TUẦN 16, NĂM HỌC 2020-2021 Từ ngày 12/10/2020 đến ngày 18/10/2020 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 16, NĂM HỌC 2020-2021 Từ ngày 12/10/2020 đến ngày 18/10/2020

THỨ HAI, 12/10/2020

 

8:00 – 9:30, tại P.208, A1

Ban Giám hiệu họp giao ban.

9:30 – 10:30, tại P.509, A1

PHT. Lâm Quang Đông tham dự khai giảng năm học mới dành cho sinh viên quốc tế và chuyên gia nước ngoài.

Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo Phòng ĐT, Phòng CT&CTHSSV, Phòng HTPT.

10:30 – 11:30, tại P.201, A1

Ban Giám hiệu họp Tiểu ban đánh giá Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.

Thành phần tham dự: các ông: Nguyễn Hòa (CT.HĐ KH&ĐT), Nguyễn Lân Trung (CT. HĐ TT&PT) và cán bộ P.TCCB.

14:00 – 17:00, tại Zoom Meeting

PHT. Lâm Quang Đông, PHT. Hà Lê Kim Anh tham dự Tọa đàm “Xây dựng định hướng phát triển Quốc tế học tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN trong bối cảnh hội nhập toàn cầu”.

Thành phần tham dự: các cán bộ, giảng viên giảng dạy, nghiên cứu và quan tâm tới Đất nước học, Quốc tế học.

(Zoom ID: 352 703 8560; Pass: 2kqpUE)

14:00 – 15:30, tại P.201, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long tham dự buổi làm việc về tổng kết chương trình Đại sứ ULIS 2020.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Lân Trung (CT.HĐ TT&PT), Nguyễn Văn Đoàn (P.CT&CTHSSV), Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Đặng Huyền Thư (ĐTN-HSV).

THỨ BA, 13/10/2020

 

8:00 – 10:00, tại P.410, A1

Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh họp triển khai chương trình thực địa tại Ba Vì.

Thành phần tham dự: Ban chủ nhiệm Khoa ĐT&BDNN, BGH Trường THPT CNN, BGH Trường THCS NN; đại diện lãnh đạo các đơn vị: TT.KT, P.KHTC, TT.CNTT-TT&HL, P.HCTH, P.CT&CTHSSV; Đoàn TN Trường; ông Nguyễn Lân Trung (HĐ TVHTPT).

10:00 – 11:30, tại P.410, A1

Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh họp Ban tổ chức Hội nghị công tác đào tạo và HSSV năm học 2020-2021 (bậc đại học và sau đại học).

Thành phần tham dự: Ban tổ chức Hội nghị và các Trưởng tiểu ban; các chuyên viên phụ trách Phòng Đào tạo và P.CT&CTHSSV.

14:00 – 15:30, tại P.201, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long họp về xây dựng video kỷ niệm 65 năm thành lập Trường.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Khoa Anh Việt, Trịnh Hải Tuấn, Nguyễn Lệ Thủy, Đào Quang Trung (TT.CNTT-TT&HL), Vũ Văn Hải, Nguyễn Văn Đoàn (P.CT&CTHSSV), Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB), Nguyễn Đoàn Phượng (P.HTCH),  Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Ngọc Anh (ĐTN), Hoàng Thị Mai Phương (BM.Ả Rập).

14:00 – 17:00, tại Khoa SĐH

PHT. Hà Lê Kim Anh dự hội đồng đánh giá luận văn thạc sỹ.

THỨ TƯ, 14/10/2020

 

8:00 – 10:00, tại P.410, A1

Ban giám hiệu tham dự họp giao ban công tác tháng 10.

Thành phần tham dự: Chủ tịch Công đoàn Trường; Trưởng các Phòng; Giám đốc trung tâm; Hiệu trưởng các trường: THPT CNN, THCS NN; Trưởng các khoa: SĐH, ĐT&BDNN.

10:30 – 11:30, tại Homies, A2

Ban Giám hiệu dự Lễ phát động hưởng ứng Ngày hội Sách ULIS Book Fair 2020.

Thành phần tham dự: Trưởng các đơn vị; Ban tổ chức ULIS Book Fair 2020; toàn thể cán bộ Bộ phận Học liệu thuộc TT.CNTT-TT&HL.

14:00 – 15:30, tại P.201, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với Tổ Điện nước  phòng Quản trị.

Thành phần tham dự: các ông: Phạm Văn Kim,  Phạm Đình Lượng, Chu Mạnh Hùng, Nguyễn Văn Ngọc, Nguyễn Văn Phương (P.QT).

