TUẦN 01, NĂM HỌC 2020 – 2021 Từ ngày 29/6/2020 đến ngày 05/7/2020 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 01, NĂM HỌC 2020 – 2021 Từ ngày 29/6/2020 đến ngày 05/7/2020

Subscribe to our newsletter!

THỨ HAI, 29/6/2020

 

8:00 – 9:30, tại P.208, A1

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với lãnh đạo P.TCCB về công tác bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ chủ chốt năm 2020.

14:00 – 15:30, tại P.201, A1

Hiệu trưởng dự họp Chi bộ P.HCTH-HTPT.

Thành phần tham dự: các đồng chí đảng viên Chi bộ P.HCTH-HTPT.

20:00 – 21:30, tại Teams Meeting

Ban Giám hiệu họp giao ban.

THỨ BA, 30/6/2020

 

8:00 – 10:30, tại HTVũ Đình Liên

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long tham dự “Lễ tổng kết năm học 2019-2020 của Trường THCS Ngoại ngữ”.

Thành phần tham dự: Trưởng các đơn vị trong Trường; Bí thư, Phó Bí thư ĐTN; Chủ tịch HSV; Toàn thể cán bộ giáo viên, học sinh, phụ huynh Trường THCS Ngoại ngữ và khách mời.

10:30 – 12:00, tại Teams Meeting

Ban giám hiệu tham dự “Chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý cho cán bộ chủ chốt ULIS” (Webinar 5).

Báo cáo viên: Ngô Thị Minh Thu (K.NN&VH Nga), Nguyễn Thị Vân Chi (BM. NN&VH CNĐNA).

Thành phần tham dự: Bí thư, Phó bí thư chi bộ, Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Trường, Trưởng, Phó các Bộ môn thuộc Khoa, Tổ trưởng, tổ phó Trường THPT, THCS, BCH Công đoàn Trường, Chủ tịch, Tổ trưởng công đoàn bộ phận thuộc Trường, Thường vụ Đoàn TN, Ban Thư ký Hội sinh viên.

14:00 – 15:30, tại P.410, A1

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long tham dự họp rà soát công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2020.

Thành phần tham dự: Hội đồng tuyển sinh theo Quyết định số 2568 ngày 29/10/2019 của hiệu trưởng và khách mời.

THỨ TƯ, 01/7/2020

 

8:00 – 8:30, tại P.301, A1

Ban Giám hiệu họp Thường vụ Đảng ủy.

Thành phần tham dự: Các đồng chí Ban Thường vụ Đảng ủy.

8:30 – 11:00, tại P.301, A1

Ban Giám hiệu họp Đảng ủy.

Thành phần tham dự: Các đồng chí Đảng ủy viên.

14:00 – 16:30, tại P.301, A1

Ban Giám hiệu họp góp ý triển khai ứng dụng trên điện thoại về công tác sinh viên và Đề án đổi mới hoạt động NCKH sinh viên.

Thành phần tham dự: Các ông/bà: Nguyễn Đoàn Phượng, Nguyễn Lan Hường (P.HCTH); Hà Lê Kim Anh (P.ĐT); Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC); Đỗ Minh Hoàng (P.HTPT); Đỗ Hoàng Ngân (P.KHCN); Phạm Văn Kim (P.QT); Nguyễn Ninh Bắc (TT.ĐBCL), Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Thị Ngọc Anh (ĐTN), Đặng Huyền Thư (HSV); Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách phòng CT&CTHSSV; Lãnh đạo TT.CNTT-TT&HL và khách mời.

THỨ NĂM, 02/7/2020

 

8:00 – 17:00, tại P.208, A1

Hiệu trưởng tiếp viên chức, người lao động.

Thành phần tham dự: Trưởng phòng Thanh tra Pháp chế.

9:00 – 11:00, tại P.201, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long họp rà soát việc thực hiện kế hoạch năm học 2019 – 2020.

Thành phần tham dự: Các ông/bà: Phạm Văn Kim, Phạm Đình Lượng, Nguyễn Thanh Tùng, Chu Mạnh Hùng, Vũ Xuân Kiên (P.QT); Lê Thị Khánh Trang, Lê Văn Tuyển, Vương Thảo Nhung, Nguyễn Thị Thảo (P.KHTC).

