TS. Chu Thị Phong Lan – Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TS. Chu Thị Phong Lan – Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam

  1. Tóm tắt quá trình học tập và công tác

TS. Chu Thị Phong Lan hiện là giảng viên bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam của trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN. Các môn học TS Chu Thị Phong Lan giảng dạy tại trường Đại học Ngoại ngữ là Nhập môn Việt ngữ học, tiếng Việt thực hành, tiếng Việt cho người nước ngoài. Đặc biệt đối với giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài, Chu Thị Phong Lan đã giảng dạy, viết giáo trình cho nhiều khóa học của học viên các nước như Mỹ, Đức, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Lào, Campuchia… cũng như học viên của các tổ chức, tập đoàn: JICA, DAEWOO, K-MOVE…

2. Liên hệ

  • Tel: +(84) 0989 083830TS. Chu Thị Phong Lan hiện là giảng viên bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam của trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN.
  • E-mail: chuphonglan83@gmail.com
  1. Hướng nghiên cứu

Ngôn ngữ học; tiếng Việt cho người nước ngoài

  1. Đề tài nghiên cứu

Đề tài cấp trường, Xây dựng kỹ năng đọc hiểu và viết cho người nước ngoài học tiếng Việt thông qua các câu chuyện cười, Hà Nội 2010.

Đề tài cấp trường, Nghiên cứu những khó khăn cơ bản trong việc phát âm hệ thống thanh điệu tiếng Việt của người nước ngoài, Hà Nội 2013.

  1. Công bố chính

Một số công bố của tiến sĩ Chu Thị Phong Lan trên tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, tạp chí Từ điển và Bách khoa thư cũng như ở một số hội thảo ngôn ngữ trong nước.