Thông báo về kế hoạch học tập sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo về kế hoạch học tập sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần

Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN thông báo đến học sinh, sinh viên, học viên kế hoạch học tập sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần.