Thông tin về các đơn vị đào tạo của Trường Đại học Ngoại ngữ – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông tin về các đơn vị đào tạo của Trường Đại học Ngoại ngữ

Nhằm hỗ trợ cho các thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào trường trong các đợt tuyển sinh, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội giới thiệu về các đơn vị đào tạo nhằm cung cấp những thông tin cơ bản nhất cho các thí sinh trong quá trình lựa chọn định hướng của mình:

Đào tạo Đại học

1.Khoa Sư phạm tiếng Anh

2017-02-28_10-54-37

Xem giới thiệu TẠI ĐÂY

2. Khoa tiếng Anh

2017-02-28_10-54-37b

Xem giới thiệu TẠI ĐÂY

3. Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Các nước nói tiếng Anh

2017-02-28_10-54-37c

Xem giới thiệu TẠI ĐÂY

4. Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Đức

2017-02-28_10-53-33

Xem giới thiệu TẠI ĐÂY

Download bản giới thiệu chi tiết.

5. Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp

2017-02-28_10-54-05

Xem giới thiệu TẠI ĐÂY

6. Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc

2017-02-28_10-52-42

Xem giới thiệu TẠI ĐÂY

7. Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nga

2017-02-28_10-54-21

Xem giới thiệu TẠI ĐÂY

8. Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản

2017-02-28_10-53-17

Xem giới thiệu TẠI ĐÂY

9. Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc

2017-02-28_10-53-48

Xem giới thiệu TẠI ĐÂY

10. Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Ả Rập

2017-02-28_10-52-27

Xem giới thiệu TẠI ĐÂY

11. Khoa Đào tạo và Bồi dưỡng Ngoại ngữ

Xem giới thiệu TẠI ĐÂY

12. Bộ môn Tâm lý – Giáo dục học

Xem giới thiệu TẠI ĐÂY

13. Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam

Xem giới thiệu TẠI ĐÂY

14. Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Đông Nam Á

Xem giới thiệu TẠI ĐÂY.

Đào tạo sau đại học

15. Khoa Sau Đại học

2017-02-28_10-51-18

Xem giới thiệu TẠI ĐÂY

Đào tạo THPT

16. Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ

Xem giới thiệu TẠI ĐÂY

Đào tạo THCS

17. Trường THCS Ngoại ngữ

Xem giới thiệu TẠI ĐÂY