Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQG Hà Nội thông báo tuyển sinh hệ Đại học Vừa làm vừa học năm 2017 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội