TUẦN 05 NĂM HỌC 2017-2018 TỪ NGÀY 11.9.2017 ĐẾN NGÀY 17.9.2017 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 05 NĂM HỌC 2017-2018 TỪ NGÀY 11.9.2017 ĐẾN NGÀY 17.9.2017

THỨ HAI, 11.9.2017

 • 8h00-9h00 tại phòng 208A, A1: Hiệu trưởng làm việc với lãnh đạo khoa Sau đại học.
 • 9h00-10h00 tại phòng 208A, A1: Hiệu trưởng làm việc với lãnh đạo Phòng Đào tạo.
 • 10h00-11h30 tại phòng 208A, A1: Ban Giám hiệu họp giao ban.
 • 10h0011h30 tại phòng 301, A1: Đại hội chi bộ Khoa NN&VH Hàn Quốc, nhiệm kỳ 2017-2020.

Thành phần: Đ/c Vũ Văn Hải (Trưởng ban Tuyên huấn Đảng ủy), toàn thể Đảng viên của chi bộ Khoa NN&VH Hàn Quốc.

 • 14h0015h30 tại phòng 410, A1: Họp rà soát các hoạt động cổng luyện thi trực tuyến VSTEP iBT.

Thành phần: PHT Nguyễn Xuân Long, ông Nguyễn Lân Trung (Chủ tịch Hội đồng tư vấn HTPT), lãnh đạo và chuyên viên Trung tâm CNTT-TT&HL, Trung tâm Khảo thí, bà Lê Thị Khánh Trang, lãnh đạo và chuyên viên Công ty Cổ phần Giáo dục Tinh Vân (TVE).

THỨ BA, 12.9.2017

 • 7h30-10h00 tại phòng 203, ĐHQGHN: Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh cùng Ban Giám đốc ĐHQGHN đón tiếp và làm việc với Thủ tướng và đoàn công tác của Chính phủ.
 • 8h3010h00 tại phòng 301, A1: Đại hội chi bộ Trung tâm Khảo thí, nhiệm kỳ 2017-2020.

Thành phần: Đ/c Vũ Văn Hải (Trưởng ban Tuyên huấn Đảng ủy), toàn thể Đảng viên của chi bộ Trung tâm Khảo thí.

 • 13h30 tại HT Vũ Đình Liên, CTKP : Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh dự “ Cuộc thi Hùng biện tiếng Nhật NASIC CUP 2017” lần thứ 11.

THỨ TƯ, 13.9.2017 

 • 8h00-11h00 tại HT tầng 2, Sunwah: Hội nghị giao ban công tác quý III/2017.
  Thành phần: Ban Giám hiệu, Chủ tịch Công đoàn Trường, Bí thư Đoàn TN Trường, Trưởng các đơn vị trong toàn Trường.
 • 11h0012h00 tại HT tầng 2, Sunwah: Họp tổng kểt, rút kinh nghiệm tổ chức Hội thảo Khoa học QG dành cho HVCH&NCS lần thứ nhất năm 2017 và triển khai kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế dành cho HVCH&NCS năm 2018.

Thành phần: PHT Ngô Minh Thủy, BCN Khoa Sau đại học, đại diện lãnh đạo các Khoa đào tạo; đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng Quản trị, Phòng Kế hoạch Tài chính, Phòng Khoa học công nghệ, Phòng Hợp tác và Phát triển.

 • 8h00 tại phòng 203, ĐHQGHN: Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh họp Hội đồng Thi đua khen thưởng ĐHQGHN.
 • 8h00 (cả ngày) tại phòng 509, A1: Thi nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên Trường Đại học Ngoại ngữ.

Thành phần:Toàn thể giảng viên có tên trong Quyết định số 1489/QĐ-ĐHNN ngày 03/8/2017 của Hiệu trưởng.

 • 9h0010h00 tại phòng 410, A1: Tiếp khách đến dự Lễ trao giải cuộc thi viết về Liên minh Châu Âu năm 2017.

Thành phần: PHT Ngô Minh Thủy, bà Nguyễn Huyền Trang (Phó Trưởng phòng CT&CTHSSV); Đại sứ Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam, Đại sứ Pháp và Đại sứ  Ý tại Việt Nam, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đại diện Ban Biên tập báo Sinh viên Việt Nam.

 • 10h0011h30 tại HT Vũ Đình Liên, CTKP: Tổ chức Lễ trao giải cuộc thi viết về Châu Âu do Báo Sinh viên Việt Nam phối hợp với Liên minh Châu Âu tại Việt Nam, Đại sứ quán Pháp và Đại sứ quán Ý tại Việt Nam tổ chức.

Thành phần: PHT Ngô Minh Thủy, bà Nguyễn Huyền Trang (Phó Trưởng phòng CT&CTHSSV), 200 sinh viên Khoa NN&VH Pháp được cử tham dự.

 • 14h0015h30 tại phòng 301, A1: Đại hội chi bộ Khoa NN&VH các nước nói tiếng Anh, nhiệm kỳ 2017-2020.

Thành phần: Đ/c Nguyễn Xuân Long (Thường vụ Đảng ủy), toàn thể Đảng viên của chi bộ Khoa NN&VH các nước nói tiếng Anh.

 • 14h0015h30 tại phòng 410, A1: Khoa NN&VH Nhật Bản tổ chức sinh hoạt chính trị và họp Khoa đầu năm học 2017-2018.

Thành phần: Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh, toàn thể cán bộ, giáo viên bộ Khoa NN&VH Nhật Bản.

 • 15h3017h00 tại phòng 410, A1: Đại hội chi bộ Khoa NN&VH Nhật Bản, nhiệm kỳ 2017-2020.

Thành phần: BTĐU Đỗ Tuấn Minh, toàn thể Đảng viên của chi bộ Khoa NN&VH Nhật Bản.

THỨ NĂM, 14.9.2017

 • 8h00 tại VP Công đoàn: Đại diện Thường vụ Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân, Phòng Thanh tra và Pháp chế tiếp cán bộ, viên chức.
 • 8h3010h00 tại phòng 301, A1: Đại hội chi bộ Khoa Đào tạo & Bồi dưỡng Ngoại ngữ, nhiệm kỳ 2017-2020.

Thành phần: BTĐU Đỗ Tuấn Minh, toàn thể Đảng viên của chi bộ Khoa Đào tạo & Bồi dưỡng Ngoại ngữ.

THỨ SÁU, 15.9.2017

 • 16h00 tại phòng 202, ĐHQGHN: BTĐU Đỗ Tuấn Minh họp liên tịch Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN và Ban Giám đốc.

THÔNG BÁO – NHẮC VIỆC

 • Các đơn vị gửi thống kê tài sản về Phòng Kế hoạch Tài chính chậm nhất trong ngày 11/9/2017.