TS. Nguyễn Thị Lệ Quyên – Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TS. Nguyễn Thị Lệ Quyên – Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc

  1. Tóm tắt quá trình học tập và công tác:

Nguyễn Thị Lệ Quyên hiện là giảng viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc. TS. Nguyễn Thị Lệ Quyên đã giảng dạy tiếng Trung Quốc bậc đại học từ năm 2011, sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Giảng dạy tiếng Trung Quốc cho người nước ngoài năm 2008 và Tiến sĩ ngành Ngôn ngữ học và ngôn ngữ học ứng dụng năm 2011 đều tại Đại học Sư phạm Hoa Đông Thượng Hải, Trung Quốc. Từ năm 2016 bà bắt đầu tham gia đào tạo bậc sau đại học. Các môn học bà đã đảm nhiệm giảng dạy gồm Ngữ pháp tiếng Trung Quốc, Ngôn ngữ học tri nhận và Ngữ nghĩa học.

  1. Liên hệ
  • Tel: 0904380840
  • E-mail: lijuan1405@gmail.com
  1. Hướng nghiên cứu
  • Ngữ pháp tiếng Trung Quốc, Ngôn ngữ học đại cương; Ngữ nghĩa học; Ngôn ngữ học tri nhận
  1. Đề tài nghiên cứu
  2. Công bố chính

Công trình khoa học tiêu biểu của TS. Nguyễn Thị Lệ Quyên là Chuyên khảo “Đặc điểm loại hình học của phương vị từ trong tiếng Hán hiện đại” Hà Nội: NXB ĐHQG, 2018.