TUẦN 07 NĂM HỌC 2018-2019 Từ ngày 24/9/2018 đến ngày 30/9/2018 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 07 NĂM HỌC 2018-2019 Từ ngày 24/9/2018 đến ngày 30/9/2018

THỨ HAI, 24/9/2018

 

8:00 – 10:00 tại P.208, A1 Ban Giám hiệu họp giao ban.
10:00 – 11:00 tại P.208, A1 Hiệu trưởng làm việc về xây dựng chương trình đào tạo chất lượng cao theo Thông tư 23 ngành NN Anh, NN Đức, NN Pháp.Thành phần tham dự: Bà Hà Lê Kim Anh (Trưởng phòng ĐT), bà Nguyễn Thúy Lan (Phó Trưởng phòng ĐT), bà Nguyễn Thị Lan Hường (P.ĐT).  
11:00 – 12:00 tại P.301, A1 Hiệu trưởng, PHT Nguyễn Xuân Long làm việc về xây dựng không gian tự học dành cho sinh viên chất lượng cao Trường ĐHNN- ĐHQGHN.Thành phần tham dự: Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng phòng Quản trị, Trưởng phòng KHTC, Giám đốc TT.CNTT-TT&HL, Giám đốc TT. PTNL, Bí thư Đoàn TN Trường, Chủ tịch Hội SV Trường, ông Chu Mạnh Hùng (P.QT).
14:00 –15:00 tại P.301, A1 Hiệu trưởng, PHT Nguyễn Xuân Long họp triển khai Đề án thúc đẩy văn hoá đọc trong sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ- ĐHQGHN.Thành phần tham dự: Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng phòng CT&CTHSSV, Trưởng phòng KHTC, Bí thư Đoàn TN Trường, Chủ tịch Hội sinh viên Trường; ông Khoa Anh Việt và bà Dương Khánh Linh (TT. CNTT-TT&HL).
15:00 –16:30 tại P.301, A1

Hiệu trưởng họp góp ý Quy định về nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của Trường ĐHNN-ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: Chủ tịch Công đoàn Trường, lãnh đạo Phòng TCCB, ông Nguyễn Thành Công ( Phó Trưởng phòng TT&PC), bà Dương Mỹ Hạnh (P.TCCB).
17:00 – 18:00 tại P.509, A1 PHT Nguyễn Xuân Long họp tổng kết Chương trình “Đại sứ ULIS 2018” và tuyên dương khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong chương trình.Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng Đào tạo, Phòng CT&CT HSSV, TT.CNTT TT&HL, Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch HSV và 97 Đại sứ ULIS 2018.
18:00 tại HT Vũ Đình Liên, KP PHT Nguyễn Xuân Long dự Lễ khai giảng Khóa QH.2018 F4, F6 đại học hệ VLVH (thi tuyển sinh ngày 25&26/8/2018).Thành phần tham dự: Ban chủ nhiệm và các cán bộ Khoa ĐT&BDNN; đại diện BCN các Khoa: NN&VH Nhật Bản, Khoa NN&VH Trung Quốc, Khoa SPTA, Khoa Tiếng Anh, Khoa NN&VHCNNTA; đại diện Phòng KHTC và sinh viên đã làm thủ tục nhập học.

THỨ BA, 25/9/2018

 

8:30 –11:00 tại P.101, A3

PHT Lâm Quang Đông họp Tiểu ban đánh giá Hồ sơ chuyên môn của thí sinh dự tuyển đào tạo tiến sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ Pháp tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2018.

Thành phần tham dự: Các thành viên theo Quyết định của Hiệu trưởng.

8:00 –9:30 tại P.301, A1 PHT Nguyễn Xuân Long họp rà soát công tác đảm bảo vệ sinh và cảnh quan tại Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN.Thành phần tham dự: Các ông Phạm Văn Kim, Nguyễn Tử Huy, Vũ Xuân Kiên (P.QT), cán bộ phụ trách ICT tại Trường ĐHNN và các Trưởng nhóm tại các giảng đường.
9:30 –11:00 tại P.301, A1 PHT Nguyễn Xuân Long họp rà soát công tác sửa chữa, cải tạo nhỏ tại Trường ĐHNN-ĐHQGHN.Thành phần tham dự: Các ông Phạm Văn Kim, Phạm Đình Lượng, Vũ Xuân Kiên (P.QT), cán bộ trong tổ sửa chữa nhỏ của Phòng Quản trị.
14:00 –15:30 tại P.208, A1

PHT Nguyễn Xuân Long làm việc với Trung tâm Phát triển Nguồn lực.

