TUẦN 09, NĂM HỌC 2021-2022 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 09, NĂM HỌC 2021-2022

THỨ HAI, 23/8/2021

 

8:00 – 9:30, Zoom Meeting

Ban giám hiệu họp giao ban.

9:30 – 11:30, Zoom Meeting

Ban Giám hiệu họp về kế hoạch xây dựng các chuyên đề tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác hiệu quả Studio và nền tảng đào tạo trực tuyến trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.

Thành phần tham dự: lãnh đạo và Bộ phận CNTT (TT.CNTT-TT&HL), thành viên nhóm thư ký BCĐ chuyển đổi số Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN.

14:00 – 15:30, Zoom Meeting

PHT. Nguyễn Xuân Long họp về công tác tiêm vaccine phòng Covid-19 cho cán bộ Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Đoàn Phượng, Nguyễn Thị Lan Hường, Nguyễn Thanh Trà, Cao Văn Đông (P.HCTH), Phạm Văn Kim (P.QT), Nguyễn Văn Sơn (TTPTNL).

14:00 – 15:30, Zoom Meeting

Hiệu trưởng, PHT. Lâm Quang Đông, PHT. Hà Lê Kim Anh họp với các Trưởng tiểu ban/Trưởng nhóm nghiên cứu UNC2022.

Thành phần tham dự: toàn thể cán bộ phòng KHCN và các đại biểu được mời, bà Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC).

THỨ BA, 24/8/2021

 

8:00, tại P.208, A1 và Teams Meeting

PHT. Nguyễn Xuân Long dự Hội nghị về giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2021.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Thuý Lan (P.ĐT), Huỳnh Anh Tuấn (K.SĐH).

10:00 – 11:30, Teams Meeting

PHT. Lâm Quang Đông dự buổi làm việc giữa PGĐ. Phạm Bảo Sơn, ĐHQGHN với IDP Education.

Thành phần tham dự: đại diện lãnh đạo Trung tâm Khảo thí.

14:00 – 15:30, Zoom Meeting

PHT. Nguyễn Xuân Long họp về hệ thống wifi tập trung tại các giảng đường, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Khoa Anh Việt, Trịnh Hải Tuấn, Nguyễn Tiến Dũng, Lê Quốc Quân (TT.CNTT-TT&HL), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Phạm Văn Kim, Nguyễn Trọng Tuyến (P.QT), Nguyễn Văn Sơn (TT.PTNL).

14:00 – 15:00, Zoom Meeting

PHT. Hà Lê Kim Anh họp về công tác chuẩn bị thi tuyển bằng kép.

Thành phần tham dự: các ông/bà: lãnh đạo và chuyên viên chuyên trách các đơn vị: Phòng Đào tạo, Khoa tiếng Anh.

15:00 – 17:00, P.410 A1 và Zoom Meeting

Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh dự tổng duyệt Chương trình Tư vấn tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 dành cho thí sinh xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT.

Thành phần tham dự: Thường trực Ban truyền thông tuyển sinh ĐHCQ 2021, Trưởng các Khoa/Bộ môn đào tạo, cán bộ phụ trách tư vấn tuyển sinh của Khoa/Bộ môn đào tạo, Đặng Huyền Thư (HSV), Nguyễn Thị Như Anh (P.CT&CT HSSV), Phạm Minh Quang (ĐTN); Đại diện Đại sứ ULIS.

THỨ TƯ, 25/8/2021

 

19:30 – 22:00, tại P.410, A1 và Zoom Meeting

Ban Giám hiệu dự Chương trình Tư vấn tuyển sinh trực tuyến đại học chính quy năm 2021 dành cho thí sinh xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT.

Thành phần tham dự: Ban Truyền thông tuyển sinh đại học chính quy 2021, cán bộ phụ trách tư vấn tuyển sinh các Khoa/Bộ môn đào tạotạo; Đại sứ ULIS, khách mời và thí sinh quan tâm.

THỨ NĂM, 26/8/2021

 

8:00, P.410 và Teams Meeting

Hiệu trưởng, PHT. Lâm Quang Đông dự Hội nghị trực tuyến Giao ban công tác xếp hạng đại học năm học 2021-2022.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Ninh Bắc (TT.ĐBCL), Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH), Lưu Mạnh Kiên (P.HTPT).

8:30 – 10:30, Zoom Meeting

Ban Giám hiệu dự Khóa tập huấn sử dụng Cognitoforms dành cho toàn thể viên chức, người lao động khối phục vụ đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN (Buổi 2).

Thành phần tham dự: Nhóm thư ký chuyển đổi số; các ông/bà theo Quyết định số 1148/QĐ-ĐHNN ban hành ngày 09/8/2021 của Hiệu trưởng.

14:00 – 15:30, Zoom Meeting

PHT. Nguyễn Xuân Long họp về rà soát, đề xuất điều chỉnh các nội dung liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng năm học 2021-2022.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Dương Quỳnh Hoa, Cù Thanh Nghị, Dương Mai Nga (P.TCCB), Nguyễn Văn Đoàn (Công đoàn trường), Vũ Văn Hải (P.CT&CT HSSV), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Nguyễn Thành Công (P.TT&PC).