10:30 – 12:00, tại Teams Meeting

Ban giám hiệu tham dự “Chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý cho cán bộ chủ chốt ULIS” (Webinar 6).

Báo cáo viên:, Huỳnh Anh Tuấn (K.SĐH), Lê Thị Khuyên (BM.NN&VH Ả rập).

Thành phần tham dự: Bí thư, Phó bí thư chi bộ, Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Trường, Trưởng, Phó các Bộ môn thuộc Khoa, Tổ trưởng, tổ phó Trường THPT, THCS, BCH Công đoàn Trường, Chủ tịch, Tổ trưởng công đoàn bộ phận thuộc Trường, Thường vụ Đoàn TN, Ban Thư ký Hội sinh viên.

THỨ SÁU, 03/7/2020

 

8:00 – 9:30, tại P.201, A1

Hiệu trưởng họp Ban tổ chức chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên, giáo viên Trường ĐHNN, ĐHQGHN năm 2020.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Hà Lê Kim Anh, Nguyễn Thúy Lan (P.ĐT), Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Phạm Văn Kim (P.QT), Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH), Nguyễn Văn Sơn (TT.PTNL).

8:00 – 10:00, tại P.301, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long, PHT. Lâm Quang Đông họp bàn phương án hỗ trợ lưu học sinh và thực tập sinh của Trường ĐHNN ở nước ngoài.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo P.CT&CTHSSV, P.HTPT và các chuyên viên phụ trách.

THỨ BẢY, 04/7/2020

 

 

 

CHỦ NHẬT, 05/7/2020

 

 

 

 THÔNG BÁO – NHẮC VIỆC

  1. Phòng KHCN thực hiện công văn số 1778/ĐHQGHN-KHCN ngày 22 tháng 6 năm 2020 về góp ý dự thảo Nghị định quy định hoạt động KHCN trong cơ sở giáo dục đại học, hạn góp ý dự thảo trước ngày 29 tháng 6 năm 2020.
  2. Phòng KHCN thực hiện công văn số 1744/ĐHQGHN-KHCN ngày 18 tháng 6 năm 2020 về xây dựng chương trình nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030, hạn nộp báo cáo trước ngày 30 tháng 6 năm 2020.
  3. Phòng KHTC thực hiện công văn số 1602/ĐHQGHN-KHTC ngày 4 tháng 6 năm 2020 về xây dựng Kế hoạch và Dự toán ngân sách năm 2021, hạn triển khai xây dựng kế hoạch và Dự toán ngân sách năm 2021 trước ngày 30 tháng 6 năm 2020.
  4. Khoa SĐH phối hợp với P.TTPC thực hiện công văn số 1704/ĐHQGHN-ĐT ngày 16 tháng 6 năm 2020 về kiểm tra công tác quản lý đào tạo SĐH, Các đơn vị chuẩn bị tài liệu phục vụ nội dung kiểm tra ở mục 2 và báo cáo thống kê theo các biểu mẫu trước ngày 30 tháng 6 năm 2020.
  5. Phòng ĐT (đầu mối) phối hợp với Phòng CT&CTHSSV thực hiện công văn số 1725/ĐHQGHN-ĐT ngày 17 tháng 6 năm 2020 về rà soát chất lượng đầu vào của sinh viên diện tuyển thẳng, UTXT, hạn nộp báo cáo trước ngày 05 tháng 7 năm 2020.
  6. Thứ sáu, ngày 03/7/2020 tại P.410, A1, 14:00 -15:30: Tập huấn Hội đồng thi kì thi vào lớp 10 THPT CNN năm 2020. Thành phần tham dự: Ban chỉ đạo, Ban coi thi, Ban thư ký theo quyết định của Hiệu trưởng.
  7. Thứ bày, ngày 04/7/2020 tại Hội đồng thi của các điểm thi: Tổ chức kỳ thi vào lớp 10 Trường THPT CNN năm 2020. Thành phần tham dự: Cán bộ, giảng viên toàn Trường theo Quyết định của Hiệu trưởng.