Tra cứu kết quả thi thử vào lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ ngày 21/06/2020 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tra cứu kết quả thi thử vào lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ ngày 21/06/2020

TRA CỨU KẾT QUẢ THI THỬ LỚP 10 THPT CNN NGÀY 21/6/2020

Thí sinh sử dụng mã tra cứu đã cấp để tra kết quả thi.