Tra cứu kết quả kì thi sát hạch trình độ tiếng Anh bậc 2 đợt 2 ngày 08.09.2017 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tra cứu kết quả kì thi sát hạch trình độ tiếng Anh bậc 2 đợt 2 ngày 08.09.2017

 💡  Thí sinh tra cứu kết quả tại đây  💡

Lưu ý: Sinh viên ĐHNN liên hệ với P. Đào tạo vào ngày 13 và 14/9 để được xếp lớp học.