Tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2022 – 2025 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2022 – 2025

Từ ngày 6 đến 16/9/2022, 22 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Các Đại hội được tổ chức nhằm: Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022; xác định Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2022-2025; Kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Với từng báo cáo, các đồng chí Đảng viên đã tham gia góp ý, đề xuất nhằm xây dựng Chi bộ phát triển vững mạnh hơn trong nhiệm kỳ tới. Mỗi Đại hội đều có đại diện Thường vụ Đảng ủy, Đảng ủy viên tham dự và phát biểu chỉ đạo.

Đại hội cũng bầu ra Ban Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Các Chi bộ đã tín nhiệm bầu cử được những đồng chí lãnh đạo mới, có năng lực.

Công tác tuyên truyền, hỗ trợ tổ chức đã được triển khai chu đáo. Tài liệu hướng dẫn, tuyên truyền, hậu cần… đều được thực hiện đầy đủ, đưa đến từng Chi bộ.

Trong thời gian tới, Đảng bộ sẽ tiến hành sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XIX.

Đại hội Chi bộ Khoa NN&VH Nga

Đại hội Chi bộ Khoa NN&VH Trung Quốc

Đại hội Chi bộ Khoa Sư phạm tiếng Anh

Đại hội Chi bộ Khoa SĐH-TT.NCGDNN, NN&QTH

Đại hội Chi bộ Phòng Chính trị và Công tác Học sinh sinh viên

Đại hội Chi bộ Khoa Tiếng Anh

Đại hội Chi bộ Phòng Quản trị – Trung tâm Phát triển nguồn lực

Đại hội Chi bộ Trung tâm Khảo thí

Đại hội Chi bộ Khoa NN&VH Hàn Quốc

Đại hội Chi bộ Phòng KHCN-TT.ĐBCL-TT.CNTT-TT&HL

Đại hội Chi bộ Phòng Đào tạo

Đại hội Chi bộ Khoa Đào tạo và Bồi dưỡng Ngoại ngữ

Đại hội Chi bộ Phòng HCTH – HT&PT

Đại hội Chi bộ Khoa NN&VH Nhật Bản

Đại hội Chi bộ Trường THCS Ngoại ngữ

Đại hội Chi bộ Sinh viên

Đại hội Chi bộ Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ

Đại hội Chi bộ Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Đức

Đại hội Chi bộ Phòng TCCB-KHTC-TT&PC

Đại hội Chi bộ Khoa NN&VH.CNNTA

Đại hội Chi bộ Khoa NN&VH Pháp

Đại hội Chi bộ Các Bộ môn trực thuộc Trường

ULIS Media