Tra cứu kết quả xét tuyển bằng bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2021 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tra cứu kết quả xét tuyển bằng bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2021

TRA CỨU KẾT QUẢ XÉT TUYỂN BẰNG BÀI THI ĐGNL
(cập nhật ngày 07/8/2021)

1. Thí sinh tra cứu bằng Số CMND/CCCD hoặc số điện thoại đã đăng ký.

2. Xem thông tin về xét tuyển bằng bài thi ĐGNL của ĐHQGHN  tại đây >>>.