TUẦN 04 NĂM HỌC 2022-2023 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 04 NĂM HỌC 2022-2023

THỨ HAI, 25/7/2022 
Cả ngày, tại ĐHQG TP.HCMHiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh dự Hội thảo mùa hè 2022 thuộc chương trình dự án hợp tác và đổi mới giáo dục đại học – PHER.
9:00 – 10:30, tại P.301, A1PHT. Nguyễn Xuân Long họp về việc đấu giá bãi xe Trường Đại học Ngoại Ngữ, ĐHQGHN năm học 2022-2023. Thành phần tham dự: các ông/bà: Phạm Văn Kim, Nguyễn Văn Đoàn (P.QT), Lê Văn Tuyển (P.KHTC), Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Thị Thanh Vân (TT.PTNL).
14:00 – 14:45, tại P.509, A1PHT. Lâm Quang Đông dự Lễ khai giảng Khoá Tập huấn Nghiệp vụ Sư phạm cho sinh viên tiếng Hàn Quốc. Thành phần tham dự: lãnh đạo các đơn vị: P.HCTH, P.HTPT, P.ĐT, P.CT&CTHSSV, TT.ĐMST, K.NN&VH Hàn Quốc, TT.CNTT-TT&HL; cán bộ Trung tâm Hợp tác Công nghệ Giáo dục Quốc tế ICE; giảng viên và sinh viên tham gia khoá học.
15:00 – 16:30, tại P.410, A1 và Zoom MeetingPHT. Hà Lê Kim Anh dự buổi hướng dẫn thí sinh trúng tuyển có điều kiện đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học chính quy năm 2022 trên cổng thông tin của Bộ GD&ĐT. Thành phần tham dự:         – Dự trực tiếp: các ông/bà: Nguyễn Thúy Lan, Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Thu Trang (P.ĐT), Nguyễn Văn Đoàn (P.QT).          – Dự trực tuyến: thành viên Ban truyền thông tuyển sinh ĐHCQ năm 2022 theo Quyết định số 248/QĐ-ĐHNN ngày 06/01/2022, toàn thể Đại sứ ULIS 2022 và Đại sứ Tập sự ULIS 2022.
THỨ BA, 26/7/2022 
Cả ngày, tại ĐHQG TP.HCMHiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh dự Hội thảo mùa hè 2022 thuộc Chương trình dự án hợp tác và đổi mới giáo dục đại học – PHER.
8:30 -10:00, tại P.301, A1 PHT. Nguyễn Xuân Long dự họp chuẩn bị công tác truyền thông về Quy định chế độ việc làm của giảng viên Trường ĐHNN, ĐHQGHN.  Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, Trần Thị Hoàng Anh (P.KHCN), Cù Thanh Nghị, Dương Mỹ Hạnh (P.TCCB), Nguyễn Thị Ngọc Anh, Hoàng Thị Mai Phương (TT.ĐMST), Lê Thị Ngọc (K.NN&VH Nhật Bản), Đào Quang Trung (TT.CNTT-TT&HL). 
THỨ TƯ, 27/7/2022 
8:00 – 8:30, tại P.301, A1Ban Giám hiệu họp Thường vụ Đảng ủy.
8:30 – 10:00, tại P.301, A1Ban Giám hiệu họp Đảng ủy Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN.  Thành phần tham dự: các đồng chí Thường vụ Đảng ủy, Đảng ủy viên Trường ĐHNN, ĐHQGHN.
16:00 – 17:00, tại HT Vũ Đình LiênHiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh dự Lễ ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN với Công ty Cổ phần Hàng không Lữ hành Việt Nam (Vietravel Airlines). Thành phần tham dự: lãnh đạo các đơn vị: P.HTPT, P.CT&CTHSSV, P.HCTH và chuyên viên phụ trách P.CT&CTHSSV.
19:45 – 21:30, Zoom MeetingPHT. Hà Lê Kim Anh dự Chương trình giới thiệu thực tập tại Trường Đại học Kiện Hành, Đài Loan. Thành phần tham dự: lãnh đạo và chuyên viên chuyên trách P.CT& CTHSSV, đại diện Ban chủ nhiệm K.NN&VH Trung Quốc, đại diện lãnh đạo: Trường Đại học Kiện Hành, Trung tâm Tư vấn Giáo dục Đài Loan.
THỨ NĂM, 28/7/2022 
8:30, tại Hòa Lạc Hiệu trưởng tham dự phiên họp lần XIII Hội đồng ĐHQGHN. 
