY 24.12.2017 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 19 NĂM HỌC 2017-2018 TỪ NGÀY 18.12.2017 ĐẾN NGÀY 24.12.2017

THỨ HAI, 18.12.2017

 • 8h00 từ sân A1:PHT Ngô Minh Thủy cùng lãnh đạo Phòng Đào tạo đi chúc mừng Học viện Quân Y và Học viện kỹ thuật quân sự nhân dịp ngày 22/12.
 • 9h30-10h30 tại phòng 208, A1: Ban Giám hiệu họp giao ban.
 • 10h30 -11h30 tại phòng 410, A1: Gặp mặt giữa Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trường với cá nhân và đại diện tập thể được khen thưởng đột xuất năm 2016, 2017.

Thành phần: Hội đồng thi đua khen thưởng theo Quyết định số 871/QĐ-ĐHNN ngày 08/5/2017, các cá nhân và đại diện tập thể được khen thưởng đột xuất năm 2016, 2017 (có giấy mời).

 • 14h00 -15h30 tại phòng 301, A1: Tiểu ban Đào tạo họp bàn về nội dung các tham luận và phân công viết tham luận trình bày tại Hội nghị Tổng kết năm 2017.

Thành phần: Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh, các ông/bà: Huỳnh Anh Tuấn (K.SĐH), Đinh Thị Thu Huyền (K.Nga), Hà Lê Kim Anh (P.ĐT), Đinh Hồng Vân (K.Pháp), Phạm Minh Tiến (K.Trung), Lê Hoài Ân (K.Đức), Phùng Thị Kim Dung (K.SPTA), Chử Thị Bích (BM.NN&VH VN), Lê Thị Khuyên (BM. Ả rập).

THỨ BA, 19.12.2017

 • 14h00-15h00 tại phòng 301, A1: PHT Ngô Minh Thủy làm việc với lãnh đạo Phòng KHCN.
 • 15h00 -17h00 tại phòng 301, A1: Tiểu ban Khoa học công nghệ họp bàn về nội dung các tham luận và phân công viết tham luận trình bày tại Hội nghị Tổng kết năm 2017.

Thành phần: PHT Ngô Minh Thủy, các ông/bà: Lâm Quang Đông (P.KHCN), Nguyễn Thị Minh Tâm (K.NN&VHCNNTA), Nguyễn Hòa (HĐ KH&ĐT), Vũ Thị Thanh Nhã (KTA), Nguyễn Ngọc Anh (TT.NCGDNN, NN&QTH), Khoa Anh Việt (TT.CNTT-TT&HL), Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh (TT.KT), Nguyễn Thị Thắng (BM.TLGD), Phạm Đức Trung (CĐ).

 THỨ TƯ, 20.12.2017 

 • 8h00 số 5, Đào Duy Anh, HN: Hội nghị tổng kết hoạt động bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh các cấp học phổ thông năm học 2016-2017 thuộc chương trình Đề án NNQG 2020

Thành phần: Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh, lãnh đạo Phòng Kế hoạch Tài chính, Trưởng Khoa ĐT&BDNN (Khoa ĐTBDNN chuẩn bị nội dung báo cáo).

 • 14h00 tại phòng 101, A3: Họp Hội đồng đánh giá cấp cơ sở luận án tiến sĩ của NCS. Phạm Thúy Hồng, Khóa 22, chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc.

Thành phần: Thành viên theo Quyết định số 2331/QĐ-ĐHNN ngày 20/11/2017 của Hiệu trưởng, học viên, NCS và các cán bộ quan tâm.                      

 • 14h00 tại GDQP&AN: BTĐU Đỗ Tuấn Minh tham gia tổ công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý của Chi bộ Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm 2017.

THỨ NĂM, 21.12.2017

 • 8h00 tại VP Công đoàn: Đại diện Thường vụ Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân, Phòng Thanh tra và Pháp chế tiếp cán bộ, viên chức.
 • 8h00 -11h30 tại phòng 101, A3: Họp Hội đồng cấp cơ sở đánh giá Luận án tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Quỳnh Yến, chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh.

