Tọa đàm Khóa luận tốt nghiệp theo định hướng nghiên cứu dành cho sinh viên QH2018.F1 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tọa đàm Khóa luận tốt nghiệp theo định hướng nghiên cứu dành cho sinh viên QH2018.F1

Ngày 16/10/2021, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức Tọa đàm Khóa luận tốt nghiệp theo định hướng nghiên cứu dành cho sinh viên QH2018.F1 theo hình thức trực tuyến.

Tọa đàm nhằm giới thiệu, hướng dẫn sinh viên khóa QH2018.F1, giảng viên hướng dẫn về việc triển khai làm khóa luận tốt nghiệp.

Đây là tọa đàm thứ 2 trong 3 buổi hướng dẫn về khóa luận tốt nghiệp dành cho sinh viên khóa QH2018.F1.

Tham dự tọa đàm có Phó Hiệu trưởng Hà Lê Kim Anh, Đại diện Ban chủ nhiệm các khoa, Trưởng các bộ môn, giảng viên phụ trách công tác NCKH và công tác HSSV, các giảng viên dạy môn Tư duy sáng tạo và khởi nghiệp, Bộ môn Kinh tế (Khoa ĐT&BDNN) và giảng viên quan tâm.

Tại tọa đàm, TS. Nguyễn Thị Minh Tâm đã chia sẻ về đường hướng và phương pháp nghiên cứu của khóa luận tốt nghiệp định hướng nghiên cứu.

Báo cáo do TS. Nguyễn Thanh Hà trình bày đã hướng dẫn cụ thể cho sinh viên cách làm khóa luận tốt nghiệp theo định hướng nghiên cứu.

TS. Nguyễn Thị Minh Tâm cũng đã chia sẻ về tiêu chí đánh giá khóa luận tốt nghiệp theo định hướng nghiên cứu

Phần cuối chương trình là trao đổi, thảo luận, giải đáp thắc mắc. Tọa đàm Khóa luận tốt nghiệp theo định hướng nghiên cứu dành cho sinh viên QH2018.F1 có hơn 330 người  tham gia.

ULIS Media