Hội nghị dạy và học ngoại ngữ trong ĐHQGHN: Ngoại ngữ là công cụ quan trọng và bắt buộc đối với sinh viên – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Hội nghị dạy và học ngoại ngữ trong ĐHQGHN: Ngoại ngữ là công cụ quan trọng và bắt buộc đối với sinh viên

Ngày 07/10/2016, Giám đốc Nguyễn Kim Sơn đã chủ trì Hội nghị dạy và học ngoại ngữ trong ĐHQGHN. Trưởng Ban Đào tạo ĐHQGHN Nguyễn Đình Đức và Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ – ĐHQGHN Đỗ Tuấn Minh đồng chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các ban chức năng, đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQGHN cùng đông đảo cán bộ, giảng viên quan tâm đến công tác dạy và tổ chức dạy ngoại ngữ.

s123

Hội nghị là cơ hội để các đơn vị cùng điểm lại những mặt mạnh, tích cực và những điểm còn hạn chế trong công tác dạy và học ngoại ngữ, qua đó, cùng đề xuất phương án nâng cao chất lượng giảng dạy và học ngoại ngữ trong ĐHQGHN.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo tổng quan và những giải pháp nâng cao chất lượngcông tác dạy học ngoại ngữ trong ĐHQGHN  do đại diện Trường ĐH Ngoại ngữ – ĐHQGHN trình bày.

Theo báo cáo, từ khóa QH.2010, ĐHQGHN áp dụng chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ như một điều kiện bắt buộc trước khi tốt nghiệp. Hiện nay, ĐHQGHN đang tổ chức đào tạo 3 loại chương trình đào tạo chính: chương trình đào tạo chuẩn; chương trình đào tạo chất lượng cao; chương trình đào tạo tài năng, tiên tiến, đạt chuẩn quốc tế. Mỗi loại chương trình đào tạo trên có những yêu cầu khác nhau về chuẩn đầu ra tiếng Anh đối với sinh viên, do đó, số lượng tín chỉ và nội dung giảng dạy các học phần tiếng Anh của các loại chương trình này cũng khác nhau.            

Đối với tiếng Anh, sinh viên tham gia bài thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh từ bậc 3 đến bậc 5 theo Khung Năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (Vietnamese Standarized Test of English Proficiency – VSTEP) để xác định chuẩn đầu ta B1, B2, C1. Các ngoại ngữ khác, sau khi hoàn thành học phần ngoại ngữ cơ sở 3, 4, sinh viên tham gia bài thi xác định chuẩn đầu ra do Trường ĐH Ngoại ngữ tổ chức.

s12345 

Hàng năm, ĐHQGHN tổ chức các kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ dành cho sinh viên trong toàn ĐHQGHN. Thông thường, kỳ thi được tổ chức 6 lần/năm học. Kết quả bài thi xác định trình độ thí sinh từ bậc A1 đến C2. Thí sinh sử dụng kết quả này để xét miễn học và ghi điểm tối đa cho những học phần ngoại ngữ chưa tích lũy (trước 2015), đồng thời để xác định chuẩn đầu ra. Bài thi ĐGNL ngoại ngữ tạo cơ hội cho những sinh viên có trình độ tiếng Anh tổ có thể rút ngắn thời gian học tiếng Anh, tập trung cho các môn chuyên ngành khác. Kỳ thi cũng giúp những sinh viên đã đạt điểm học phần những chưa đạt chuẩn đầu ra có nhiều cơ hội thử sức để xác định lại chuẩn đầu ra về ngoại ngữu trước khi hoàn thành chương trình học.

Ngoài ra, sinh viên cũng có thể xác định chuẩn đầu ta năng lực ngoại ngữ bằng việc tham gia các kỳ thi đánh giá trình độ ngoại ngữ của các tổ chức khảo thí quốc tế và đạt chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương với chuẩn ngoại ngữ được áp dụng ở ĐHQGHN.

