TS. Trần Thanh Nhàn – Khoa Sư phạm Tiếng Anh – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TS. Trần Thanh Nhàn – Khoa Sư phạm Tiếng Anh

  1. Tóm tắt quá trình học tập và công tác

Tiến sĩ Trần Thanh Nhàn bắt đầu sự nghiệp giảng dạy của cô ấy như là một giảng viên tiếng Anh chuyên ngành năm 2003. Sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2007, cô ấy tiếp tục theo học chương trình Tiến sĩ chuyên ngành Giáo dục và Truyền thông tại Đại học Newcastle upon Tyne, Vương quốc Anh năm 2011. Sau khi trở lại Việt Nam vào cuối năm 2015, cô ấy tiếp tục làm việc tại khoa Sư phạm tiếng Anh đảm nhiệm môn thiết kế bài giảng và tiếng Anh học thuật. Thỉnh thoảng cô ấy được mời giảng môn thiết kế chương trình và đánh giá tài liệu giảng dạy tại khoa Sau Đại học và môn kiểm tra đánh giá trong chương trình Thạc sỹ liên kết quốc tế tại Đại học Hà Nội. Cô ấy cũng có kinh nghiệm làm việc bán thời gian như là Trưởng môn tiếng Anh tại trường Đào tạo Nghề KOTO và Quản lý học thuật tại trung tâm tiếng Anh Smartlink.

  1. Liên hệ
  1. Hướng nghiên cứu

Kiểm tra đánh giá, căn tính chuyên nghiệp, trí tuệ cảm xúc, hệ thống hoạt động, khung tư duy, thiết kế đề cương môn học và đánh giá khung chương trình.

  1. Đề tài nghiên cứu

Sự ảnh hưởng của quá trình kiểm tra đánh giá và chương trình Thạc sĩ giảng dạy tiếng Anh quốc tế lên đặc tính chuyên nghiệp của giáo sinh Việt Nam: Góc nhìn sinh thái học

Đề tài nghiên cứu Tiến sĩ được tài trợ bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam

  1. Công bố chính

Nhân, T.T., (2013), Khung kỹ năng tư duy để đánh giá các mô-đun triết học trong giáo dục đại học, Tạp chí hàng năm về Giáo dục, Truyền thông và Khoa học Ngôn ngữ, Tập. 10, trang 177-195.

Nhan, T.T., (2013), Tác động của quá trình đánh giá trong các khóa học MA-TESOL đối với giáo viên học sinh Bản sắc chuyên nghiệp: Quan điểm của người học tiếng Việt ở nước ngoài, Trong: Hội nghị chuyên đề sau đại học BERA, Đại học Glasgow.

Nhan, T.T., (2014), Tác động của đánh giá đối với bản sắc của người học: Đánh giá tài liệu, Đánh giá hàng năm về Giáo dục, Truyền thông và Khoa học Ngôn ngữ, Tập 11, tr.95-106.

Nhan, TT, (2015), Tác động của quá trình đánh giá và các khóa học MA-TESOL quốc tế đối với bản sắc nghề nghiệp của giáo viên Việt Nam: Quan điểm sinh thái Trong: Hội thảo về Quốc tế hóa Giáo dục Đại học, Trường Giáo dục, Truyền thông và Ngôn ngữ Khoa học, Đại học Newcastle, Newcastle khi Tyne.

Nhan, T.T., (2015), Tác động của quá trình đánh giá và các khóa học MA-TESOL quốc tế đối với bản sắc nghề nghiệp của giáo viên sinh viên Việt Nam: Quan điểm sinh thái, In: Đánh giá lần thứ 5 trong Hội nghị Giáo dục Đại học, Maple House, Corporation Street, Birmingham

Các công trình khoa học tiêu biểu của TS. Trần Thanh Nhàn được thực hiện trong quá trình nghiên cứu tiến sĩ liên quan đến khung kỹ năng tư duy và ảnh hưởng của kiểm tra đánh giá lên căn tính của người học (đăng trên Annual Review of Education, Communication and Language Sciences). Cô ấy cũng đã trình bày về nghiên cứu của mình tại các hội thảo quốc tế quan trọng như Assessment in Higher Education Conference hay Seminar on Internationalisation of Higher Education. Ngoài ra cô ấy cũng tham gia vào một số đề tài nghiên cứu quan trọng cấp Trường và cấp Đại học Quốc gia, tiến hành một số nghiên cứu quy mô nhỏ đăng trên kỷ yếu khoa học thường niên của trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội, và hướng dẫn học viên cao học hoàn thành luận văn Thạc sĩ.