14:00 – 15:30, tại P.301, A1

PHT. Hà Lê Kim Anh làm việc với Khoa SĐH và TT. Khảo thí rà soát công tác chuẩn bị thi tuyển sinh SĐH đợt 2.

Thành phần tham dự: lãnh đạo và chuyên viên phụ trách Khoa SĐH; đại diện lãnh đạo TT.Khảo thí.

15:30 – 17:00, tại P.301, A1

Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh họp với Ban Chủ nhiệm và lãnh đạo Bộ môn CLC Khoa SPTA về việc triển khai đào tạo lớp SPTA CLC năm học 2020-2021.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Thúy Lan (P.ĐT), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC); Ban Chủ nhiệm và lãnh đạo BM.CLC – Khoa SPTA.

THỨ NĂM, 15/10/2020

 

8:30, tại P.410, A1

Hiệu trưởng tiếp đoàn công tác Cục Quản lý chất lượng Bộ GD&ĐT.

Thành phần tham dự: Ban Giám đốc và các chuyên viên chuyên trách TT. Khảo thí, Trưởng P.TT-PC, GĐ TT.ĐBCL.

10:30 – 12:00, tại P.301, A1

PHT. Hà Lê Kim Anh làm việc với Trường ĐH KHTN, ĐHQGHN về việc tổ chức giảng dạy ngoại ngữ.

Thành phần tham dự: lãnh đạo và chuyên viên chuyên trách P.Đào tạo; Trưởng Khoa TA và Trưởng BM. Tiếng Anh tự nhiên.

14:00 – 15:30, tại P.406, A1

PHT. Hà Lê Kim Anh dự Hội đồng nghiệm thu cấp trường giáo trình của Khoa Tiếng Anh.

Thành phần tham dự:  các bà: Nguyễn Thúy Lan (Phòng ĐT); Nguyễn Thúy Nga (ĐHGD-ĐHQGHN); Nguyễn Thu Hạnh (HVKHQS); Vũ Thị Thanh Nhã (Khoa TA); nhóm tác giả biên soạn.

14:00 – 15:30, tại P.201, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với Tổ Thiết bị phòng Quản trị.

Thành phần tham dự: các ông: Phạm Văn Kim,  Phạm Đình Lượng, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Tử Huy, Vũ Hiếu Nghĩa, Nguyễn Trọng Tuyến, Nguyễn Đức Trọng (P.QT).

THỨ SÁU, 16/10/2020

 

8:00 – 11:00, tại P.410, A1

Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh họp về việc xây dựng Quy định hoạt động Đổi mới sáng tạo – NCKH và khởi nghiệp ở Trường ĐHNN, ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Đỗ Hoàng Ngân, Trần Hoàng Anh, Trần Thị Long (P.KHCN), Nguyễn Thúy Lan, Nguyễn Việt Tuấn (P.ĐT), Vũ Văn Hải, Nguyễn Văn Đoàn, Trần Thị Thúy Ngân, Nguyễn Như Anh (P.CT&CTHSSV), Khoa Anh Việt, Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT-TT&HL), Nguyễn Hoàng Giang, Đặng Huyền Thư, Nguyễn Thị Ngọc Anh (ĐTN-HSV), Nguyễn Đoàn Phượng, Nguyễn Thị Lan Hường (P.HCTH), Nguyễn Ngọc Anh (P.TT-PC), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC).

14:00, tại P.202, ĐHQGHN

Hiệu trưởng dự họp Ban Thường vụ – Ban Giám đốc ĐHQGHN.

14:00 – 15:30, tại P.410, A1

PHT. Hà Lê Kim Anh làm việc với TT. Tư vấn và Phát triển cá nhân về kế hoạch hoạt động năm học 2020-2021.

Thành phần tham dự: toàn thể cán bộ Trung tâm theo Quyết định của Hiệu trưởng.

15:30 – 17:00, tại P.410, A1

PHT. Hà Lê Kim Anh họp xây dựng các chuyên đề giáo dục tư tưởng đạo đức và phát triển năng lực người học.

Thành phần tham dự: lãnh đạo và chuyên viên TT. Tư vấn và Phát triển cá nhân; lãnh đạo và chuyên viên chuyên trách P.CT&CTHSSV và P.ĐT.

  

THÔNG BÁO – NHẮC VIỆC

1.Từ 13/10/2002 đến ngày 15/10/2020 tại Ban chỉ huy quân sự quận Cầu Giấy: Ban chỉ huy quân sự tham gia Hội thao quân sự quận Cầu Giấy năm 2020. Thành phần tham dự: các thành viên theo quyết định số 1474/QĐ-ĐHNN ngày 30/9/2020 của hiệu trưởng.