TS. Vũ Thị Hồng Tiệp – Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TS. Vũ Thị Hồng Tiệp – Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam

 1. Tóm tắt quá trình học tập và công tác

TS Vũ Thị Hồng Tiệp hiện là giảng viên Bộ môn Ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN.

TS Vũ Thị Hồng Tiệp tốt nghiệp Cử nhân ngành Sư phạm Ngữ văn Chất lượng cao, Thạc sĩ ngành Lí luận ngôn ngữ, Tiến sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ Việt Nam tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Các môn học TS đã đảm nhiệm giảng dạy gồm Phong cách học, Dẫn luận ngữ âm, Nhập môn Việt ngữ học, Tiếng Việt cho người nước ngoài.

 1. Liên hệ

ĐT: 0985094228

email: vuhongtiep.ulis@gmail.com

 1. Hướng nghiên cứu

Ngôn ngữ học đại cương; Ngôn ngữ Việt Nam; Ngôn ngữ học tri nhận

 1. Đề tài nghiên cứu

Tính tương tác của diễn ngôn báo chí qua một số báo điện tử phổ biến hiện nay, Hà Nội, Luận án Tiến sĩ, 2017.

Ý niệm thời gian trong các phương tiện ngôn ngữ biểu đạt thời gian của tiếng Việt, Luận văn Thạc sĩ khoa học, Hà Nội, 2011.

Đặc điểm tri nhận về mối quan hệ giữa con người và thế giới động vật qua các thành ngữ có sử dụng lớp từ thuộc trường nghĩa “loài vật” trong tiếng Việt, Khóa luận tốt nghiệp, Hà Nội, 2009.

 1. Công bố chính

Những công trình khoa học tiêu biểu của TS Vũ Thị Hồng Tiệp bao gồm một số sách tham khảo học tiếng Việt:

 • Nâng cao và phát triển Tiếng Việt 3 tập 1, NXB Giáo dục Việt Nam, 2013 (đồng tác giả)
 • Tự luyện Ngữ văn 6, NXB Giáo dục Việt Nam, 2010 (đồng tác giả)
 • Tự luyện Ngữ văn 8, NXB Giáo dục Việt Nam, 2010 (đồng tác giả)

Và các bài báo công bố trên các tạp chí Ngôn ngữ, Ngôn ngữ & Đời sống, Từ điển học và Bách khoa thư… cũng như các bài trình bày hội nghị hội thảo khác:

 • “Hành động ngôn từ trong diễn ngôn phản hồi của độc giả báo điện tử”, Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam, số 3, 2017, tr107-115.
 • “Tương tác của diễn ngôn báo chí qua tiêu đề và sapô”, Tạp chí Ngôn ngữ & đời sống, số 1 (255), 2017, tr.53-59.
 • “Ngôn ngữ bình luận của độc giả báo mạng điện tử”, Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt và giáo dục ngôn ngữ trong nhà trường (tập 2) (Kỉ yếu hội thảo khoa học), Nxb Dân trí, 2016, 1112-1123.
 • “Một số kiểu tương tác của quan hệ liên văn bản trong diễn ngôn báo chí (qua một số báo điện tử phổ biến hiện nay)”, Tuyển tập công trình nghiên cứu Ngữ văn học (tập 2) (Hội thảo khoa học Sau đại học ngành Ngữ văn), Nxb ĐH Sư phạm, 2016, tr.661-670.
 • “Về tương tác diễn ngôn từ lí thuyết kí hiệu học”, Kí hiệu học – từ lí thuyết đến ứng dụng trong nghiên cứu và dạy học Ngữ văn (Kỉ yếu Hội thảo khoa học quốc gia), Nxb Giáo dục Việt Nam, 2016, tr.581-588.
 • “Đặc điểm tương tác của các phản hồi báo mạng điện tử”, Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt trên các phương tiện thông tin đại chúng (Tóm tắt báo cáo hội thảo khoa học Đài tiếng nói Việt Nam), Nxb Dân trí, 2016, tr.265.
 • “Tiếp nhận tác phẩm văn học, diễn ngôn báo chí từ lý thuyết hoạt động giao tiếp ngôn ngữ”, Ngôn ngữ và văn học (Kỉ yếu hội thảo Ngôn ngữ học toàn quốc), Nxb ĐH Sư phạm, 2013, tr.823-833.