Thành phần: Toàn thể thành viên Hội đồng theo Quyết định số 2300/QĐ-ĐHNN ngày 14/11/2017 của Hiệu trưởng.

 • 8h30 -11h00 tại phòng 406, A1: Nghiệm thu giáo trình tiếng Hàn kinh tế thương mại.

Thành phần: Toàn thể thành viên Hội đồng theo Quyết định số 2556/QĐ-ĐHNN ngày 14/12/2017. (có HT)

 • 14h00 -17h00 tại phòng 101, A3: Họp Hội đồng nghiệm thu học phần trong chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ biên- phiên dịch.

Thành phần: Hội đồng nghiệm thu theo Quyết định của Hiệu trưởng.

 • 14h00 tại Nhà Xuất bản: BTĐU Đỗ Tuấn Minh tham gia tổ công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý của Chi bộ Nhà Xuất bản năm 2017.

THỨ SÁU, 22.12.2017

 • 8h00 -10h00 tại phòng 410, A1: Họp đóng góp cho dự thảo Báo cáo của Đảng ủy, kiểm điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu.

Thành phần: Các đồng chí Đảng ủy viên, Chủ tịch Công đoàn Trường, Bí thư Đoàn TN Trường.

 • 8h00 (cả ngày) tại 95 Trần Quốc Toản: Tham dự Hội nghị Hiệu trưởng các trường sư phạm.

Thành phần: Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh, Trưởng Khoa ĐT&BDNN.

 10h00 -11h30 tại phòng 410, A1: Họp bình xét khen thưởng các chi bộ và đảng viên năm 2017.

Thành phần: Các đồng chí Đảng ủy viên ĐHNN.

 • 14h00 tại Chuyển giao tri thức và Hỗ trợ khởi nghiệp: BTĐU Đỗ Tuấn Minh tham gia tổ công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý của Chi bộ TT. Chuyển giao tri thức và Hỗ trợ khởi nghiệp năm 2017.
 • 17h30 tầng 7, A1: Trường ĐHNN tổ chức Kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và Ngày Quốc phòng toàn dân 22/12.

Thành phần: Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu, toàn thể cựu quân nhân, TNXP đang công tác tại Trường và đã nghỉ hưu trong năm 2017, các đồng chí dân quân tự vệ, Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT Trường, Chủ tịch Hội đồng tư vấn HTPT, Chủ tịch Công đoàn Trường, Bí thư Đoàn TN Trường, Chủ tịch Hội SV Trường và khách mời.

THÔNG BÁO – NHẮC VIỆC

 1. Các Phòng chức năng, Trung tâm, Khoa SĐH, Khoa ĐT&BDNN thực hiện Công văn số 1422/ĐHNN-HCTH ngày 30/11/2017 v/v thống kê năm học 2017-2018 và gửi về Phòng HCTH trước ngày 22/12/2017.
 2. Phòng KHTC phối hợp với Khoa ĐTBDNN thực hiện công văn số 387/ĐANN-KHTC về việc lấy ý kiến đề nghị bổ sung nội dung chi và mức chi của Đề án ngoại ngữ Quốc gia 2020, hạn nộp góp ý kiến trước ngày 18/12/2017.
 3. TT.CNTT-TT-HL đầu mối phối hợp với TTĐBCL thực hiện công văn số 4774/ĐHQGHN-ĐBCL về việc nâng cao chỉ số xếp hạng Webometrics của ĐHQGHN, hạn nộp thông báo trước ngày 19/12/2017.
 4. Từ ngày 20/12-22/12/2017: PHT Ngô Minh Thủy tham gia đoàn công tác của Bộ GD và ĐT khảo sát tình hình giáo dục tiếng Nhật tại Huế và Đà Nẵng. Thành phần: PHT Ngô Minh Thủy, TS Trần Kiều Huế (Phó Trưởng khoa NN&VH Nhật Bản), Ths. Hoàng Thu Trang (Phó trưởng bộ môn phụ trách Bộ môn Nhật Bản học- Khoa NN và VH Nhật Bản)