35 sinh viên ULIS được nhận học bổng KF – Samsung năm 2022 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội