Thống kê thí sinh đăng ký dự thi theo ngành thi vào lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2023 (cập nhật đến ngày 5/5/2023) – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thống kê thí sinh đăng ký dự thi theo ngành thi vào lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2023 (cập nhật đến ngày 5/5/2023)

Hội đồng Tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ – Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN công bố thống kê thí sinh theo ngành thi trong kỳ thi năm 2023:

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN NGOẠI NGỮ NĂM 2023

THỐNG KÊ THÍ SINH THEO NGÀNH THI

STT

Mã Ngành

Tên Ngành

Số thí sinh

1

701

Tiếng Anh

1526

2

702

Tiếng Nga

86

3

703

Tiếng Pháp

198

4

704

Tiếng Trung

259

5

705

Tiếng Đức

235

6

706

Tiếng Nhật

276

7

707

Tiếng Hàn Quốc

205

Tổng:

2785

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2023

   Lưu ý:
– Thí sinh không được thay đổi nguyện vọng trong hồ sơ đã nộp, thí sinh có thể nộp nhiều hồ sơ.
– Đối với thí sinh nộp nhiều hồ sơ, thí sinh phải xác nhận ngành thi duy nhất vào buổi sáng làm thủ tục dự thi.

– Thời hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 12/5/2023.