TUẦN 05, NĂM HỌC 2019 – 2020 Từ ngày 29/7/2019 đến ngày 04/8/2019 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 05, NĂM HỌC 2019 – 2020 Từ ngày 29/7/2019 đến ngày 04/8/2019

THỨ HAI, 29/7/2019  
8:30, tại P.HĐGV, Trường THPT CNN PHT. Nguyễn Xuân Long dự Hội nghị đánh giá nhiệm kỳ Hiệu trưởng để bổ nhiệm lại Hiệu trưởng Trường THPT CNN. Thành phần tham dự: Toàn thể CB-VC và người lao động đóng bảo hiểm (HĐL) từ 12 tháng trở lên (tính đến ngày 29/7/2019).
14:00, tại HT tầng 1, Sunwah Hiệu trưởng, PHT. Lâm Quang Đông dự Hội thảo “Đổi mới sáng tạo trong hoạt động giảng dạy” nhân dịp ra mắt Trung tâm Hỗ trợ giảng dạy thuộc Viện ĐBCLGD. Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.Đào tạo, P.TCCB, TT.ĐBCL, TT.Khảo thí; Đại diện Ban chủ nhiệm các khoa đào tạo và BM trực thuộc Trường; Đại diện TT.CTTT-TT&HL; Các giảng viên quan tâm.
14:00 – 16:00, tại P.301, A1 PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với Trường THCS Ngoại ngữ về công tác tổ chức hoạt động. Thành phần tham dự: Các ông/bà: Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB), Phạm Văn Kim (P.QT); Ban Giám hiệu, cán bộ văn phòng, Tổng phụ trách Đội Trường THCS NN.
THỨ BA, 30/7/2019
8:00 – 10:00, tại VP Khoa NN&VH Hàn Quốc Hiệu trưởng làm việc với Khoa NN&VH Hàn Quốc về việc triển khai tổ chức đào tạo cho QH.2018 và QH.2019 CLC TT23. Thành phần tham dự: Ban Chủ nhiệm Khoa NN&VH HQ; Ban chỉ đạo CTĐT CLC cấp Khoa; Tổ trưởng các bộ môn thuộc Khoa; Các ông/bà: Hà Lê Kim Anh, Nguyễn Việt Hòa, Ngô Việt Tuấn (P.ĐT), Lưu Mạnh Kiên (P.HTPT), Lê Thị Khánh Trang (P.KHCT), Phạm Văn Kim (P.QT), Khoa Anh Việt (TT.CNTT-TT&HL).
8:30, tại HT tầng 1 Sunwah PHT. Ngô Minh Thủy dự  Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho SV đợt xét tháng 7/2019. Thành phần tham dự: Chủ tịch CĐ Trường, Bí thư Đoàn TNCS HCM Trường, Chủ tịch Hội SV Trường, Đại diện lãnh đạo các đơn vị, Đại diện Ban Chủ nhiệm các khoa đào tạo và giáo vụ các khoa có sinh viên tốt nghiệp; Toàn thể sinh viên tốt nghiệp đợt xét tháng 7 năm 2019.
10:00 – 12:00, tại  VP Khoa NN&VH Trung Quốc Hiệu trưởng làm việc với Khoa NN&VH Trung Quốc về việc triển khai tổ chức đào tạo cho QH.2018 và QH.2019 CLC TT23. Thành phần tham dự: Ban Chủ nhiệm Khoa NN&VH TQ; Ban chỉ đạo CTĐT CLC cấp Khoa; Tổ trưởng các bộ môn thuộc Khoa; Các ông/bà: Hà Lê Kim Anh, Nguyễn Việt Hòa, Ngô Việt Tuấn (P.ĐT), Lưu Mạnh Kiên (P.HTPT), Lê Thị Khánh Trang (P.KHCT), Phạm Văn Kim (P.QT), Khoa Anh Việt (TT.CNTT-TT&HL).
10:00 – 11:30, tại P.509, A1 PHT. Nguyễn Xuân Long dự Lễ bế giảng khóa học tiếng Việt dành cho sinh viên đại học Keimyung Hàn Quốc. Thành phần tham dự: Đại diện P.HTPT, Ban Chủ nhiệm Khoa NN&VH Hàn Quốc.
14:00 – 16:00, tại  VP Khoa NN&VH Nhật Bản Hiệu trưởng làm việc với Khoa NN&VH Nhật Bản về việc triển khai tổ chức đào tạo cho QH.2018 và QH.2019 CLC TT23. Thành phần tham dự: Ban Chủ nhiệm Khoa NN&VH Nhật Bản; Ban chỉ đạo CTĐT CLC cấp Khoa; Tổ trưởng các bộ môn thuộc Khoa; Các ông/bà: Hà Lê Kim Anh, Nguyễn Việt Hòa, Ngô Việt Tuấn (P.ĐT), Lưu Mạnh Kiên (P.HTPT), Lê Thị Khánh Trang (P.KHCT), Phạm Văn Kim (P.QT), Khoa Anh Việt (TT.CNTT-TT&HL).
16:00 – 17:00, tại P.301, A1 Hiệu trưởng làm việc với lãnh đạo Khoa TA, Khoa NN&VHCNN TA, Khoa SPTA về công tác nhân sự năm học 2019-2020. Thành phần tham dự: Lãnh đạo các đơn vị: Phòng TCCB, Phòng Đào tạo, Khoa Tiếng Anh, Khoa NN&VH CNNTA, Khoa Sư phạm tiếng Anh.
THỨ TƯ, 31/7/2019  
14:00 – 14:30, tại P.301, A1 Ban Giám hiệu dự họp Thường vụ Đảng ủy. Thành phần tham dự: Các đồng chí Thường vụ Đảng ủy.
14:30 – 16:30, tại P.301, A1 Ban Giám hiệu dự họp Đảng ủy. Thành phần tham dự: Các đồng chí Đảng ủy viên.
THỨ NĂM, 01/8/2019  
   