14:00 – 17:00, Zoom Meeting

PHT. Hà Lê Kim Anh dự Hội thảo “Xây dựng Quan hệ đối tác Đại học – Cộng đồng: Mô hình và Thực tiễn Quốc tế và Việt Nam” do Văn phòng Đại diện Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) tại Hà Nội phối hợp với Trung tâm Hợp tác và Phát triển Giáo dục (Vietnam Campus Engage) tổ chức.

20:00 – 22:00, Zoom Meeting

PHT. Hà Lê Kim Anh họp về công tác chuẩn bị Hội nghị tập huấn giáo viên chủ nhiệm Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN.

Thành phần tham dự:  các ông/bà: Nguyễn Thúy Lan, Nguyễn Việt Hòa, Ngô Việt Tuấn (P.ĐT), Lưu Mạnh Kiên (P.HTPT) và các giảng viên được mời.

THỨ SÁU, 27/8/2021

 

9:00 – 12:00, Zoom Meeting

PHT. Hà Lê Kim Anh dự Hội thảo “Xây dựng Quan hệ đối tác Đại học – Cộng đồng: Mô hình và Thực tiễn Quốc tế và Việt Nam” do Văn phòng Đại diện Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) tại Hà Nội phối hợp với Trung tâm Hợp tác và Phát triển Giáo dục (Vietnam Campus Engage) tổ chức.

10:00 – 11:30, Zoom Meeting

 

PHT. Nguyễn Xuân Long họp tổ xây dựng điện nước Phòng Quản trị.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Phạm Văn Kim, Phạm Đình Lượng, Chu Mạnh Hùng, Trần Văn Minh, Nguyễn Văn Phương, Nguyễn Văn Ngọc (P.QT).

14:00 – 16:00, Zoom Meeting

Hiệu trưởng họp về ứng dụng học tiếng Hàn ULIS-GenieK.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Đỗ Minh Hoàng (P.HTPT), đại diện BCN Khoa NN&VH Hàn Quốc, Đặng Nguyễn Thùy Dương (K.NN&VH Hàn Quốc), Nguyễn Hương Giang (Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ) và nhóm giảng viên/giáo viên được mời.

THỨ BẢY, 28/8/2021

 

 

 

CHỦ NHẬT, 29/8/2021

 

8:00 – 10:30, tại P.410, A1 và Zoom Meeting

Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh dự Tọa đàm “Dạy – học ngoại ngữ theo hướng tiếp cận con người: xây dựng và phát triển năng lực người dạy đích thực và người học đích thực”

Thành phần tham dự: Ban điều hành mạng lưới ULIS CONNECT theo Quyết định số 945/QĐ-ĐHNN ngày 30/6/2021 của Hiệu trưởng; các ông/bà: Nguyễn Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thu Lệ Hằng, Nguyễn Thị Thơm Thơm (K.SPTA), Dương Anh Chiến (K.SPTA); lãnh đạo và toàn thể cán bộ Khoa ĐT&BD Ngoại ngữ; giáo viên dạy ngoại ngữ các cấp phổ thông tỉnh/thành phố: Hải Dương, Yên Bái, Hải Phòng, Hưng Yên, Phú Thọ, Lạng Sơn & Hoà Bình; giáo viên dạy ngoại ngữ huyện Ba Vì -quận Cầu Giấy – Hà Nội; giáo viên Trường THPT CNN và THCS NN (đã đăng ký) và các giảng viên quan tâm.

                                   

                         THÔNG BÁO – NHẮC VIỆC

  1. Thứ Hai, ngày 23/8/2021, 14:00 – 15:00, trực tuyến: Tập huấn nghiệp vụ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ ngày 25/8/2021. Thành phần tham dự: Ban Chỉ đạo, Ban Thư ký Hội đồng thi kỳ thi TS vào lớp 10 THPT CNN 2021 theo Quyết định của Hiệu trưởng.
  2. Thứ Hai, ngày 23/8/2021, 15:00 – 16:00, trực tuyến: Tập huấn nghiệp vụ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ ngày 25/8/2021. Thành phần tham dự: thành viên Hội đồng thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT CNN 2021 theo Quyết định của Hiệu trưởng.
  3. Thứ Hai, ngày 23/8/2021, 20:30 – 22:00, trực tuyến: Họp cập nhật về thông tin tư vấn tuyển sinh. Thành phần tham dự: Trưởng các Khoa/Bộ môn đào tạo và cán bộ phụ trách tư vấn tuyển sinh của Khoa/Bộ môn; Ban Truyền thông TS ĐHCQ; các Đại sứ ULIS được mời.
  4. Thứ Ba, ngày 24/8/2021, 9:00 – 10:00, trực tuyến: Hướng dẫn kỹ thuật làm bài thi trực tuyến cho thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ ngày 25/8/2021. Thành phần tham dự: thành viên Hội đồng thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT CNN 2021 theo Quyết định của Hiệu trưởng và các thí sinh tham gia.
  5. Thứ Tư, ngày 25/8/2021, 7:00, trực tuyến: Tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ (Đợt 2). Thành phần tham dự: Hội đồng tuyển sinh theo Quyết định của Hiệu trưởng.

TL. HIỆU TRƯỞNG

                  TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP