TUẦN 08, NĂM HỌC 2021-2022 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 08, NĂM HỌC 2021-2022

THỨ HAI, 16/8/2021

 

8:00 – 9:30, Zoom Meeting

Ban giám hiệu họp giao ban.

10:00 – 11:30, Zoom Meeting

Hiệu trưởng họp với lãnh đạo P.TCCB và P.HCTH về điều chỉnh chức năng nhiệm vụ các đơn vị.

14:00 – 15:30, Zoom Meeting

PHT. Nguyễn Xuân Long họp lãnh đạo Trung tâm CNTT-TT&HL.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Khoa Anh Việt, Trịnh Hải Tuấn, Dương Khánh Linh (TT.CNTT-TT&HL).

14:00 – 15:30, Zoom Meeting

PHT. Hà Lê Kim Anh họp chuẩn bị cho công tác tuyển sinh lớp 6 Trường THCS Ngoại ngữ (vòng 2).

Thành phần tham dự: lãnh đạo các đơn vị: Trường THCS Ngoại ngữ, Trung tâm Khảo thí, Phòng Đào tạo; các ông/bà: Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT-TT&HL), Nguyễn Thu Trang (P.ĐT).

16:00 – 17:00, Zoom Meeting

PHT. Lâm Quang Đông dự họp chi bộ P.KHCN-TT.CNTT-TT&HL và TT.ĐBCL.

THỨ BA, 17/8/2021

 

8:30 – 10:30, Zoom Meeting

Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh họp với Phòng Đào tạo về quy định làm khóa luận tốt nghiệp (điều chỉnh) và quy định về tổ chức đào tạo theo hình thức kết hợp ở Trường ĐHNN, ĐHQGHN.

14:00 – 15:30, Zoom Meeting

PHT. Hà Lê Kim Anh họp nhóm truyền thông tuyển sinh đại học chính quy.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Văn Đoàn (P.CT&CT HSSV), Nguyễn Thuý Lan, Nguyễn Việt Hùng (P.ĐT), Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Thị Ngọc Anh (ĐTN), Đặng Huyền Thư (HSV), Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT-TT&HL).

14:00 – 15:30, Zoom Meeting

PHT. Nguyễn Xuân Long họp với lãnh đạo và tổ Hội trường – Lớp học Phòng Quản trị.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Phạm Văn Kim, Phạm Đình Lượng và toàn thể nhân viên tổ Hội trường – Lớp học (P.QT), Nguyễn Văn Sơn (TT.PTNL).

THỨ TƯ, 18/8/2021

 

8:30 – 10:00, Zoom Meeting

Hiệu trưởng, PHT. Lâm Quang Đông họp với Phòng KHCN về các hoạt động sở hữu trí tuệ và triển khai UNC2022.

8:30 – 10:00, Zoom Meeting

PHT. Nguyễn Xuân Long họp về Đề án sử dụng tài sản công tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Văn Sơn (TT.PTNL), Phạm Văn Kim (P.QT), Nguyễn Thành Công (P.TT&PC), Lê Khánh Trang (P.KHTC).

8:30 – 10:00, Zoom Meeting

PHT. Hà Lê Kim Anh làm việc với Ban Giám hiệu Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ về việc rà soát kế hoạch nhiệm vụ năm học 2021-2022.

10:00 – 11:30, Zoom Meeting

PHT. Hà Lê Kim Anh làm việc với Văn phòng FIRE về việc triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm học 2021-2022.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Thị Thu Dung, Phạm Minh Quang (Văn phòng FIRE).

14:00 –16:30, trực tuyến

PHT. Hà Lê Kim Anh dự Hội đồng nghiệm thu cấp Đại học Quốc gia Hà Nội CTĐT thạc sĩ Ngôn ngữ Anh cho đối tượng sinh viên chất lượng cao.

THỨ NĂM, 19/8/2021

 

8:30 – 10:00, tại P.410, A1 và Zoom Meeting

Hiệu trưởng dự Lễ ký MOU giữa Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN với Học viện EHLE (Nhật Bản).

Thành phần tham dự: các ông/bà: Đỗ Minh Hoàng (P.HT&PT), Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH), Nguyễn Thúy Lan (P.ĐT), đại diện lãnh đạo K.NN&VH Nhật Bản và khách mời.

8:30 – 10:30, Zoom Meeting

Ban Giám hiệu dự Khóa tập huấn sử dụng phần mềm Cognitoforms dành cho toàn thể viên chức, người lao động khối phục vụ đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: Nhóm thư ký Chuyển đổi số; các ông/bà: theo Quyết định số 1148/QĐ-ĐHNN ban hành ngày 09/8/2021 của Hiệu trưởng.

8:30 – 10:00, Zoom Meeting

PHT. Nguyễn Xuân Long họp lãnh đạo và tổ trưởng Phòng Quản trị.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Phạm Văn Kim, Phạm Đình Lượng, Nguyễn Thanh Tùng, Vũ Xuân Kiên, Ngô Tuấn Anh, Chu Mạnh Hùng (P.QT).

14:00 – 16:00, Zoom Meeting

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long họp về kế hoạch xây dựng các chuyên đề tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác hiệu quả Studio và nền tảng đào tạo trực tuyến trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.

Thành phần tham dự: lãnh đạo và Bộ phận CNTT (TT.CNTT-TT&HL), thành viên nhóm thư ký BCĐ chuyển đổi số Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN.

THỨ SÁU, 20/8/2021

 

8:00 – 9:30, Zoom Meeting

Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh họp Ban chỉ đạo và Ban vận hành ứng dụng ULIS NOW.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Vũ Văn Hải, Nguyễn Văn Đoàn, Nguyễn Thị Như Anh (P.CT&CT HSSV), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT-TT&HL), Nguyễn Thúy Lan (P.ĐT), Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Thị Ngọc Anh (ĐTN), Đặng Huyền Thư (HSV), Hoàng Thị Mai Phương (ULIS TV) và khách mời.

10:00 – 11:30, Zoom Meeting

PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với Trung tâm Quy hoạch và Thiết kế – Viện Quy hoạch Kiến trúc về thiết kế chi tiết quy hoạch 1/500 Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Phạm Văn Kim, Phạm Đình Lượng, Chu Mạnh Hùng, Trần Văn Minh (P.QT), Nguyễn Văn Đoàn (P.CT&CT HSSV), Lê Khánh Trang (P.KHTC), Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB), Nguyễn Văn Sơn (TT.PTNL), Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH) và khách mời.

 

 

THỨ BẢY, 21/8/2021

 

 

 

CHỦ NHẬT, 22/8/2021

 

 

 

 

 

 

                         THÔNG BÁO – NHẮC VIỆC

Thứ Bảy, ngày 21/8/2021, 8:00, trực tuyến: tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 6 Trường THCS Ngoại ngữ (Vòng 2). Thành phần tham dự: Hội đồng tuyển sinh theo Quyết định của Hiệu trưởng.