Trường Đại học Ngoại ngữ có 9 sáng kiến có hiệu quả ứng dụng, phạm vi ảnh hưởng cấp Bộ năm 2021 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường Đại học Ngoại ngữ có 9 sáng kiến có hiệu quả ứng dụng, phạm vi ảnh hưởng cấp Bộ năm 2021

Bộ GD&ĐT vừa công bố Quyết định Công nhận các sáng kiến có hiệu quả ứng dụng, phạm vi ảnh hưởng cấp Bộ năm 2021. Trong đó có 09 sáng kiến của cán bộ Trường Đại học Ngoại ngữ (trang3-4), bao gồm:
 
1. Cách ứng phó với cảm xúc âm tính của người nhà bệnh nhân ung thư (Tiến sĩ Nguyễn Xuân Long, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội)
2. Đọc hiểu tiếng Pháp bậc 3, đọc hiểu tiếng Pháp bậc 4 (Tiến sĩ Đặng Thị Thanh Thuý, Giảng viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội)
3. Không gian đô thị Hà Nội và tác động đối với ngôn ngữ, ứng xử ngôn ngữ đô thị (nhìn từ góc độ ngôn ngữ học xã hội đô thị) (Tiến sĩ Đặng Thị Thanh Thuý, Giảng viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội)
4. Định dạng đề thi quốc gia đánh giá năng lực tiếng Trung theo khung năng lực 6 bậc của Việt Nam (Tiến sĩ Phạm Minh Tiến, Trưởng khoa, Giảng viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội)
5. Khái luận giao tiếp liên văn hoá Việt Hán (PGS.TS Nguyễn Hoàng Anh, Giảng viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội)
6. Dạy và học chữ Hán trong giảng dạy tiếng Hán như ngôn ngữ thứ hai: Lý luận và thực tiễn (PGS.TS Nguyễn Hoàng Anh, Giảng viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội)
7. Đổi mới, cải tiến đối tượng, quy mô, cách thi của cuộc thi hùng biện tiếng Anh quốc gia 2020 dành cho học sinh THPT trên cả nước (Thạc sĩ Nguyễn Thị Ngọc Anh, Phó bí thư Đoàn thanh niên Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội)
8. Chương trình Hành trình Đại sứ ULIS (Thạc sĩ Nguyễn Thị Ngọc Anh, Phó bí thư Đoàn thanh niên Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội)
9. Ba cấu trúc của quan hệ Việt Nam – Trung Quốc: Nhìn từ lý thuyết kiến tạo cấu trúc (Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Anh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội)