TUẦN 10, NĂM HỌC 2021-2022 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 10, NĂM HỌC 2021-2022

THỨ HAI, 30/8/2021

 

8:00 – 9:15, Zoom Meeting

Ban Giám hiệu họp giao ban công tác.

9:15 – 10:00, Zoom Meeting

Ban Giám hiệu họp Thường vụ Đảng ủy.  

Thành phần tham dự: bà: Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB).

10:00 – 12:00, Zoom Meeting

PHT. Lâm Quang Đông làm việc với Trung tâm Đảm bảo Chất lượng và các nhóm viết báo cáo tự đánh giá Trường (các tiêu chuẩn 9, 10, 11, 12).

Thành phần tham dự: lãnh đạo và chuyên viên Trung tâm Đảm bảo Chất lượng.

10:00 – 12:00 Zoom Meeting

PHT. Hà Lê Kim Anh họp rà soát công tác tổ chức giảng dạy cho sinh viên trúng tuyển thẳng QH.2021.

Thành phần tham dự: lãnh đạo và chuyên viên chuyên trách P.ĐT, đại diện lãnh đạo và giáo vụ các khoa đào tạo đại học chính quy.

14:00 – 17:00, Zoom Meeting

PHT. Lâm Quang Đông làm việc với Trung tâm Đảm bảo Chất lượng và các nhóm viết báo cáo tự đánh giá Trường (các tiêu chuẩn 1, 4, 2, 3, 6).

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Đoàn Phượng, Nguyễn Thị Lan Hường, Cao Văn Đông (P.HCTH), Dương Quỳnh Hoa, Trần Hoa Anh, Phạm Thị Minh Trang (P.TCCB); lãnh đạo và chuyên viên Trung tâm Đảm bảo Chất lượng.

14:00 – 15:30, Zoom Meeting

PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc lãnh đạo Phòng Quản trị và Trung tâm Phát triển nguồn lực.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Phạm Văn Kim, Phạm Đình Lượng, Vũ Xuân Kiên (P.QT), Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Thanh Vân (TTPTNL).

THỨ BA, 31/8/2021

 

8:00 – 10:00, Zoom Meeting

PHT. Lâm Quang Đông làm việc với Trung tâm Đảm bảo Chất lượng và các nhóm viết báo cáo tự đánh giá Trường (các tiêu chuẩn 7, 17, 25).

Thành phần tham dự: các ông/bà: Phạm Văn Kim, Phạm Đình Lượng, Nguyễn Thanh Nga (P.QT), Khoa Anh Việt (TTCNTT-TT&HL), Lê Thị Khánh Trang, Nguyễn Thị Phương Châm (P.KHTC), Nguyễn Văn Đoàn, Trần Thị Thúy Ngân (P.CT&CT HSSV), Nguyễn Thị Ngọc Anh (ĐTN); lãnh đạo và chuyên viên Trung tâm Đảm bảo Chất lượng.

9:00 – 11:00, Zoom Meeting

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long dự Tọa đàm về xử lý khủng hoảng truyền thông trên mạng xã hội.

Thành phần tham gia: các ông/bà: Lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác truyền thông của các đơn vị và các cán bộ quan tâm (đã đăng ký tham dự).

10:30 – 12:00, Zoom Meeting

PHT. Lâm Quang Đông làm việc với Trung tâm Đảm bảo Chất lượng và các nhóm viết báo cáo tự đánh giá Trường (các tiêu chuẩn 8, 21, 24).

Thành phần tham dự: các ông/bà: Lưu Mạnh Kiên, Trần Thùy Linh, Đỗ Vũ Nhật Minh (P.HTPT), Nguyễn Thị Hồng Nhung (K.SPTA).

14:00 – 15:30, Zoom Meeting

Hiệu trưởng dự Phiên họp thứ Nhất Ban điều hành Mạng lưới ULIS CONNECT.

Thành phần tham dự: thành viên Ban điều hành dự án ULIS CONNECT theo quyết định số 945/QĐ-ĐHNN ngày 30/6/2021 của Hiệu trưởng.