Báo cáo của Trường ĐH Ngoại ngữ cũng nêu đề xuất mô hình giảng dạy ngoại ngữ không chuyên đáp ứng chuẩn đầu ra như phối hợp với các tổ chức quốc tế để tổ chức thi xác định chuẩn đầu ra cho người học; nâng số tín chỉ ngoại ngữ cơ sở và trong chương trình đào tạo hoặc đưa chương trình ngoại ngữ tăng cườngvào giảng dạy; áp dụng cơ chế xác định chuẩn đầu vào năng lực ngoại ngữ, sinh viên cần đạt năng lực tương đương A2 mới vào học chương trình ngoại ngữ cơ sở…

Hội nghị cũng nghe các tham luận liên quan việc dạy và học ngoại ngữ trong ĐHQGHN gồm có: “Tăng cường hoạt động Đoàn hội hỗ trợ sinh viên nâng cao năng lực ngoại ngữ” của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, “Khó khăn và thách thức trong việc đạt chuẩn đầu ra của sinh viên Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn” của Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, “Tăng cường năng lực ngoại ngữ cho sinh viên các chương trình đào tạo chất lượng cao, chuẩn quốc tế” của Trường ĐH Kinh tế.

 s1234

Phát biểu tại Hội nghị, Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn cho biết bên cạnh thực hiện sứ mệnhđào tạo nguồn nhân lực ngoại ngữ chất lượng cao từ bậc cử nhân cho đến tiến sĩ, xây dựng chương trình và tổ chức các khoá bồi dưỡng cán bộ ngoại ngữ chủ chốt và giáo viên ngoại ngữ phổ thông trong toàn quốc, nâng cao trình độ ngoại ngữ của xã hội, ĐHQGHN mà cụ thể là Trường ĐH Ngoại ngữ đã tham gia tư vấn hoạch định chiến lược về giảng dạy ngoại ngữ, biên soạn chương trình đào tạo các ngành ngoại ngữ và đặc biệt đóng góp vai trò nòng cột trong việc thực hiện Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020. Giám đốc nhấn mạnh, ĐHQGHN luôn coi đổi mới phương pháp dạy và học ngoại ngữ nhằm không ngừng nâng cao chất lượng là nhiệm vụ trọng tâm trong tiến trình hướng tới đạt chuẩn quốc tế.

Giám đốc ĐHQGHN khẳng định việc đặt chuẩn đầu ra về năng lực ngoại ngữ đối với người học là chủ trương đúng đắn và yêu cầu khâu kiểm tra đánh giá chuẩn đầu ra cần được thực hiện côngkhai, minh bạch, đánh giá đúng năng lực ngoại ngữ của người học.

Giám đốc Nguyễn Kim Sơn chỉ đạo: cần tăng cường giám sát, kiểm tra phương pháp giảng dạy, chất lượng đội ngũ cán bộ, cách thức tổ chức giảng dạy ngoại ngữ; áp dụng chuẩn đầu vào bằng bài thi chuẩn hóa, có cấp chứng chỉ với hiệu lực trong suốt quá trình đào tạo; khuyến khích người học cần sớm đạt trình độ ngoại ngữ chuẩn đầu ra và coi ngoại ngữ là công cụ quan trọng trong quá trình học tập và phục vụ cuộc sống; với bậc đại học, ĐHQGHN chỉ chấp nhận các chứng chỉ ngoại ngữ do ĐHQGHN cấp hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ do các tổ chức khảo thí quốc tế cấp; giao Trường ĐH Ngoại ngữ thực hiện hậu kiểm các chứng chỉ do Trường cấp và giao các đơn vị thực hiện hậu kiểm với các chứng chỉ do các đơn vị khảo thí trong nước và quốc tế cấp; tổ chức các khóa học tự nguyện cho sinh viên chưa đạt chuẩn; giao Ban Đào tạo rà soát các văn bản chỉ đạo về việc dạy và học ngoại ngữ và xây dựng, ban hành văn bản mới, thống nhất về vấn đề này.

VNU Media