TUẦN 07, NĂM HỌC 2019-2020 Từ ngày 12/8/2019 đến ngày 18/8/2019 . – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 07, NĂM HỌC 2019-2020 Từ ngày 12/8/2019 đến ngày 18/8/2019 .

THỨ HAI, 12/8/2019

 

8:00 – 9:30, tại P.208, A1

Ban Giám hiệu họp giao ban.

10:00 – 11:30, tại P.301, A1

Hiệu trưởng làm việc với Văn phòng BCĐ CTĐT CLC

Thành phần tham dự: Các ông, bà: Lê Khánh Trang (P. KHTC), Hà Lê Kim Anh, Nguyễn Việt Hòa, Ngô Việt Tuấn (P. ĐT), Lưu Mạnh Kiên (P. HTPT).

14:00 – 15:30, tại P.301, A1

Hiệu trưởng làm việc với Phòng Đào tạo và Khoa tiếng Anh về việc tổ chức đào tạo các môn học mới.

Thành phần tham dự: Các ông, bà: Hà Lê Kim Anh, Nguyễn Việt Hùng (P. ĐT), Lê Thị Khánh Trang (P. KHTC), Ban chủ nhiệm Khoa tiếng Anh và trưởng nhóm xây dựng các môn học mới

15:30 – 16:30, tại P.301, A1

Hiệu trưởng làm việc với nhóm xây dựng môn học Tư duy sáng tạo và khởi nghiệp.

Thành phần tham dự: Các ông, bà: Hà Lê Kim Anh (P.ĐT), Lê Thị Khánh Trang (P. KHTC), Vũ Văn Hải (P. CT và CT HSSV), Nguyễn Văn Sơn (Trung tâm PTNL), Nguyễn Ngọc Anh (Đoàn TN) và nhóm giáo viên xây dựng môn học.

THỨ BA, 13/8/2019

 

8:00 – 10:00, tại HT tầng 1, Sunwah

Hiệu trưởng, PHT. Ngô Minh Thủy họp Ban chỉ đạo cấp Trường và BCĐ cấp Khoa CTĐT chất lượng cao ở Trường ĐHNN-ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: Ban chỉ đạo CTĐT CLC cấp Trường và cấp Khoa (theo Quyết định số 1535/QĐ-ĐHNN ngày 02/7/2019 của Hiệu trưởng).

Tại Sở GD và ĐT Hải Dương, Quảng Ninh (Cả ngày) PHT. Nguyễn Xuân Long kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ của Đề án NNQG.Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo Khoa ĐT và BD Ngoại ngữ.
14:00 – 16:00, tại P.506, nhà E, ĐHKHXH & NV Hiệu trưởng làm việc với đại diện trường ĐHKHXH và NV về việc tổ chức các học phần tiếng Anh trong CTĐT.Thành phần tham dự: Các ông, bà: Hà Lê Kim Anh (P.ĐT), Lê Khánh Trang (P. KHTC), Vũ Thị Thanh Nhã (Khoa tiếng Anh), trưởng Bộ môn tiếng Anh KHXH & NV, chuyên viên phụ trách phòng Đào tạo.
THỨ TƯ, 14/8/2019

 

8:00 – 10:00, tại P.410, A1 Ban giám hiệu họp giao ban công tác tháng 8/2019.Thành phần tham dự: Chủ tịch Công đoàn Trường, Bí thư ĐTN Trường, Trưởng các Phòng, Giám đốc các Trung tâm; Hiệu trưởng  các Trường: THPT CNN, THCS Ngoại ngữ; Trưởng các Khoa: Sau đại học, ĐT&BDNN.
10:00 – 11:30, tại P.301, A1 PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với lãnh đạo Phòng Quản trị về triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020.Thành phần tham dự: Lãnh đạo phòng Quản trị và các Tổ trưởng.
14:00 – 17:00, tại Sở GD và ĐT Hưng Yên PHT. Nguyễn Xuân Long kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ của Đề án NNQG.Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo Khoa Đào tạo và Bồi dưỡng Ngoại ngữ.
THỨ NĂM, 15/8/2019

 

8:00, tại Nhà khách ĐHQGHN, Hòa Lạc.

