TUẦN 06, NĂM HỌC 2021-2022 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 06, NĂM HỌC 2021-2022

THỨ HAI, 02/8/2021 

 

8:00 8:30, tại P.410, A1 và Zoom Meeting  

Hiệu trưởng dự Lễ khai giảng khóa bồi dưỡng giáo viên dạy ngoại ngữ Sở GD&ĐT tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Hòa Bình. Thành phần tham dự: Ban chủ nhiệm và giáo vụ phụ trách bồi dưỡng giáo viên Khoa ĐT&BDNN, ông Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT-TT&HL). 

8:30 – 9:45, Zoom Meeting 

PHT. Hà Lê Kim Anh họp về công tác chuẩn bị Hội nghị VC-NLĐ và TKNH 2020-2021.  

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Thị Lan Hường (P.HCTH) và nhóm giảng viên được mời. 

10:00 – 11:00, Zoom Meeting 

Ban Giám hiệu họp giao ban.  

11:00 – 12:00, Zoom Meeting 

Ban Giám hiệu họp Thường vụ Đảng ủy. 

Thành phần tham dự: bà Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB). 

14:00 – 15:30, Zoom Meeting 

Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh làm việc với Ban Giám hiệu Trường THCS NN. 

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, Nguyễn Quỳnh Yến, Trần Thị Thu Hiền (TT.KT), Nguyễn Thúy Lan, Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Thu Trang (P.ĐT), Lại Thị Phương Thảo (Trường THPT CNN), Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT), Nguyễn Thị Lan Hường (P.HCTH). 

14:00 – 16:30, Zoom Meeting 

PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với Phòng Quản trị và Trung tâm Phát triển nguồn lực về phương án cải tạo Homies, A1.  

Thành phần tham dự: các ông/bà: Phạm Văn Kim, Phạm Đình Lượng, Chu Mạnh Hùng, Trần Văn Minh (P.QT), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Thị Thanh Vân (TT.PTNL). 

THỨ BA, 03/8/2021 

 

8:30 – 10:00, Zoom Meeting 

Hiệu trưởng rà soát việc điều chỉnh chức năng nhiệm vụ các đơn vị. 

Thành phần tham dự: Trưởng các đơn vị: P.TCCB, P.KHTC, P.HCTH, K.ĐT&BDNN, TT. Khảo thí.  

8:30 – 10:00, Zoom Meeting 

PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với Trung tâm CNTT-TT&HL về việc xây dựng không gian mở cho thư viện tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN. 

Thành phần tham dự: các ông/bà: Khoa Anh Việt, Dương Khánh Linh, Vũ Thị Liên, Nguyễn Thị Thanh Bình, Nguyễn Thị Nhung (TT.CNTT-TT&HL), Phạm Văn Kim, Chu Mạnh Hùng, Trần Văn Minh (P.QT). 

14:00 – 15:30, Zoom Meeting 

PHT. Nguyễn Xuân Long họp Ban kĩ thuật phục vụ Hội nghị VC-NLĐ và TKNH 2020-2021. 

Thành phần tham dự: các ông/bà: Khoa Anh Việt, Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT-TT&HL), Nguyễn Thu Trang (P.ĐT), Cao Văn Đông, Nguyễn Thanh Trà (P.HCTH), Nguyễn Trọng Tuyến, Nguyễn Văn Trọng (P.QT), Nguyễn Hồng Quang, Dương Thị Hồng Nhung, Phạm Thị Hiền (THPT CNN). 

14:00 – 15:30, Zoom Meeting 

PHT. Hà Lê Kim Anh họp rà soát và tổng duyệt Chương trình gặp mặt thí sinh trúng tuyển thẳng có điều kiện đại học chính quy năm 2021 

Thành phần tham dự: các ông/bà: Ban Truyền thông tuyển sinh đại học chính quy, lãnh đạo và chuyên viên phụ trách P.ĐT, P.CT&CTHSSV, Nguyễn Thị Ngọc Anh (ĐTN), Đặng Huyền Thư (HSV), Đào Thị Phương (K.TA). 

THỨ TƯ, 04/8/2021 

 

8:30 – 10:30, tại P.410, A1 và Zoom Webinar 

Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh dự Chương trình gặp mặt thí sinh trúng tuyển thẳng có điều kiện đại học chính quy năm 2021.  

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Văn Đoàn, Vũ Văn Hải (P.CT&CTHSSV), Nguyễn Thúy Lan, Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Thu Trang (P.ĐT), Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT-TT&HL), Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Thị Ngọc Anh (ĐTN), Phạm Văn Kim (P.QT), Nguyễn Lân Trung (HĐ TVHTPT), Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH); Trưởng các đơn vị: P.KHTC, K.SPTA, K.NN&VH Nga, K.NN&VH Pháp, K.NN&VH Trung Quốc, K.NN&VH Đức, K.NN&VH Nhật Bản, K.NN&VH Hàn Quốc, Bộ môn Ả Rập, K.ĐT&BDNN; Đại sứ ULIS, đại diện Ban chủ nhiệm các CLB và GVCN toàn trường. 

8:30 – 10:00, Zoom Meeting 

PHT Nguyễn Xuân Long họp rà soát việc điều chỉnh chức năng nhiệm vụ các đơn vị. 

Thành phần tham dự: Trưởng các đơn vị: P.TCCB, P.TTPC, P.QT, TT.CNTT-TT-HL, TT.PTNL. 

14:00 – 16:00, tại P.410, A1 và Zoom Meeting 

Ban Giám hiệu dự buổi tổng duyệt Hội nghị VC-NLĐ và TKNH 2020-2021.  

Thành phần tham dự: Ban tổ chức Hội nghịcác cán bộ phụ trách kỹ thuật và các cán bộ hỗ trợ, phục vụ được mời. 

THỨ NĂM, 05/8/2021 

 

Cả ngày, Zoom Meeting 

ID: 9913513030 

Pass: ULIS 

Hiệu trưởng tiếp công dân. 

Thành phần tham dự: Trưởng phòng Thanh tra và Pháp chế. 

8:30 – 10:30, Zoom Meeting 

Ban Giám hiệu họp về việc triển khai Hội thảo quốc gia UNC2022. 

Thành phần tham dự: Toàn thể lãnh đạo và chuyên viên P.KHCN, Ban tổ chức UNC2022 và khách mời. 

14:00 – 15:30, Zoom Meeting 

PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với Trung tâm CNTT-TT&HL về hệ thống wifi tập trung tại các giảng đường. 

Thành phần tham dự: các ông/bà: Khoa Anh Việt, Trịnh Hải Tuấn, Nguyễn Tiến Dũng, Lê Quốc Quân (TT.CNTT-TT&HL), Phạm Văn Kim, Nguyễn Trọng Tuyến (P.QT), Nguyễn Văn Sơn (TT.PTNL) và khách mời. 

THỨ SÁU, 06/8/2021 

 

7:30 – 11:30, tại P.410, A1 và Zoom Meeting 

Ban Giám hiệu dự Hội nghị VC-NLĐ và TKNH 2020-2021. 

Thành phần tham dự: toàn thể công chức, viên chức, người lao động và đại biểu mời của Hội nghị. 

THỨ BẢY, 07/8/2021 

 

 

 

CHỦ NHẬT, 08/8/2021