Trường Đại học Ngoại ngữ ra mắt Trung tâm Phát triển Nguồn lực – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường Đại học Ngoại ngữ ra mắt Trung tâm Phát triển Nguồn lực

Ngày 14/02/2017, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức Lễ ra mắt Trung tâm Phát triển Nguồn lực.

Buổi lễ có sự tham gia của TS. Đỗ Tuấn Minh – Hiệu trưởng Nhà trường, TS. Phạm Văn Ngọc – Phó Hiệu trưởng, PGS. TS. Ngô Minh Thủy – Phó Hiệu trưởng, TS. Nguyễn Xuân Long – Phó Hiệu trưởng, trưởng và phó các đơn vị trong trường.

Mở đầu lễ công bố, PGS. TS. Trịnh Đức Thái đã đọc Quyết định điều chuyển các chuyên viên Nguyễn Thu Hà, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Thanh Vân về làm việc tại Trung tâm Phát triển Nguồn lực. Trước đó, ThS. Nguyễn Văn Sơn đã được bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm Phát triển Nguồn lực.

2017-02-15_10-58-04

Các thành viên Trung tâm Phát triển Nguồn lực chụp ảnh cùng Hiệu trưởng.

Phát biểu trong buổi lễ Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh khẳng định sự ra đời của Trung tâm Phát triển Nguồn lực là rất cần thiết trong chiến lược phát triển chung của Nhà trường. Trung tâm sẽ là đầu mối tham mưu, tư vấn cho Ban Giám hiệu tổ chức khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của trường và thực hiện các nhiệm vụ được Hiệu trưởng giao để tối ưu các nguồn lực nhằm bảo dưỡng, duy tu, nâng cấp cơ sở vật chất. Hiệu trưởng cũng cho biết sẽ tạo điều kiện tối đa để Trung tâm làm việc hiệu quả.

Tiếp đó, Giám đốc Trung tâm Phát triển Nguồn lực – ThS. Nguyễn Văn Sơn đã gửi lời cảm ơn đến Ban Giám hiệu đã tin tưởng, ủng hộ. Tuy là một đơn vị mới, các thành viên trong Trung tâm sẽ đều nỗ lực để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, đóng góp vào sự phát triển chung của Nhà trường.

Khép lại buổi lễ là phần ra mắt biển hiệu của Trung tâm Phát triển Nguồn lực và chụp ảnh lưu niệm.

2017-02-15_10-58-122017-02-15_10-58-23

Biển hiệu của Trung tâm Phát triển Nguồn lực

2017-02-15_10-58-31

Trung tâm Phát triển Nguồn lực (Center for Resources Development) được thành lập dựa trên Quyết định số 2326/QĐ-ĐHNN ban hành ngày 26/12/2016 do Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội ký.

Vị trí pháp lý: Trung tâm Phát triển Nguồn lực là đơn vị chức năng trực thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN, do Hiệu trưởng ký quyết định thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của Nhà trường.

Chức năng: Tham mưu cho Hiệu trưởng về quản lý công tác khai thác tài sản của Nhà trường.

Nhiệm vụ:

1.Đầu mối tham mưu cho Hiệu trưởng công tác khai thác cơ sở vật chất của Nhà trường sau khi hệ thống cơ sở vật chất này đã được sử dụng, thực hiện xong các nhiệm vụ chính trị của Nhà trường nhằm tối ưu hóa công năng sử dụng của tài sản, tăng nguồn thu sự nghiệp bổ sung và tái đầu tư nguồn lực về cơ sở vật chất.

2.Trực tiếp nhận giao khoán và khai thác một số hệ thống cơ sở vật chất của Nhà trường, đóng góp nguồn thu bổ sung cho Nhà trường.

3.Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Quang Anh – Nguyễn Thủy – Việt Khoa/ULIS Media