TUẦN 12, NĂM HỌC 2019-2020 Từ ngày 16/9/2019 đến ngày 22/9/2019 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 12, NĂM HỌC 2019-2020 Từ ngày 16/9/2019 đến ngày 22/9/2019

THỨ HAI, 16/09/2019

 

8:00 – 9:30, tại P.208, A1

Ban Giám hiệu họp giao ban.

9:30 – 10:00, tại P.410, A1

PHT. Ngô Minh Thủy tham dự lễ khai giảng khóa bồi dưỡng NNVH Việt Nam cho sinh viên Đại học Saga, Nhật Bản.

Thành phần tham dự: Đại diện phòng HTPT, Khoa NN&VH Nhật Bản, Khoa ĐT&BDNN và toàn thể sinh viên tình nguyện.

10:00 – 11:30, tại P.208, A1

Hiệu trưởng họp với văn phòng Ban chỉ đạo CTĐT CLC của Trường.

Thành phần tham dự: Các ông/bà: Hà Lê Kim Anh, Nguyễn Việt Hòa, Ngô Việt Tuấn (P.ĐT), Lưu Mạnh Kiên (P.HTPT).

14:00 – 16:00, tại P.301, A1

Hiệu trưởng làm việc với Phòng TCCB về kế hoạch nhiệm vụ năm học 2019-2020.

Thành phần tham dự: Toàn thể cán bộ viên chức P.TCCB; Mời ông Nguyễn Văn Đoàn (CT CĐ) tham dự.

16:00, tại TT.Giáo dục Thể chất và Thể thao

PHT. Nguyễn Xuân Long họp về cải tạo cơ sở vật chất khu Liên hợp Thể thao.

Thành phần tham dự: Các ông: Phạm Văn Kim, Phạm Đình Lượng (P.QT); Nguyễn Văn Sơn (TT.PTNL).

18:00, tại HT Sunwah

PHT. Nguyễn Xuân Long tham dự lễ khai giảng chương trình đào tạo VB2 hệ VLVH ngành tiếng Anh khóa QH.2019.

Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo các đơn vị: phòng HCTH, Phòng KHTC, Phòng QT, Phòng TT&PC, TT.ĐBCL, TT.CNTT-TT&HL, Khoa ĐT&BDNN.

18:00, tại HT Nguyễn Văn Đạo

PHT. Ngô Minh Thủy tham dự Chương trình Chào Tân Sinh viên “Chào Ngoại ngữ 2019”.

Thành phần tham dự: Đại diện Đảng ủy; đại diện lãnh đạo các đơn vị; Sinh viên QH.2019 và khách mời.

THỨ BA, 17/09/2019

 

8:00 – 9:30, tại P.301, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với lãnh đạo Phòng HCTH về việc rà soát Quy chế tạm thời thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với cán bộ tại Trường ĐHNN-ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: Các ông bà: Nguyễn Đoàn Phượng, Nguyễn Thị Lan Hường, Nguyễn Thanh Trà, Cao Văn Đông (P.HCTH).

8:00 – 9:30, tại P.208, A1

Hiệu trưởng làm việc với Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính về đào tạo CLC năm học 2019-2020.

16:00 – 17:00, tại P.410, A1

Hiệu trưởng họp đoàn công tác tại Trường ĐHNN – ĐH Đà Nẵng.

Thành phần tham dự: Các ông/bà: Nguyễn Đoàn Phượng (PHCTH), Nguyễn Việt Hùng (P.ĐT), Nguyễn Văn Đoàn (P.CT&CTHSSV), Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Thị Ngọc Anh (ĐTN) và 20 sinh viên là Đại sứ ULIS tiêu biểu năm 2019.

THỨ TƯ, 18/09/2019

 

8:00 – 9:30, tại P.301, A1 PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với lãnh đạo phòng ĐT và phòng HCTH về việc chuẩn bị Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh năm 2019.Thành phần tham dự: Các ông/bà: Hà Lê Kim Anh, Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Thúy Lan (P.ĐT); Nguyễn Đoàn Phượng, Nguyễn Thị Lan Hường (P.HCTH).
THỨ NĂM, 19/09/2019

 

14:00 – 15:30, tại P.406, A1

Hiệu trưởng dự Hội đồng nghiệm thu cấp trường tài liệu tham khảo của Bộ môn NN&VH Ả Rập.

Thành phần tham dự: Hội đồng nghiệm thu theo Quyết định số   2265/QĐ-ĐHNN ngày 13/9/2019 của Hiệu trưởng.

14:00 – 16:00, tại P.410, A1

PHT. Ngô Minh Thủy họp Ban tổ chức Ngày hội việc làm năm 2020.

Thành phần tham dự: Ban tổ chức Ngày hội việc làm theo Quyết định số 2266/QĐ-ĐHNN ngày 13/9/2019 của Hiệu trưởng; chuyên viên phụ trách của P.CT&CTHSSV.

15:30 – 17:00, tại P.301, A1

Hiệu trưởng, PHT. Lâm Quang Đông làm việc với Trưởng Bộ môn NN&VH Ả Rập, Trưởng Bộ môn Tâm lý – Giáo dục học về việc biên soạn từ điển và đề tài NCKH.

Thành phần tham dự: Các ông/bà: Đỗ Hoàng Ngân, Dương Anh Chiến (P.KHCN); Lê Thị Khuyên, Nguyễn Thị Hồng Hạnh (BM NN&VH Ả Rập), Nguyễn Thị Thắng (BM TL-GDH).


THỨ SÁU, 20/09/2019

 

14:00, tại P.202, ĐHQGHN

Hiệu trưởng – Bí thư Đảng ủy dự họp liên tịch Ban Giám đốc, Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN.


16:30 – 17:00, tại P.509, A1

PHT. Lâm Quang Đông tham dự lễ bế giảng lớp tiếng Hàn dành cho nhân viên ưu tú công ty Samsung.

Thành phần tham dự: Đại diện phòng HTPT; Ban chủ nhiệm khoa NN&VH Hàn Quốc.

 

THÔNG BÁO – NHẮC VIỆC

 

  1. Ngày 21/9/2019, tại A2-Tầng 5: Tổ chức thi đánh giá ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.
  2. KHCN thực hiện công văn số 2814/ĐHQGHN-KHCN ngày 10/9/2019 về việc xây dựng báo cáo về các ngành khoa học đặc thù thuộc đơn vị, hạn nộp báo cáo trước ngày 17/9/2019.