14:00 – 17:00, Zoom Meeting

PHT. Lâm Quang Đông làm việc với Trung tâm Đảm bảo Chất lượng và các nhóm viết báo cáo tự đánh giá Trường (các tiêu chuẩn 18, 19, 20, 23).

Thành phần tham dự: các ông/bà: Đỗ Hoàng Ngân, Trần Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thu Dung (P.KHCN), Trần Thị Long (Khoa tiếng Anh), Trần Thị Thùy Linh, Đỗ Vũ Nhật Minh (P.HTPT).

14:00 – 15:30, trực tuyến

PHT. Hà Lê Kim Anh dự Hội nghị kiện toàn Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN khóa 20, nhiệm kỳ 2019 – 2022.

Thành phần tham dự: Ban Chấp hành Đoàn Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN khóa 20 và khách mời.

15:30 – 17:00, Zoom Meeting

Hiệu trưởng làm việc với lãnh đạo Phòng Kế hoạch – Tài chính.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Lê Thị Khánh Trang, Lê Văn Tuyển (P.KHTC), Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH).

THỨ TƯ, 01/9/2021

 

8:00 – 10:00, Zoom Meeting

Ban Giám hiệu họp Đảng ủy Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: các đồng chí Đảng ủy viên Trường ĐHNN, ĐHQGHN.

10:00 – 11:30, Zoom Meeting

PHT. Nguyễn Xuân Long dự họp Chi bộ phòng Quản trị.

Thành phần tham dự: các đồng chí Đảng viên Chi bộ phòng Quản trị.

10:00 – 12:00, Zoom Meeting

PHT. Lâm Quang Đông, PHT. Hà Lê Kim Anh làm việc với Trung tâm Đảm bảo Chất lượng và các nhóm viết báo cáo tự đánh giá Trường (các tiêu chuẩn 5, 13, 14, 15, 16, 22).

Thành phần tham dự: các ông/bà: Vũ Văn Hải, Phạm Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Như Anh, Trần Thúy Ngân, Nguyễn Văn Đoàn (P.CT&CTHSSV), Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Thị Lan Hương, Nguyễn Thu Trang (P.ĐT), Nguyễn Thị Hải Yến (TTKT), Huỳnh Anh Tuấn, Trịnh Hồng Nam (K.SĐH), Nguyễn Việt Hòa, Ngô Việt Tuấn (P.ĐT), Hoa Ngọc Sơn (K.ĐT&BDNN), Nguyễn Thành Công (P.TT&PC), Nguyễn Hoàng Giang (ĐTN)..

14:00 – 16:00, tại P.410, A1 và Zoom Meeting

PHT. Hà Lê Kim Anh dự Chương trình “Tuần lễ hội nhập” cho sinh viên trúng tuyển diện xét tuyển thẳng khóa QH.2021.F1 (buổi 1).

Thành phần tham dự: các ông/bà: Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách Phòng Đào tạo, Phòng CT&CT HSSV, ĐTN-HSV.

THỨ NĂM, 02/9/2021

 

 

Nghỉ Quốc khánh 02/9

THỨ SÁU, 03/9/2021

 

 

Nghỉ Quốc khánh 02/9

THỨ BẢY, 04/9/2021

 

11:30 – 13:30, Zoom Meeting

PHT. Hà Lê Kim Anh dự Hội nghị APEC lần thứ 10 về Hợp tác trong giáo dục đại học “Mười năm sát cánh cùng nhau: Tầm nhìn về giáo dục toàn cầu” tổ chức trực tuyến từ Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông – LB Nga.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Đỗ Minh Hoàng (P.HTPT); Khoa Anh Việt (TT CNTT-TT-HL); Lưu Thị Nam Hà (VP FEFU-VNU).

CHỦ NHẬT, 05/9/2021

 

8:30 – 10:30, Zoom Webinar

Ban Giám hiệu dự Lễ khai giảng chung năm học 2021-2022 của Trường THPT CNN và Trường THCS NN.

Thành phần tham dự: Trưởng, Phó các đơn vị trong Trường, BCH Công Đoàn Trường, Thường vụ Đoàn TN Trường, Ban thư ký HSV; toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THPT CNN và Trường THCS NN và khách mời.

TL. HIỆU TRƯỞNG

                  TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP