TUẦN 07, NĂM HỌC 2021-2022 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 07, NĂM HỌC 2021-2022

THỨ HAI, 09/8/2021 

 

8:30 – 9:30, Zoom Meeting 

Ban Giám hiệu họp giao ban. 

10:00 – 11:30, Zoom Meeting 

Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh làm việc về việc triển khai ứng dụng ULIS NOW. 

Thành phần tham dự: các ông/bà: Vũ Văn Hải, Nguyễn Văn Đoàn, Nguyễn Thị Như Anh, Trần Thị Thúy Ngân (P.CT&CTHSSV), Khoa Anh Việt, Trịnh Hải Tuấn, Nguyễn Tiến Dũng (TT.CNTT-TT&HL), Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Đặng Huyền Thư, Hoàng Thị Mai Phương, Phạm Minh Quang (ĐTN-HSV) Nguyễn Thúy Lan (P.ĐT), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC). 

10:00 – 11:30, Zoom Meeting 

PHT. Lâm Quang Đông họp rà soát chức năng, nhiệm vụ Phòng Khoa học và Công nghệ. 

Thành phần tham dự: các ông/bà: Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB), Đỗ Hoàng Ngân, Dương Anh Chiến (P.KHCN). 

14:00 – 15:00, P.410, A1 và Zoom Meeting 

PHT. Hà Lê Kim Anh dự Lễ Khai giảng khóa 2 đại học văn bằng 2 hệ VLVH dành cho cán bộ, giảng viên Trường Sỹ quan Chính trị, Bộ Quốc phòng. 

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH), Lê Văn Tuyển (P.KHTC), Ban chủ nhiệm và giáo viên chủ nhiệm Khoa ĐT&BD NN. 

14:00 – 15:30, Zoom Meeting 

PHT. Nguyễn Xuân Long họp về việc tiêm vaccine phòng Covid-19 cho cán bộ Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN. 

Thành phần tham dự: các ông/bà:  Nguyễn Đoàn Phượng, Nguyễn Thị Lan Hường, Nguyễn Thanh Trà (P.HCTH), Lưu Mạnh Kiên (P.HTPT), Nguyễn Văn Đoàn (P.CT&CT HSSV). 

15:00 – 16:30, Zoom Meeting 

PHT. Hà Lê Kim Anh họp rà soát chức năng, nhiệm vụ Phòng Đào tạo và Phòng CT&CT HSSV. 

Thành phần tham dự: các ông/bà:  Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB), lãnh đạo các đơn vị: Phòng Đào tạo và Phòng CT& CTHSSV. 

15:30 – 17:00, Zoom Meeting 

PHT. Lâm Quang Đông dự Tọa đàm cập nhật thông tin về thị trường biên phiên dịch năm 2021.  

Thành phần tham dự: giảng viên dạy dịch các Khoa đào tạo, các giảng viên và sinh viên quan tâm. 

THỨ BA, 10/8/2021 

 

8:30 – 10:00, Zoom Meeting 

PHT. Hà Lê Kim Anh họp rà soát chức năng, nhiệm vụ Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ và Trường THCS Ngoại ngữ. 

Thành phần tham dự: các ông/bà:  Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB), BGH các trường: THPT Chuyên Ngoại ngữ, THCS Ngoại ngữ. 

10:00 – 11:00, Zoom Meeting 

PHT. Lâm Quang Đông họp rà soát chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Đảm bảo chất lượng. 

Thành phần tham dự: các ông/bà: Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB), Nguyễn Ninh Bắc, Lê Thị Huyền Trang (TT. ĐBCL). 

10:00 – 12:00, Zoom Meeting 

PHT. Hà Lê Kim Anh họp rà soát kế hoạch đào tạo của Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN năm học 2021-2022. 

Thành phần tham dự: lãnh đạo và toàn thể cán bộ Phòng Đào tạo. 

11:00 – 12:00, Zoom Meeting 

PHT. Lâm Quang Đông họp rà soát chức năng, nhiệm vụ Phòng Hợp tác và Phát triển. 

Thành phần tham dự: các ông/bà: Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB), Đỗ Minh Hoàng, Lưu Mạnh Kiên (P.HTPT). 

14:00 –15:30, Zoom Meeting 

PHT. Nguyễn Xuân Long họp với Phòng Thanh tra và Pháp chế. 

Thành phần tham dự: lãnh đạo và toàn thể cán bộ Phòng TT&PC.  

