TUẦN 05, NĂM HỌC 2021-2022 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 05, NĂM HỌC 2021-2022

THỨ HAI, 26/7/2021 

 

8:00 – 8:30, Zoom Meeting 

PHT. Nguyễn Xuân Long dự mở thầu online gói thầu “Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Quy hoạch Trường ĐHNN, ĐHQGHN tại Hòa Lạc”. 

Thành phần tham dự: các ông Phạm Văn Kim, Phạm Đình Lượng, Chu Mạnh Hùng, Trần Văn Minh (P.QT) và khách mời (đơn vị tư vấn). 

8:30 – 9:00, tại P.410, A1 và Zoom Meeting 

Hiệu trưởng dự Lễ khai giảng các khóa bồi dưỡng giáo viên dạy ngoại ngữ Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ và tỉnh Hưng Yên năm 2021. 

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Thị Hồng Nhung (K.SPTA), Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT-TT&HL), Ban Chủ nhiệm và chuyên viên phụ trách Khoa ĐT&BDNN. 

9:00 – 10:00, Zoom Meeting 

Ban Giám hiệu họp giao ban. 

10:00 – 10:30, Zoom Meeting 

Ban Giám hiệu họp Ban Thường vụ Đảng ủy. 

Thành phần tham dự: các đồng chí Ban thường vụ Đảng ủy Trường ĐHNN, ĐHQGHN. 

14:00 – 15:00, tại P.410 và Zoom Meeting 

Hiệu trưởng làm việc với Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình về công tác bồi dưỡng giáo viên dạy ngoại ngữ. 

Thành phần tham dự: các ông/bà: Hoa Ngọc Sơn, Vũ Thị Thanh Ngoan (Khoa ĐT&BDNN). 

14:00 – 15:30, Zoom Meeting 

PHT. Hà Lê Kim Anh họp về công tác chuẩn bị cho Tọa đàm “Đào tạo Sư phạm ngoại ngữ thích ứng khung năng lực giáo viên ngoại ngữ trong bối cảnh mới”. 

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Thúy Lan, Ngô Việt Tuấn, Nguyễn Duy Thái (P.ĐT), Nguyễn Thị Hồng Nhung, Phùng Thị Kim Dung, Nguyễn Thu Lệ Hằng, Trần Thị Lan Anh, Nguyễn Thu Hiền (K.SPTA), Nguyễn Thị Thắng, Đào Thị Diệu Linh (BM. TLGD). 

14:00 – 15:30, Zoom Meeting 

PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với Phòng Quản trị và Trung tâm Phát triển nguồn lực về phương án cải tạo Homies A1. 
Thành phần tham dựcác ông/bà: Phạm Văn Kim, Phạm Đình Lượng, Chu Mạnh Hùng, Trần Văn Minh (P.QT), Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Thị Thanh Vân (TT.PTNL). 

15:00 – 16:30, Zoom Meeting 

PHT. Hà Lê Kim Anh dự buổi Tập huấn thư kí, cán bộ coi thi kì thi hết các học phần ngoại ngữ 2 ngày 28/7/2021.  

Thành phần tham dự: các ông/bà: đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách các đơn vị: Phòng Đào tạo, Trung tâm Khảo thí và cán bộ có tên theo quyết định của Hiệu trưởng. 

20:00 – 21:00, Zoom Meeting 

PHT. Hà Lê Kim Anh dự buổi Tập huấn thí sinh tham gia kì thi hết các học phần ngoại ngữ 2 ngày 28/7/2021.  

Thành phần tham dự: các ông/bà: đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách Phòng Đào tạo và các sinh viên theo danh sách dự thi. 

THỨ BA, 27/7/2021 

 

8:30 – 10:00, Zoom Meeting 

PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với Trung tâm CNTT-TT&HL về xây dựng không gian mở cho thư viện tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN. 

Thành phần tham dự: các ông/bà: Khoa Anh Việt, Dương Khánh Linh, Vũ Thị Liên, Nguyễn Thị Thanh Bình, Nguyễn Thị Nhung (TT.CNTT-TT&HL), Phạm Văn Kim, Chu Mạnh Hùng, Trần Văn Minh (P.QT).  

14:00, tại P.410, A1 (trực tuyến) 

Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh dự họp về đào tạo giáo viên theo Nghị định 116. 

Thành phần tham dự: Nguyễn Thúy Lan (P.ĐT), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC). 

THỨ TƯ, 28/7/2021 

 

8:00, trực tuyến 

PHT. Hà Lê Kim Anh dự hội thảo “Đánh giá hoạt động trao đổi sinh viên ở ĐHQGHN giai đoạn 2018-2020 và phương hướng triển khai trong giai đoạn 2021-2025”. 

Thành phần tham dự: đại diện lãnh đạo P.CT&CTHSSV, P.HTPT. 

8:30 – 10:30, Zoom Meeting 

Ban Giám hiệu họp Đảng ủy Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN. 

Thành phần tham dự: các đồng chí Đảng ủy viên Trường ĐHNN, ĐHQGHN. 