8:30 – 10:00, tại P.201, A1PHT. Nguyễn Xuân Long họp Nhóm chuyên gia Chuyển đổi số Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN. Thành phần tham dự: các ông/bà: Trịnh Hải Tuấn, Nguyễn Tiến Dũng (TT.CNTT-TT&HL), Khoa Anh Việt (P.CT&CTHSSV), Nguyễn Thị Lan Hường (P.HCTH), Nguyễn Văn Đoàn (P.QT), Nguyễn Phú Chiến (THPTCNN), Lưu Trọng Nam (K.NN&VH Đức), Nguyễn Thu Trang (P.ĐT), Khương Quỳnh Nga (K.ĐT&BDNN), Trần Thị Bích Ngọc (K.TA).
10:00 – 11:30, tại P.301, A1PHT. Hà Lê Kim Anh họp về việc xây dựng nội dung và phương thức tổ chức Chương trình ULIS STARS cho sinh viên năm học 2022 – 2023. Thành phần tham dự: lãnh đạo và chuyên viên chuyên trách P.CT&CTHSSV.
14:00 – 15:30, tại P.301, A1 Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh tham dự họp về kế hoạch năm học Khoa tiếng Anh.  Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Thúy Lan (P.ĐT), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Vũ Thị Thanh Nhã (K.TA), Nguyễn Thị Hồng Nhung (K.SPTA), Nguyễn Thị Minh Tâm (K.NNVHCNNTA), Hoa Ngọc Sơn (K.ĐT&BDNN),  
15:30 – 17:00, tại P.410, A1PHT. Hà Lê Kim Anh họp triển khai Chương trình Ngày hội việc làm năm 2022. Thành phần tham dự: thành viên BTC Chương trình Ngày hội việc làm năm 2022 theo Quyết định số 1380 ngày 12/7/2022 của Hiệu trưởng.
20:00 – 21:30, tại Zoom Meeting PHT. Hà Lê Kim Anh tham dự Lễ bế giảng khóa nghiệp vụ sư phạm ngoại ngữ khóa 3.  Thành phần tham dự: toàn thể cán bộ Bộ môn TLGD, lãnh đạo và chuyên viên Phòng ĐT, đại diện lãnh đạo Khoa SPTA, giảng viên tham gia dạy khóa học. 
THỨ SÁU, 29/7/2022 
8:00 – 16:00, tại Hòa LạcHiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh tham dự Hội thảo mùa hè 2022 và cuộc họp các hợp phần dự án PHER.  Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Thúy Lan (P.ĐT), Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh (P.KHCN), Đỗ Minh Hoàng, Lưu Mạnh Kiên (P.HTPT), Vũ Văn Hải, Khoa Anh Việt (P.CT&CTHSSV), Nguyễn Thị Lan Hường (P.HCTH), Nguyễn Ninh Bắc, Lê Thị Huyền Trang (TT.ĐBCL), Nguyễn Thị Ngọc Anh (TT.ĐMST). 
9:00 – 10:00, tại P.410, A1PHT. Lâm Quang Đông dự Lễ bế giảng “Khoá học ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam cho sinh viên Trường Đại học Keimyung (Hàn Quốc)”. Thành phần tham dự: các ông/bà: Đỗ Minh Hoàng (P.HTPT); Ban chủ nhiệm K.NN&VH Hàn Quốc, các giảng viên và sinh viên tham gia khóa học.
10:00 – 11:30, tại P.410, A1PHT. Lâm Quang Đông họp định kì Ban quản lí Dự án ULIS AKS Core thông qua kế hoạch dự án năm thứ 4 giai đoạn 2022-2023. Thành phần tham dự: các ông/bà: Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh (P.KHCN), Nguyễn Hoà (HĐ KH&ĐT), Nguyễn Lân Trung (HĐ TVHTPT), BCN K.NN&VH Hàn Quốc và thành viên BQL Dự án ULIS AKS Core.
THỨ BẢY, 30/7/2022 
  
CHỦ NHẬT, 31/7/2022 
  

THÔNG BÁO – NHẮC VIỆC

Từ ngày 25/7/2022 đến ngày 27/7/2022, tại Hội trường Vũ Đình Liên, Giảng đường C2 và B3: PHT. Hà Lê Kim Anh dự Chương trình Ngày hội tuyển dụng Tiếp viên Hàng không năm 2022. Thành phần tham dự: chuyên viên phụ trách P.CT&CTHSSV, đại diện nhà tuyển dụng Công ty Cổ phần Hàng không Lữ hành Việt Nam (Vietravel Airlines) và các sinh viên ứng tuyển.