14:00 – 16:00, Zoom Meeting 

PHT. Hà Lê Kim Anh họp rà soát kế hoạch công tác Học sinh – Sinh viên năm học 2021-2022 

Thành phần tham dự: lãnh đạo và toàn thể cán bộ Phòng CT&CT HSSV; các ông/bà: Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Đặng Huyền Thư, Hoàng Thị Mai Phương, Phạm Minh Quang (ĐTN-HSV). 

THỨ TƯ, 11/8/2021 

 

8:30 – 10:00, Zoom Meeting 

Ban Giám hiệu họp giao ban công tác tháng 08.  

Thành phần tham dự: Chủ tịch Công đoàn Trường; Trưởng các phòng, Giám đốc các trung tâm; Hiệu trưởng các trường: THPT CNN, THCS NN; Trưởng các khoa: Sau Đại học, ĐT&BDNN.  

10:00 –11:00, Zoom Meeting 

PHT. Hà Lê Kim Anh họp  soát chức năng, nhiệm vụ của Khoa Sau Đại học. 

Thành phần tham dự: các ông/bà: Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB), Huỳnh Anh Tuấn (K.SĐH). 

14:00 – 15:30, Zoom Meeting 

PHT. Nguyễn Xuân Long họp về việc đề cử xét tặng Giải thưởng Văn hoá đọc năm 2021. 

Thành phần tham dự: các ông/bà: Vũ Văn Hải (P.CT&CTHSSV), Khoa Anh Việt, Dương Khánh Linh (TT.CNTT-TT&HL), Lại Thị Phương Thảo (Trường THPT CNN), Nguyễn Huyền Trang (Trường THCS NN), Nguyễn Ngọc Anh (ĐTN), Đặng Huyền Thư (HSV).  

14:00 – 16:30, Zoom Meeting 

PHT. Hà Lê Kim Anh họp nhóm giảng viên biên soạn giáo trình môn Tư duy, Sáng tạo và Khởi nghiệp. 

Thành phần tham dựcác ông/bà: Nguyễn Thuý Lan (P.ĐT) và nhóm giảng viên được mời. 

THỨ NĂM, 12/8/2021 

 

8:30 – 10:00, Zoom Meeting 

PHT. Hà Lê Kim Anh họp Hội đồng nghiệm thu đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Trường, mã số N.20.06. 

Thành phần tham dự: các ông/bà: Đỗ Hoàng Ngân (P.KHCN), Đỗ Phương Thùy , Hoàng Thị Yến, Nguyễn Lệ Thu, Cao Thị Hải Bắc (K. NN&VH Hàn Quốc). 

10:00 – 11:30, Zoom Meeting 

PHT. Hà Lê Kim Anh họp Hội đồng nghiệm thu đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Trường, mã số N.20.01. 

Thành phần tham dự: các ông/bà: Đỗ Hoàng Ngân (P.KHCN). Nguyễn Thu Lệ Hằng, Phùng Thị Kim Dung, Nguyễn Thị Minh Trâm ( K.SPTA), Đào Thị Diệu Linh ( Bộ môn TLGD). 

14:00 – 15:30, Zoom Meeting 

PHT. Nguyễn Xuân Long họp về việc rà soát, đề xuất điều chỉnh các nội dung liên quan công tác thi đua khen thưởng năm học 2021-2022. 

Thành phần tham dự: các ông/bà: Dương Quỳnh Hoa, Cù Thanh Nghị, Dương Mai Nga (P.TCCB), Vũ Văn Hải, Nguyễn Văn Đoàn (P.CT&CT HSSV), Lê Khánh Trang (P.KHTC).  

THỨ SÁU, 13/8/2021 

 

8:30, tại P.410, A1 (trực tuyến) 

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long dự hội thảo về “Hướng dẫn quản lý hoạt động đầu tư xây dựng trong ĐHQGHN”. 

Thành phần tham dự: các ông/bà: Phạm Văn Kim (P.QT), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC). 

10:00 – 11:30, Zoom Meeting 

PHT. Nguyễn Xuân Long họp về công tác quy hoạch 1/500 Trường ĐHNN, ĐHQGHN tại Hoà Lạc.  

Thành phần tham dự: các ông/bà: Phạm Văn Kim, Phạm Đình Lượng, Chu Mạnh Hùng, Trần Văn Minh (P.QT) và khách mời.  

THỨBẢY, 14/8/2021 

 

 

 

CHỦ NHẬT, 15/8/2021