Thành phần tham dự: Toàn thể cán bộ, viên chức TT.PTNL.

15:30 –17:00 tại P.208, A1

PHT Nguyễn Xuân Long họp về công tác CSVC tại Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ năm học 2018-2019.

Thành phần tham dự: Các ông: Nguyễn Thành Văn, Nguyễn Phú Chiến, Tô Hùng Huy (Trường THPT CNN); Phạm Văn Kim (Phòng QT), Nguyễn Văn Sơn (TT.PTNL).

THỨ TƯ, 26/9/2018

 

8:30 –10:00 tại P.301, A1

Ban Giám hiệu họp Đảng ủy ĐHNN.

Thành phần tham dự: Các đồng chí Đảng ủy viên.

14:00 –15:30 tại P.301, A1 

PHT Nguyễn Xuân Long họp triển khai chương trình IC3 – MOS

Thành phần tham dự: Các ông/bà: Khoa Anh Việt, Trịnh Hải Tuấn, Trịnh Văn Tiệp, Nguyễn Tiến Dũng (TT.CNTT-TT&HL);

Nguyễn Thành Văn và chuyên viên phụ trách (PTCNN), Hà Lê Kim Anh, Nguyễn Thị Lan Hường (P.ĐT).

14:00 tại HT Nguyễn Văn Đạo, ĐHQGHN 

PHT Ngô Minh Thủy dự Chương trình Ban Giám đốc ĐHQGHN gặp mặt đại diện sinh viên khóa QH-2018.

THỨ NĂM, 27/9/2018

 

8:00- 10:00 tại P.301, A1 PHT Nguyễn Xuân Long họp với Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính.Thành phần tham dự: Các ông/bà: Nguyễn Thị Hải Yến, Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH), Nguyễn Thành Công, Lê Đình Lương (P.TT&PC), Cù Thanh Nghị, Trần Hoa Anh (P.TCCB).

THỨ SÁU, 28/9/2018

 

7:30 tại Hội trường C2, ĐH Bách khoa HN, số 1 Đại Cồ Việt PHT Nguyễn Xuân Long dự Hội nghị Tổng kết năm học 2017-2018 khối cơ sở giáo dục đại học và khối trường CĐSP, TCSP.Thành phần tham dự: Trưởng phòng Đào tạo.
8:00 –11:00 tại P.201, A1 PHT Ngô Minh Thủy tiếp đoàn Khoa Sau đại học, Viện Ngôn ngữ, Đại học Quốc gia Cheng Chi, Đài Loan.Thành phần tham dự: Trưởng phòng HTPT, Trưởng Khoa SĐH,  PGS. Lê Văn Canh (KTA).

 

THÔNG BÁO- NHẮC VIỆC

  1. Phòng CT&CTHSSV thực hiện công văn số 3033/ĐHQGHN-CTHSSV ngày 14/9/2018 về hồ sơ sinh viên xét nhận học bổng Mitsubishi, năm học 2018-2019, hạn nộp công văn thẩm định và hồ sơ sinh viên trước ngày 25/9/2018; thực hiện công văn số 3034/ĐHQGHN-CTHSSV ngày 14/9/2018 về hồ sơ sinh viên xét nhận học bổng Posco, năm học 2018-2019, hạn nộp công văn thẩm định và hồ sơ sinh viên trước ngày 25/9/2018.
  2. 14h00-15h30 thứ Tư, ngày 26/9/2018 tại Phòng 301, A1: Lấy phiếu tín nhiệm nhân sự bổ nhiệm lại Phó Trưởng phòng KHTC. Thành phần: Lãnh đạo P.TCCB và toàn thể viên chức P.KHTC.
  3. Từ ngày 25/9-28/9/2018: Hiệu trưởng đi công tác và ủy quyền cho PHT Ngô Minh Thủy giải quyết công việc theo thẩm quyền của Hiệu trưởng.