TUẦN 11, NĂM HỌC 2019-2020 Từ ngày 09/9/2019 đến ngày 15/9/2019 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 11, NĂM HỌC 2019-2020 Từ ngày 09/9/2019 đến ngày 15/9/2019

THỨ HAI, 09/9/2019

 

8:00, tại sân nhà A1

Ban Giám hiệu dự Khai giảng năm học 2019-2020.

Thành phần tham dự: Các đồng chí Đảng ủy viên; Chủ tịch CĐ Trường; Ban Thường vụ Đoàn Trường; Chủ tịch Hội sinh viên Trường; Bí thư các chi bộ; Đại diện lãnh đạo các đơn vị; Tổ trưởng tổ bộ môn thuộc Khoa; Giảng viên giảng dạy QH.2019.F1; Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú; Giáo sư, Phó Giáo sư; Cán bộ các phòng ban và giáo vụ các khoa; Toàn thể sinh viên khóa QH.2019.F1; sinh viên khóa QH.2016.F1, QH.2017.F1, QH.2018.F1 đạt danh hiệu “Sinh viên xuất sắc” năm học 2018-2019 và sinh viên có lịch học tiết 1-2 tại giảng đường A2 sáng thứ Hai ngày 09/9/2019.

(Cán bộ, giảng viên tham dự Lễ khai giảng mặc áo đồng phục tím của Trường.)

14:00 – 15:30, tại P.410, A1

PHT. Ngô Minh Thủy tham dự buổi tọa đàm và giao lưu giữa sinh viên ĐH Shizuoka Nhật Bản và sinh viên ngành tiếng Nhật của Trường.

Thành phần tham dự: Các ông/bà: Đào Nga My (K.NN&VH Nhật Bản); Nguyễn Huyền Trang (Trường THCS Ngoại ngữ); Sinh viên khoa NN&VH Nhật Bản; Giáo viên và học sinh Trường THPT CNN.

THỨ BA, 10/9/2019

 

8:00 – 9:30, tại P.208, A1

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với Ban Giám hiệu Trường THCS Ngoại ngữ về kế hoạch nhiệm vụ năm học 2019-2020.

10:00 – 11:30, tại P.301, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long họp với nhà cung cấp dịch vụ FPT về việc xây dựng dự án cung cấp dịch vụ Internet Wifi miễn phí.

Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo trung tâm CNTT-TT&HL và khách mời.

 

 

14:00 – 16:30, tại HT

 Nguyễn Văn Đạo

Hiệu trưởng dự lễ khai giảng Khoa NN&VH Nhật Bản năm học 2019.

Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo các đơn vị; Ban chủ nhiệm, cán bộ, giảng viên, sinh viên khoa NN&VH Nhật Bản và khách mời tham dự.

THỨ TƯ, 11/09/2019

 

8:00 – 11:00 tại HT tầng 1, Sunwah   Ban Giám hiệu dự Hội nghị giao ban công tác Quý III/2019.Thành phần tham dự: Chủ tịch Công đoàn Trường, Bí thư ĐTN Trường, Trưởng các đơn vị.(Mời đại diện các tập thể và cá nhân được khen thưởng Quý III/2019 tham dự phần trao thưởng.)

10:30, tại Khoa SĐH

PHT. Nguyễn Xuân Long tiếp đoàn thanh tra tuyển sinh sau đại học ĐHQGHN kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức thi SĐH đợt 2 năm 2019.

Thành phần tham dự: Các ông/bà: Huỳnh Anh Tuấn, Cầm Tú Tài (K.SĐH), Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh (TT.KT); Chuyên viên phụ trách tuyển sinh Khoa SĐH.

14:00, tại P.203 ĐHQGHN Hiệu trưởng họp Hội đồng thi đua khen thưởng ĐHQGHN.
THỨ NĂM, 12/09/2019

 

14:00 – 16:00, tại P.301, A1

PHT. Ngô Minh Thủy làm việc với Công ty Tokushin về việc kết nối việc làm sinh viên.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo các Phòng: CT&CTHSSV, HTPT; Chuyên viên phụ trách việc làm P.CT&CTHSSV.


THỨ SÁU, 13/09/2019

 


8:00 – 10:00, tại P.301, A1

Hiệu trưởng làm việc với Ban Chủ nhiệm Khoa NN&VH Nhật Bản.

Thành phần tham dự: Ban Chủ nhiệm và giảng viên Khoa NN&VH Nhật Bản được mời.

10:30 – 12:00, tại P.301, A1

Hiệu trưởng làm việc với Bộ môn NN&VH Việt Nam về việc triển khai KHNV năm học 2019-2020.

Thành phần tham dự: Trưởng các đơn vị: P.ĐT, TT.ĐBCL, P.CT&CTHSSV, toàn thể cán bộ BM NN&VH Việt Nam.

 

THÔNG BÁO – NHẮC VIỆC

 

  1. Ngày 14-15/9/2019, tại C2: Tổ chức thi tuyển sinh đầu vào sau đại học đợt 2 năm 2019. Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.
  2. CT&CTHSSV thực hiện công văn số 2703/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 30/8/2019 về chương trình học bổng Lotte học kỳ 1, hạn nộp danh sách và hồ sơ trước ngày 09/9/2019.
  3. CT&CTHSSV thực hiện công văn số 2702/ĐHQGHN-CTHSSV ngày 30/8/2019 về chương trình học bổng ADF, Hàn Quốc năm học 2019-2020, hạn nộp danh sách và hồ sơ trước ngày 09/9/2019.
  4. HTPT đầu mối phối hợp với P. ĐT, CT&CTHSSV, Khoa SĐH, ĐTBDNN thực hiện công văn số 892/CAHN ngày 29/8/2019 về việc rà soát các hoạt động liên kết đào tạo trong và ngoài nước, hạn nộp kết quả rà soát trước ngày 10/9/2019.