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long, PHT. Lâm Quang Đông dự Hội nghị Tổng kết công tác đào tạo và triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 của ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng ĐT, Phòng CT&CTHSSV, Khoa SĐH, Khoa ĐT&BDNN; Trưởng các Bộ môn trực thuộc Trường; Ban chủ nhiệm các khoa đào tạo chính quy; các ông: Nguyễn Lân Trung (Hội đồng Tư vấn HTPT), Phạm Văn Kim (Phòng Quản trị).

8:00 – 11:00, tại Hội trường Nguyễn Văn Đạo, ĐHQGHN PHT. Ngô Minh Thủy dự khai mạc tuần lễ Hội nhập cho sinh viên khóa QH.2019 (Khoa Sư phạm tiếng Anh, Khoa NN và VH Hàn Quốc, Bộ môn NN và VH Ả rập).

Thành phần tham dự: Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách các phòng: Đào tạo, CT và CT HSSV; Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên.

14:00 – 17:00, tại Hội trường Nguyễn Văn Đạo, ĐHQGHN PHT. Ngô Minh Thủy dự khai mạc tuần lễ Hội nhập cho sinh viên khóa QH.2019 (các Khoa NN và VH: Nga, Pháp, Trung Quốc, Đức, Nhật Bản).

Thành phần tham dự: Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách các phòng: Đào tạo, CT và CT HSSV; Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường.

 

THỨ SÁU, 16/8/2019

 

8:00 – 10:00, tại P.301, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long kiểm tra cơ sở vật chất, thiết bị tại các giảng đường lớp học.

Thành phần tham dự: Các ông bà: Phạm Văn Kim, Phạm Đình Lượng, Vũ Xuân Kiên, Nguyễn Văn Phương, Nguyễn Trọng Tuyến, Nguyễn Đức Trọng (P.QT); Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Mạnh Thắng (P.ĐT); Lê Đình Lương (P.TTC&PC).

10:00 – 11:30, tại P.201, A1

PHT. Ngô Minh Thủy tiếp và làm việc với đoàn cán bộ Trường đại học Saga – Nhật Bản.

Thành phần tham dự: Các ông, bà: Đỗ Minh Hoàng (P. HTPT), Đào Thị Nga My, Bùi Đình Thắng (K. NN và VH Nhật Bản)

13:00 – 15:00, tại P.509, A1

 

PHT. Lâm Quang Đông tham dự Hội thảo: “Giảng dạy ngôn ngữ và văn học Hàn Quốc khu vực Đông Nam Á – Hiện trạng và đề xuất”.

Thành phần tham dự: Đại diện phòng HTPT; Ban chủ nhiệm Khoa NN&VH Hàn Quốc và khách mời.

15:00 – 17:00, tại P.406, A1

PHT. Lâm Quang Đông tham dự Hội đồng nghiệm thu giáo trình của khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp.

Thành phần tham dự: Các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 1809/QĐ-ĐHNN, 1810/QĐ-ĐHNN ngày 07/8/2019 của Hiệu trưởng.

THỨ BẢY, 17/8/2019

 

 

 

CHỦ NHẬT, 18/8/2019

 

9:00 – 11:00, tại Hội trường Nguyễn Văn Đạo, ĐHQGHN

Hiệu trưởng gặp mặt tân sinh viên khóa QH.2019 (Khoa Sư phạm tiếng Anh, Khoa NN và VH Hàn Quốc, Bộ môn NN và VH Ả rập).

Thành phần tham dự: Lãnh đạo các phòng: Đào tạo, CT và CT HSSV, KHTC, Quản trị.

15:00 – 17:00, tại Hội trường Nguyễn Văn Đạo, ĐHQGHN

Hiệu trưởng gặp mặt tân sinh viên khóa QH.2019 (các Khoa NN và VH: Nga, Pháp, Trung Quốc, Đức, Nhật Bản)..

Thành phần tham dự: Lãnh đạo các phòng: Đào tạo, CT và CT HSSV, KHTC, Quản trị.