TUẦN 06, NĂM HỌC 2019 – 2020 Từ ngày 05/8/2019 đến ngày 11/8/2019 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 06, NĂM HỌC 2019 – 2020 Từ ngày 05/8/2019 đến ngày 11/8/2019

THỨ HAI, 05/8/2019

 

9:00 – 10:00, tại P.301, A1

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long họp Ban tổ chức Hội nghị CCVC và tổng kết năm học 2018-2019.

Thành phần tham dự: Các ông, bà: Nguyễn Đoàn Phượng, Nguyễn Thị Lan Hường (P. HCTH), Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB), Lê Khánh Trang (P. KHTC), Nguyễn Văn Đoàn (P.CT và CT HSSV).

10:00 – 10:30, tại P.301, A1

Hiệu trưởng, PHT Nguyễn Xuân Long, PHT. Lâm Quang Đông họp thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng.

Thành phần tham dự: Các ông, bà: Dương Quỳnh Hoa                 (P. TCCB), Nguyễn Văn Đoàn (P. CT và CT HSSV).

10:30 – 12:00, tại P.301, A1

Hiệu trưởng làm việc với lãnh đạo Phòng Đào tạo và Văn phòng Ban chỉ đạo CTĐT CLC tại Trường ĐHNN-ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: Các ông, bà: Hà Lê Kim Anh, Nguyễn  Việt Hùng, Nguyễn Thúy Lan, Nguyễn Việt Hòa, Ngô Việt Tuấn (Phòng Đào tạo), Lưu Mạnh Kiên (Phòng HTPT).

Tại Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN (Cả ngày)

PHT. Lâm Quang Đông tham dự Hội đồng chức danh giáo sư cấp cơ sở.

14:00 – 16:00, tại P.301, A1

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long họp về triển khai kế hoạch năm học của Trường THCS Ngoại ngữ.

Thành phần tham dự: Thành viên BCĐ Tổ chức và hoạt động của Trường THCS Ngoại ngữ (theo Quyết định số 826/QĐ-ĐHNN ngày 02/4/2019 của Hiệu trưởng), Ban Giám hiệu, Tổng phụ trách và cán bộ văn phòng Trường THCS Ngoại ngữ.

THỨ BA, 06/8/2019

 

8:00 – 9:30, tại Sân vận động Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy

PHT. Nguyễn Xuân Long tham dự “Khai mạc Hội thao Quốc phòng khối tự vệ năm 2019”.

Thành phần tham dự: Các ông, bà có tên theo Quyết định số 1674/QĐ-ĐHNN ngày 25/7/2019 của Hiệu trưởng.

Tại Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN (Cả ngày)

PHT. Lâm Quang Đông tham dự Hội đồng chức danh giáo sư cấp cơ sở.

15:00, tại P.203, ĐHQGHN

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long dự họp triển khai công tác xét tuyển, nhập học đại học chính quy năm 2019.Thành phần tham dự: Các ông bà: Hà Lê Kim Anh, Nguyễn Việt Hùng (Phòng Đào tạo).

16:30 – 18:00, tại P.410, A1

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long họp Hội đồng tuyển sinh ĐHCQ năm 2019.

Thành phần tham dự: Các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 2243/QĐ-ĐHNN ngày 25/10/2018 của Hiệu trưởng.

THỨ TƯ, 07/8/2019

 

Tại P. 107, A1 (Cả ngày)

Hiệu trưởng, PHT Nguyễn Xuân Long và thường trực Hội đồng tuyển sinh ĐHCQ 2019 trực xét tuyển đại học theo kế hoạch của Nhóm xét tuyển miền Bắc.

THỨ NĂM, 08/8/2019

 

7:30 – 12:00, tại Hội trường Nguyễn Văn Đạo, ĐHQGHN

Ban Giám hiệu dự Hội nghị CCVC và tổng kết năm học 2018-2019.

Thành phần tham dự:  Theo Giấy triệu tập số 849/GTT-ĐHNN ngày 25/7/2019 của Hiệu trưởng (Toàn thể công chức, viên chức, người lao động có đóng bảo hiểm xã hội từ 12 tháng trở lên tại Trường và đại biểu mời của Hội nghị).

13:30 – 18:00, tại Viện nghiên cứu khoa học Y dược LS 108

PHT. Lâm Quang Đông tham dự Hội đồng chức danh giáo sư cấp cơ sở.

16:30, tại Đại học Bách Khoa Hà Nội

PHT. Nguyễn Xuân Long dự họp xác nhận kết quả xét tuyển TSĐH năm 2019.

Thành phần tham dự: Ông Nguyễn Việt Hùng (Phó trưởng Phòng Đào tạo).

THỨ SÁU, 09/8/2019

 

8:00, tại P.202, ĐHQGHN

Bí thư Đảng ủy Đỗ Tuấn Minh dự họp liên tịch Ban Giám đốc và Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN.

14:00 – 15:30, tại P.410, A1

Hiệu trưởng, PHT. Ngô Minh Thủy, PHT. Nguyễn Xuân Long họp rà soát công tác chuẩn bị tổ chức nhập học cho sinh viên ĐHCQ khóa QH.2019.

Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách các đơn vị: Phòng CT và CT HSSV, Phòng Đào tạo, Phòng Quản trị, Phòng KHTC, Trung tâm PTNL, Trung tâm CNTT-TT và HL, Đoàn Thanh niên CS HCM; Lãnh đạo và chuyên viên văn phòng các Khoa đào tạo, Bộ môn NN và VH Ả rập.

 

14:00 – 17:00, tại P.406, A1

 

 

PHT. Lâm Quang Đông dự Hội đồng nghiệm thu giáo trình.

THỨ BẢY, 10/8/2019

 

9:00 – 11:30, tại Hội trường

Vũ Đình Liên

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long dự gặp mặt phụ huynh và học sinh trường THCS Ngoại ngữ.

Thành phần tham dự: Thành viên BCĐ Tổ chức và hoạt động của Trường THCS Ngoại ngữ (theo Quyết định số 826/QĐ-ĐHNN ngày 02/4/2019 của Hiệu trưởng), Ban Giám hiệu và toàn thể cán bộ, giáo viên Trường THCS Ngoại ngữ.

CHỦ NHẬT, 11/8/2019

 

7:00 – 11:30 và 13:15 – 17:30, tại Hội trường Vũ Đình Liên

PHT. Ngô Minh Thủy chỉ đạo tổ chức nhập học cho sinh viên khóa QH.2019.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị: Phòng Đào tạo, Phòng CT và CT HSSV, P. KHTC, P. Quản trị, Trung tâm CNTT-TT và HL, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường, các Khoa đào tạo, Bộ môn NN và VH Ả rập.

 

THÔNG BÁO NHẮC VIỆC

  1. 10:30 – 11:30, thứ Hai (05/8/2019), tại P.509: Lễ khai giảng khóa học tiếng Việt dành cho sinh viên thành phố Gumi, Hàn Quốc. Thành phần tham dự: Lãnh đạo Phòng HTPT, Ban chủ nhiệm K. NN & VH Hàn Quốc và khách mời.