TUẦN 18, NĂM HỌC 2021-2022 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 18, NĂM HỌC 2021-2022

THỨ HAI, 25/10/2021

 

8:00 – 9:30, tại P.410, A1

Ban Giám hiệu họp giao ban.

9:30 – 11:00, tại P.410, A1

Ban Giám hiệu họp về việc phát triển Cộng đồng Chuyên môn tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN.

Thànhphần tham dự: Trưởng các đơn vị: P.ĐT, P.KHCN. P.TCCB, P.KHTC.

13:30 – 15:30, tại P.201, A1

PHT. Lâm Quang Đông dự Hội đồng nghiệm thu đề tài KHCN cấp Trường, mã số N.20.02.

Thànhphần tham dự: các ông/bà: Lâm Thị Hòa Bình, Vũ Thị Thanh Nhã (K.TA), Đỗ Hoàng Ngân, Vũ Thị Kim Ngân (P.KHCN), Nguyễn Thị Hồng Nhung (K.SPTA).

14:00 – 15:30, tại P.301, A1

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long họp về việc cải tạo, nâng cấp nhà A4 và A5.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Nguyễn Văn Sơn (TT.PTNL), Phạm Văn Kim, Phạm Đình Lượng, Chu Mạnh Hùng, Trần Văn Minh (P.QT).

14:00 – 15:30, tại P.410, A1

PHT. Hà Lê Kim Anh họp về việc triển khai ứng dụng ULIS NOW cho sinh viên tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: các ông/bà: lãnh đạo P.CT&CTHSSV, Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT-TT&HL) và khách mời.

15:00, tại P.202, ĐHQGHN

PHT. Lâm Quang Đông dự họp rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Diễn đàn Việt Nam học: Thành tựu và Triển vọng.

15:30 – 17:00, tại P.410, A1

PHT. Hà Lê Kim Anh họp triển khai nhiệm vụ Đề án 844.

Thành phần tham dự: Trưởng phòng KHCN và chuyên viên phụ trách, ông Lưu Mạnh Kiên (P.HTPT) và giảng viên tham gia Đề án.

THỨ BA, 26/10/2021

 

8:30 – 11:00, Zoom Meeting

Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh dự Hội nghị sơ kết 3 năm công tác giảng dạy tiếng Anh cho sinh viên Chương trình đào tạo Chất lượng cao theo TT23 giai đoạn 2018 – 2021.

Thành phần tham dự: các thành viên Ban Chỉ đạo cấp Trường, cấp Khoa các CTĐT CLC theo TT23, Văn phòng Ban Chỉ đạo CLC TT23; Ban chủ nhiệm và giảng viên Bộ môn NN2-NVCL (K.TA); Ban chủ nhiệm Khoa SPTA,  Câu lạc bộ ETDC (ĐTN); đại diện ĐTN-HSV và Trung tâm Hỗ trợ sinh viên.

8:00 – 9:30, tại P.301, A1

PHT. Lâm Quang Đông họp về việc rà soát chuẩn bị tổ chức Hội thảo IGRS2021.

Thành phần tham dự: Ban Tổ chức Hội thảo IGRS, Trưởng các đơn vị: P.KHCN, P.Quản trị; lãnh đạo các đơn vị: Trung tâm CNTT-TT&HL, Khoa SĐH.

14:00 – 15:30, tại P.410, A1

Ban Giám hiệu họp về việc xây dựng định mức kinh tế – kỹ thuật Chương trình đào tạo các bậc học: sau đại học, đại học và phổ thông (tại Trường THCS Ngoại ngữ, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ).

Thành phần tham dự: các ông/bà: Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Nguyễn Thúy Lan (P.ĐT), Huỳnh Anh Tuấn (K.SĐH), Nguyễn Phú Chiến, Nguyễn Huyền Trang (Trường THCS NN), Nguyễn Thành Văn, Lại Thị Phương Thảo (Trường THPT CNN).

16:00 – 17:30, tại P.201, A1

Hiệu trưởng dự họp Chi bộ Phòng HCTH-HTPT.

Thành phần tham dự: đảng viên Chi bộ Phòng HCTH-HTPT.

16:00 – 18:00, Zoom Meeting

PHT. Lâm Quang Đông dự Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường, mã số: N.19.01.

Thànhphần tham dự: các ông/bà: Phùng Hà Thanh (K.NN&VHCNNTA), Nguyễn Thúy Lan (P.ĐT), Nguyễn Ngọc Anh (TT.NCGDNN&QTH), Đỗ Hoàng Ngân (P.KHCN), Trần Thị Long (K.TA).

THỨ TƯ, 27/10/2021

 

8:00 – 8:30, tại P.410, A1

Ban Giám hiệu họp Thường vụ Đảng ủy.    

Thànhphần tham dự: bà Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB).

8:30 – 10:30, tại P.410, A1

Ban Giám hiệu họp Đảng ủy Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN. 

Thành phần tham dự: các đồng chí: Thường vụ Đảng ủy, Đảng ủy viên Trường ĐHNN, ĐHQGHN.

14:00 – 15:30, tại P.410, A1

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với Nhóm chuyên gia Chuyển đổi số Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: thành viên Nhóm chuyên gia CĐS theo quyết định của Hiệu trưởng.

14:00 – 17:00, tại P.301, A1

PHT. Hà Lê Kim Anh họp về việc điều chỉnh các chương trình đào tạo.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Trưởng phòng và chuyên viên phụ trách P.ĐT.

THỨ NĂM, 28/10/2021

 

9:00 – 11:30, tại P.410, A1 và Zoom Meeting

PHT. Lâm Quang Đông dự họp với Trường Đại học Monash (trong khuôn khổ IGRS2021).

13:30 – 17:00, tại P.203, ĐHQGHN

PHT. Lâm Quang Đông dự Diễn đàn Việt Nam học.

THỨ SÁU, 29/10/2021

 

9:00 – 11:30, tại P.410, A1 và Zoom Meeting

PHT. Lâm Quang Đông dự họp về dự án sách quốc tế (trong khuôn khổ IGRS2021).

10:00 – 11:30, Zoom Meeting

PHT. Nguyễn Xuân Long họp về quy hoạch chi tiết 1/500 Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN tại Hoà Lạc.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Phạm Văn Kim, Phạm Đình Lượng, Chu Mạnh Hùng, Trần Văn Minh (P.QT) và khách mời.

14:00 – 16:00, Zoom Meeting

PHT. Hà Lê Kim Anh dự Hội đồng nghiệm thu Chương trình 1-2 và các đề cương môn tiếng Anh lớp 10-11-12 của Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Thúy Lan, Ngô Việt Tuấn (P.ĐT), Lại Thị Phương Thảo (THPT CNN), Nguyễn Thị Hồng Nhung (K.SPTA); Vũ Phương Lan (K.TA).

THỨ BẢY, 30/10/2021

 

8:15, tại Trường ĐHKHXH&NV

Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

8:00, tại P.410, A1 và Zoom Meeting (cả ngày)

PHT. Lâm Quang Đông dự Hội thảo IGRS2021.

CHỦ NHẬT, 31/10/2021

 

8:00, tại P.410, A1

PHT. Lâm Quang Đông dự Seminar hậu Hội thảo IGRS2021.