14:00 – 15:30, tại P.410 và Zoom Meeting  

Hiệu trưởng, PHT. Lâm Quang Đông, PHT. Nguyễn Xuân Long họp về công tác triển khai xây dựng phần mềm xuất bản tạp chí điện tử. 

Thành phần tham dự: toàn thể lãnh đạo và chuyên viên P.KHCN; Ban Chỉ đạo và Tổ Thư ký Ban chỉ đạo chuyển đối số và khách mời. 

16:00 – 17:00, tại P.410, A1 

PHT. Hà Lê Kim Anh dự buổi tổng duyệt Lễ bế giảng cho sinh viên khóa QH.2017.F1, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN. 

Thành phần tham dự: các ông/bà: đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách các đơn vị: Phòng Đào tạo, Phòng CT&CT HSSV, Trung tâm CNTT-TT&HL; Phó Bí thư Đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội sinh viên, đại diện ULIS TV. 

THỨ NĂM, 29/7/2021 

 

8:30 – 10:00, Zoom Meeting 

Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh họp với Văn phòng ULIS FIRE và đại diện lãnh đạo mạng lưới ULIS ALUMNI. 

Thành phần tham dự: đai diện lãnh đạo P.CT&CTHSSV, P.KHCNcác ông/bà: Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Thị Thu Dung, Phạm Minh Quang (VP ULIS FIRE), Nguyễn Lân Trung, Vũ Văn Hải, Hoa Ngọc Sơn (ULIS ALUMNI). 

8:30 – 10:00, Zoom Meeting 

PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với Trung tâm CNTT-TT&HL về hệ thống wifi tập trung tại các giảng đường. 
Thành phần tham dự: các ông/bà: Khoa Anh Việt, Trịnh Hải Tuấn, Nguyễn Tiến Dũng, Lê Quốc Quân (TT.CNTT-TT&HL), Phạm Văn Kim, Nguyễn Trọng Tuyến (P.QT), Nguyễn Văn Sơn (TT.PTNL) và khách mời.  

10:30 – 12:00, Zoom Meeting 

Hiệu trưởng dự họp Chi bộ Phòng Hành Chính Tổng hợp – Hợp tác Phát triển. 

Thành phần tham dự: đảng viên Chi bộ P.HCTH-HTPT. 

14:00 – 15:30, Zoom Meeting 

Ban Giám hiệu họp Ban tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2020-2021 của Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN. 

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Đoàn Phượng, Nguyễn Thị Lan Hường (P.HCTH), Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB), Nguyễn Văn Đoàn (P.CT&CT HSSV), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Đỗ Hoàng Ngân, Dương Anh Chiến (P.KHCN), Khoa Anh Việt, Trịnh Hải Tuấn, Nguyễn Thái Bình (TT.CNTT-TT&HL). 

15:30 – 17:00, Zoom Meeting 

PHT. Nguyễn Xuân Long họp Ban giám sát thực hiện nhiệm vụ Đề án Ngoại ngữ Quốc gia năm 2021. 

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Thành Công (P.TT&PC), Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC).  

19:30 – 21:30, Zoom Meeting 

Ban Giám hiệu dự Lễ bế giảng cho sinh viên khóa QH.2017.F1, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN. 

Thành phần tham dự: Chủ tịch Công đoàn Trường, Bí thư Đoàn thanh niên Trường, Chủ tịch Hội sinh viên Trường; đại diện lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị; Ban Chủ nhiệm và giảng viên các khoa đào tạo. 

THỨ SÁU, 30/7/2021 

 

8:30 – 11:00, Zoom Meeting 

Ban Giám hiệu dự Tọa đàm “Đào tạo Sư phạm ngoại ngữ thích ứng khung năng lực giáo viên ngoại ngữ trong bối cảnh mới”. 

Thành phần tham dự: các cán bộ, giảng viên, giáo viên đã đăng ký tham gia tọa đàm. 

10:00 – 11:30, Zoom Meeting 

PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với Tổ xây dựng,  Tổ điện nước (Phòng Quản trị). 

Thành phần tham dự: các ông/bà: Phạm Văn Kim, Phạm Đình Lượng, Chu Mạnh Hùng, Trần Văn Minh (P.QT) 

13:30 – 17:00, trực tuyến 

PHT. Hà Lê Kim Anh tham dự Hội thảo trực tuyến Thúc đẩy Sáng tạo xã hội tại các cơ sở giáo dục đào tạo tại Việt Nam do Bộ GD&ĐT và HĐ Anh tổ chức. 

14:30 – 16:30, Zoom Meeting 

Hiệu trưởng, PHT. Lâm Quang Đông, PHT. Nguyễn Xuân Long dự buổi nói chuyện chuyên đề “Cán bộ giảng viên Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN với quyền sở hữu trí tuệ (SHTT)”. 
Thành phần tham dự: các ông/bà: lãnh đạo và chuyên viên Phòng Khoa học Công nghệ; toàn thể giảng viên, giáo viên và các cán bộ quan tâm tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN. 

THỨ BẢY, 31/7/2021 

 

 

 

CHỦ NHẬT, 01/8/2021 

 

 

 

                            

THÔNG BÁO – NHẮC VIỆC 

 

  1. HIỆU TRƯỞNG 

                  TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP