TUẦN 09, NĂM HỌC 2019-2020 Từ ngày 26/8/2019 đến ngày 01/9/2019 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 09, NĂM HỌC 2019-2020 Từ ngày 26/8/2019 đến ngày 01/9/2019

THỨ HAI, 26/8/2019

 

8:00 – 9:30, tại P.208, A1

Ban Giám hiệu họp giao ban.

10:00 – 11:00, tại P.208, A1

Hiệu trưởng làm việc với Trưởng phòng KHTC, Trưởng phòng Đào tạo và Giám đốc Trung tâm Khảo thí về hướng dẫn thu lệ phí, học phí năm học 2019-2020.

Thành phần tham dự: Các ông/bà: Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Hà Lê Kim Anh (P.ĐT), Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh (TT.KT).

14:00 – 15:30, tại P.201, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với Thường vụ Công đoàn trường.

Thành phần tham dự: Các ông/bà: Nguyễn Văn Đoàn, Nguyễn Thị Thùy Linh, Đoàn Hồng Hải, Trịnh Hải Tuấn, Phạm Đức Trung.

14:00 – 15:30, tại P.301, A1

Hiệu trưởng, PHT. Lâm Quang Đông làm việc với Phòng KHCN và Tạp chí NCNN về triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm học 2019-2020.

Thành phần tham dự: Toàn thể cán bộ Phòng KHCN; Các ông/bà: Huỳnh Anh Tuấn (Trưởng Khoa SĐH), Nguyễn Ngọc Anh (GĐ TT.NCGDNN-NN&QTH).

15:30 – 17:00, tại P.301, A1

Hiệu trưởng làm việc với Lãnh đạo Phòng Đào tạo và Văn phòng BCĐ CTĐT CLC.

Thành phần tham dự: Các ông, bà: Lê Khánh Trang (P.KHTC), Hà Lê Kim Anh, Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Thúy Lan, Nguyễn Việt Hòa, Ngô Việt Tuấn (P.ĐT), Lưu Mạnh Kiên (P.HTPT).

THỨ BA, 27/8/2019

 

8:00 – 9:30, tại P.301, A1

Hiệu trưởng họp Hội đồng xét tuyển CTĐT thứ hai các ngành Ngôn ngữ Anh, Nhật, Hàn Quốc và Trung Quốc năm 2019.

Thành phần tham dự: Trưởng các Khoa: SPTA, NN&VH Nhật Bản, NN&VH Hàn Quốc, NN&VH Trung Quốc; Các ông/bà: Hà Lê Kim Anh, Nguyễn Thúy Lan, Nguyễn Duy Thái (P.ĐT).

8:30, tại P.101, A3

PHT. Lâm Quang Đông dự seminar Tổng quan của NCS. Nguyễn Ninh Bắc tại Khoa SĐH.

8:30 – 9:00, tại HT Vũ Đình Liên

PHT. Ngô Minh Thủy dự lễ trao học bổng của Công ty Amica Travel.

Thành phần tham dự: Ban Chủ nhiệm, giảng viên và sinh viên Khoa NN&VH Pháp.

9:00 – 11:00, tại P.410, A1

PHT. Ngô Minh Thủy làm việc với đối tác về chương trình thực tập tại Nhật Bản do Công ty CP Nhân lực Hải ngoại giới thiệu.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo các đơn vị: P.CT&CTHSSV, P.HTPT; Tổ thư ký Ban chỉ đạo thực tập tại Nhật Bản.

9:30 – 11:30, tại P.301, A1

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với Ban Giám hiệu, Tổng phụ trách và Tổ Văn phòng Trường THCS Ngoại ngữ.

Thành phần tham dự: Các ông/bà: Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB), Phạm Văn Kim (P.QT), Lê thị Khánh Trang (P.KHTC), Nguyễn Phú Chiến, Nguyễn Huyền Trang, Ngô Bích Đào, Sa Thị Ngọc Hà, Nguyễn Phương Hoa (Trường THCS NN).

14:00 – 15:30, tại P410, A1

Hiệu trưởng, PHT. Lâm Quang Đông làm việc với TT.ĐBCL về việc triển khai KHVN năm học 2019-2020.

Thành phần tham dự: Các ông bà: Vũ Văn Hải (P.CT&CTHSSV), Hà Lê Kim Anh (P.ĐT), Huỳnh Anh Tuấn (K.SĐH); Toàn thể cán bộ Trung tâm ĐBCL.

THỨ TƯ, 28/8/2019

 

8:00 – 8:30, tại P.301, A1 Ban Giám hiệu họp Thường vụ Đảng ủy.Thành phần tham dự: Các đồng chí Ban Thường vụ Đảng ủy.
8:30 – 10:30, tại P.301, A1 Ban Giám hiệu họp Đảng ủy.Thành phần tham dự: Các đồng chí Đảng ủy viên.
14:00, tại P.210, A1 PHT. Ngô Minh Thủy làm việc với chuyên gia Quỹ Japan Foundation và nhóm giáo viên tiếng Nhật.
14:00 – 15:30, tại VP Trường THPT CNN PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với Ban Giám hiệu Trường THPT CNN.Thành phần tham dự: Các ông/bà: Nguyễn Thành Văn, Nguyễn Phú Chiến, Lại Phương Thảo.

 

THỨ NĂM, 29/8/2019

 

14:00 – 16:30, tại P.410, A1 Hiệu trưởng, PHT. Ngô Minh Thủy làm việc với P.CT&CTHSSV về việc triển khai Bộ phận Một cửa; Tập huấn đánh giá hồ sơ thực tập cho các khoa đào tạo; Xây dựng ngân hàng việc làm cho sinh viên.Thành phần tham dự: Toàn thể cán bộ P.CT&CTHSSV; Trưởng các đơn vị: P.ĐT, P.QT, P.KHTC, TT.ĐBCL, TT.CNTT-TT&HL, TT.PTNL; Các ông/bà: Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Thị Ngọc Anh (ĐTN), Đặng Huyền Thư (HSV), Nguyễn Lân Trung (CT HĐ TVHTPT).
14:00, tại P.101, A3 PHT. Ngô Minh Thủy họp Hội đồng chấm luân văn thạc sỹ ngành ngôn ngữ Nhật Bản.

THỨ SÁU, 30/8/2019

 

14:00, tại P.202, ĐHQGHN

Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng dự Họp liên tịch Ban Thường vụ Đảng uỷ, Ban Giám đốc ĐHQGHN.

THỨ BẢY, 31/8/2019

 

 

 

CHỦ NHẬT, 01/9/2019

 

 

 

 

THÔNG BÁO – NHẮC VIỆC

 

Các đơn vị nộp về Trường (qua P. HCTH) kế hoạch nhiệm vụ năm học 2019-2020 sau khi đã bổ sung, tích hợp các nhiệm vụ trọng tâm của Trường trong năm học: – bản mềm gửi qua email lanhuongnckh@gmail.com; – bản có chữ ký của Trưởng đơn vị và Phó Hiệu trưởng phụ trách (nếu có) gửi tại phòng 102, nhà A1. Thời hạn nộp: trước ngày 31/8/2019.