THỨ SÁU, 02/8/2019  
8:00 – 9:30, tại P.410, A1 Hiệu trưởng làm việc với nhóm giáo viên xây dựng môn học Tư duy sáng tạo và khởi nghiệp. Thành phần tham dự: Trưởng Phòng Đào tạo, nhóm giáo viên phụ trách môn học Tư duy sáng tạo và khởi nghiệp.
9:30 – 10:30, tại P.410, A1 Hiệu trưởng làm việc với nhóm giáo viên xây dựng môn học Tâm lý học đại cương. Thành phần tham dự: Trưởng Phòng Đào tạo, Trưởng BM TL-GDH, nhóm giáo viên phụ trách môn học Tâm lý học đại cương.
10:30 – 11:30, tại P.410, A1 Hiệu trưởng gặp mặt nhóm giáo viên xây dựng nội dung môn học Kỹ năng học tập thành công bậc đại học. Thành phần tham dự: Trưởng Phòng Đào tạo, Trưởng khoa Tiếng Anh, nhóm giáo viên xây dựng môn học Kỹ năng học tập thành công bậc đại học.
THỨ BẢY, 03/8/2019  
9:00 – 11:30, tại Khoa Pháp Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long dự họp bàn giao cải tạo sửa chữa khoa Pháp. Thành phần tham dự: Các ông/bà: Đinh Hồng Vân (K.Pháp), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Nguyễn Văn Sơn (TT.PTNL), Phạm Văn Kim, Phạm Đình Lượng, Chu Mạnh Hùng, Trần Văn Minh (P.QT); Chủ đầu tư PNG và nhà thầu.

THÔNG BÁO NHẮC VIỆC

  1. Từ ngày 29/7/2019 – 31/7/2019 Phòng Hợp tác Phát triển tổ chức nghỉ hè.