Trường Đại học Ngoại ngữ cấp học bổng, hỗ trợ kinh phí đào tạo và công bố quốc tế cho nghiên cứu sinh – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường Đại học Ngoại ngữ cấp học bổng, hỗ trợ kinh phí đào tạo và công bố quốc tế cho nghiên cứu sinh

Ngày 14/3/2018, Hiệu trưởng Đỗ Tuấn minh đã ký ban hành thông báo số 208/TB-ĐHNN về việc cấp học bổng, hỗ trợ kinh phí đào tạo và công bố quốc tế đối với nghiên cứu sinh thuộc các chương trình đào tạo của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nội dung cụ thể như sau:

Nhằm khuyến khích và hỗ trợ các nghiên cứu sinh (NCS) theo học các chương trình đào tạo (CTĐT) bậc Tiến sĩ của Trường, Hiệu trưởng Trường ĐHNN-ĐHQGHN công bố cấp học bổng và các mức hỗ trợ kinh phí đào tạo và công bố quốc tế cho các NCS trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2018 như sau:

1.Đối với NCS là viên chức và cán bộ hợp đồng đóng bảo hiểm của Nhà trường:

Hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo và cấp học bổng trị giá 30.000.000 đồng cho những NCS hoàn thành khóa học và bảo vệ luận án Tiến sĩ đúng thời hạn.

2.Đối với NCS là người nước ngoài:

Cấp học bổng trị giá 60.000.000 đồng cho những NCS hoàn thành khóa học và bảo vệ luận án Tiến sĩ đúng thời hạn.

3.Thưởng 16.000.000 đồng/1 bài báo cho NCS có bài báo đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế thuộc danh mục cơ sở dữ liệu ISI/Scopus.

Danh sách NCS được nhận học bổng và hỗ trợ kinh phí sẽ được đăng tải trên website http://ulis.vnu.edu.vn.

*Thông tin tuyển sinh sau đại học đợt 2: Link

Văn bản: