Tọa đàm chuyên đề: “Năng lực giao tiếp liên văn hóa với giáo dục công dân toàn cầu” – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tọa đàm chuyên đề: “Năng lực giao tiếp liên văn hóa với giáo dục công dân toàn cầu”

Ngày 11/01/2018, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức buổi tọa đàm chuyên đề “Năng lực giao tiếp liên văn hóa với giáo dục công dân toàn cầu”.

Đến dự buổi lễ có các lãnh đạo và cán bộ Phòng KHCN, Trung tâm NCGDNN,NN&QTH, Khoa SĐH, các cán bộ giảng dạy và nghiên cứu, học viên cao học và nghiên cứu sinh quan tâm.

GS. Nguyễn Quang thuyết giảng

Trong buổi lễ, GS. Nguyễn Quang đã có bài giảng về “Năng lực giao tiếp liên văn hóa với giáo dục công dân toàn cầu”. Theo Giáo sư, khái niệm này có nghĩa là khả năng tương tác hiệu quả và phù hợp với những thành viên của các nền văn hóa khác trên cơ sở nhận xét đúng đắn, phẩm chất tốt đẹp, thái độ tích cực, kiến thức phong phú và kỹ năng toàn diện. Đồng thời, GS. Nguyễn Quang cũng chia sẻ lý do phải nghiên cứu và các mô hình “Năng lực giao tiếp liên văn hóa với giáo dục công dân toàn cầu”. Thông qua những ví dụ cụ thể, các đại biểu tham dự đã có thể hiểu biết thực tiễn về đề tài này.

Buổi tọa đàm với mong muốn nâng cao kiến thức về “Năng lực giao tiếp liên văn hóa với giáo dục công dân toàn cầu” trong bối cảnh toàn cầu hóa đã thu hút hơn 80 cán bộ, nghiên cứu sinh, học viên cao học đến tham dự. Những thắc mắc, trao đổi của các học viên cũng đã được phản hồi ngay lập tức.

Lệ Thủy-Việt Khoa/ULIS Media