TUẦN 03, NĂM HỌC 2020 – 2021 Từ ngày 13/7/2020 đến ngày 19/7/2020 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 03, NĂM HỌC 2020 – 2021 Từ ngày 13/7/2020 đến ngày 19/7/2020

THỨ HAI, 13/7/2020

 

8:00 – 9:30, tại P.208, A1

Ban Giám hiệu họp giao ban.

9:30 – 11:00, taị HT Vũ Đình Liên

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long dự gặp mặt sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc khóa QH.2016.

Thành phần tham dự: Các ông/bà: Hà Lê Kim Anh (P.ĐT), Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB), Huỳnh Anh Tuấn (K.SĐH), Nguyễn Hoàng Giang (ĐTN), Đặng Huyền Thư (HSV); Lãnh đạo và chuyên viên Phòng CT&CTHSSV; Ban chủ nhiệm và chuyên viên các khoa/bộ môn đào tạo chính quy; sinh viên khóa QH.2016.F1 tốt nghiệp loại xuất sắc.

13:15 – 13:30, tại P.202, ĐHQGHN

Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng dự họp liên tịch Ban Giám đốc và Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN.

13:30 – 14:15, tại P.901, ĐHQGHN

Ban Giám hiệu tham dự Hội nghị cán bộ chủ chốt của ĐHQGHN, khóa VI.

Thành phần tham dự: ông Vũ Văn Hải (P.CT&CTHSSV).

14:30 – 15:30, tại P.203, ĐHQGHN

Hiệu trưởng tham dự Hội nghị Đảng ủy ĐHQGHN, khóa VI (lần 1).

Thành phần tham dự: ông Vũ Văn Hải (P.CT&CTHSSV).

15:45 – 16:15 tại P.901, ĐHQGHN

Ban Giám hiệu tham dự Hội nghị cán bộ chủ chốt của ĐHQGHN, khóa VI.

Thành phần tham dự: ông Vũ Văn Hải (P.CT&CTHSSV).

16:30 – 17:30 tại P.203, ĐHQGHN

Hiệu trưởng tham dự Hội nghị Đảng ủy ĐHQGHN, khóa VI (lần 2).

Thành phần tham dự: ông Vũ Văn Hải (P.CT&CTHSSV).

THỨ BA, 14/7/2020

 

7:45 – 9:30, tại Trường THPT CNN

Hiệu trưởng dự “Lễ bế giảng năm học 2019-2020” Trường THPT CNN.

Thành phần tham dự: đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng ĐT, Phòng HCTH, Phòng TCCB, Phòng CT&CTHSSV, Phòng TT&PC, Phòng HTPT, ĐTN.

8:30 – 10:00, tại P.301, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long tiếp đoàn ĐHQGHN kiểm tra hoạt động giám sát nội bộ về đào tạo đại học hệ VLVH.

Thành phần tham dự: ông Nguyễn Thành Công (P.TT&PC); Ban chủ nhiệm và giáo vụ phụ trách lớp VLVH tại cơ sở liên kết Khoa ĐT&BDNN.

10:30 – 12:00, tại Zoom Meeting

Ban Giám hiệu dự “Chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý cho cán bộ chủ chốt ULIS” (Webinar 9).

Báo cáo viên: Đào Thị Nga My (K.Nhật Bản), Cù Thanh Nghị (P.TCCB)

Thành phần tham dự: Bí thư, Phó bí thư chi bộ, Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Trường, Trưởng, Phó các Bộ môn thuộc Khoa, Tổ trưởng, tổ phó Trường THPT, THCS, BCH Công đoàn Trường, Chủ tịch, Tổ trưởng công đoàn bộ phận thuộc Trường, Thường vụ Đoàn TN, Ban Thư ký Hội sinh viên.

14:00 – 15:30, tại P.301, A1

Hiệu trưởng, PHT. Lâm Quang Đông làm việc với P.KHCN về việc tổng kết công tác KHCN Trường năm học 2019-2020.

(Phòng KHCN chuẩn bị nội dung)

Thành phần tham dự: Các ông/bà: Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB); Hà Lê Kim Anh (P.ĐT); Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC).

14:00 – 15:30, tại P.201, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long họp hội đồng đấu giá quyền khai thác các bãi trông giữ xe năm 2020-2021.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Phạm Văn Kim (P.QT), Lê Văn Tuyển (P.KHTC), Nguyễn Văn Đoàn (CT.CĐ), Nguyễn Văn Sơn (TT.PTNL), Nguyễn Thị Thanh Vân (TT.PTNL).

THỨ TƯ, 15/7/2020  
Cả ngày, tại Phú Thọ

PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với UBND tỉnh Phú Thọ.

8:00 – 9:30, tại HT Nguyễn Văn Đạo

Hiệu trưởng, PHT. Lâm Quang Đông dự Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên đại học chính quy khóa QH.2016.F1 (2016-2020) tốt nghiệp đợt tháng 6/2020 Khoa Sư phạm Tiếng Anh.

Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo các đơn vị; Chủ tịch Công đoàn; Bí thư ĐTN; Chủ tịch HSV; Ban chủ nhiệm, giảng viên và chuyên viên các khoa đào tạo chính quy; sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 6.

9:45 – 11:00, tại HT Nguyễn Văn Đạo

Hiệu trưởng, PHT. Lâm Quang Đông dự Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên đại học chính quy khóa QH.2016.F1 (2016-2020) tốt nghiệp đợt tháng 6/2020 các khoa đào tạo chính quy khác.

Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo các đơn vị; Chủ tịch Công đoàn; Bí thư ĐTN; Chủ tịch HSV; Ban chủ nhiệm, giảng viên và chuyên viên các khoa đào tạo chính quy; sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 6.

14:00 – 15:30, tại P.410, A1

Hiệu trưởng làm việc với Ban soạn thảo Kế hoạch ứng dụng CNTT trong quản trị đại học và tổ chức đào tạo tại Trường ĐHNN, ĐHQGHN giai đoạn 2020-2015.

Thành phần tham dự: Ban soạn thảo Kế hoạch theo Quyết định của Hiệu trưởng.

14:00 – 16:00, tại P.105, A3

PHT. Lâm Quang Đông tham dự Hội nghị Công chức viên chức của Khoa Sau đại học.

Thành phần tham dự: Toàn thể cán bộ viên chức Khoa SĐH.

THỨ NĂM, 16/7/2020

 

8:00 – 11:00, tại P.301, A1

Ban Giám hiệu họp Tổ soạn thảo Quy chế chi tiêu nội bộ 2020.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB), Nguyễn Đoàn Phượng (P.HTCH), Đỗ Hoàng Ngân (P.KHCN), Hà Lê Kim Anh (P.ĐT), Nguyễn Văn Đoàn (CT.CĐ), Huỳnh Anh Tuấn (K.SĐH), Đinh Hồng Vân (K.NN&VH Pháp).

14:00 – 15:30, tại P.410, A1

Ban Giám hiệu dự tọa đàm “Tự chủ đại học: cơ hội và thách thức”.

Thành phần tham dự: Trưởng các đơn vị: Phòng HCTH, Phòng ĐT, Phòng TCCB, Phòng KHTC, Phòng CT&CTHSSV, Phòng HTPT, Khoa SĐH, Trường THPT CNN, Trường THCSNN và khách mời.

15:30 – 17:00, tại P.201, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long họp về công tác văn thư, lưu trữ tại trường ĐHNN.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Đoàn Phượng, Nguyễn Thị Lan Hường, Cao Văn Đông (P.HCTH), Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB), Nguyễn Thành Công, Lê Đình Lương (P.TT&PC).

THỨ SÁU, 17/7/2020

 

8:00 – 10:00, tại P.509, A1

Ban Giám hiệu dự hội thảo “Giới thiệu về bộ tiêu chí đánh giá đơn vị đào tạo UPM”.

Thành phần tham dự: Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Trường; Trưởng, Phó các bộ môn trực thuộc khoa; Tổ trưởng tổ chuyên môn thuộc Trường THPT CNN và Trường THCS NN.

10:00 – 11:30, tại P.410, A1

Hiệu trưởng họp về việc đào tạo chương trình chất lượng cao.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo Phòng ĐT, Ban chủ nhiệm và lãnh đạo bộ môn CLC khoa SPTA.

10:00 – 11:30, tại P.410, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long dự đấu giá quyền khai thác bãi trông giữ xe năm học 2020-2021.

Thành phần tham dự: Hội đồng đấu giá và các cá nhân/tổ chức nộp hồ sơ.

14:00, tại P.202, ĐHQGHN

Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng dự họp liên tịch Ban Giám đốc và Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN.

THỨ BẢY, 18/7/2020

 

8:30, tại P.203, ĐHQGHN

Hiệu trưởng dự họp Hội đồng ĐHQGHN.

 THÔNG BÁO – NHẮC VIỆC

  1. Thứ Ba, ngày 14/7/2020 (cả ngày) và thứ Tư, ngày 15/7/2020 (từ 8:00 – 11:30): Tổ chức Khóa Bồi dưỡng “Nhà giáo dục truyền cảm hứng cho đội ngũ cán bộ giảng dạy năm học 2020-2021”. Thành phần tham dự: Ban Tổ chức Khóa học, Nhóm giảng viên tham gia giảng dạy, Tổ điều phối viên, Tổ truyền thông, Tổ giúp việc và toàn bộ cán bộ giảng dạy tham gia khóa học. (Lớp BD04: HT VĐL, Lớp BD 05: HT tầng 1 ULIS Sunwah, Lớp BD 06: HT tầng 2 ULIS Sunwah, Lớp BD07: Homie B2, Lớp BD08: Homie Khu liên hợp thể thao, Lớp BD09: P.509, A1).
  2. Thứ Năm, ngày 16/7/2020 (cả ngày), tại HT VĐL: nhập học cho thí sinh trúng tuyển vào lớp 6 Trường THCS NN năm học 2020-2021. Thành phần tham dự: Phòng KHTC; Ban Giám hiệu, cán bộ và giáo viên Trường THCS Ngoại ngữ.
  3. Lịch tổ chức Hội nghị CCVC và TKNH các đơn vị:
  • Thứ Tư, ngày 15/7/2020:

9:00 – 11:00, tại P.301, A1: Hội nghị CCVC, NLĐ Trung tâm NCGDNN-NN&QTH.

15:30 – 17:00, tại P.201, A1: Hội nghị CCVC, NLĐ và TKNH 2019-2020 Phòng HCTH.

  • Thứ Năm, ngày 16/7/2020 từ 10:00 – 11:30, tại P.401, A1: Hội nghị CCVC, NLĐ Bộ môn NN&VH ĐNA.