Trường Đại học Ngoại ngữ đạt danh hiệu Tập thể Lao động Xuất sắc cấp ĐHQGHN năm học 2020-2021 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường Đại học Ngoại ngữ đạt danh hiệu Tập thể Lao động Xuất sắc cấp ĐHQGHN năm học 2020-2021

Đại học Quốc gia Hà Nội vừa ban hành Quyết định Công nhận danh hiệu thi đua, khen thưởng cho các đơn vị trực thuộc năm học 2020-202. Trong đó, Trường ĐH Ngoại ngữ được công nhận Tập thể Lao động Xuất sắc cấp ĐHQGHN và được tặng bằng khen của Giám đốc ĐHQGHN.
Đây là sự ghi nhận của ĐHQGHN tới sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ công nhân viên Nhà trường trong năm học vừa qua.