Thống kê thí sinh đăng ký dự thi lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2019 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thống kê thí sinh đăng ký dự thi lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2019

Hội đồng tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ – Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN công bố thống kê thí sinh theo ngành thi trong kỳ thi năm 2019:

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN NGOẠI NGỮ NĂM 2019

THỐNG KÊ THÍ SINH THEO NGÀNH THI

STT Tên Ngành Số thí sinh
1  Tiếng Anh 1.691
2  Tiếng Nga 203
3  Tiếng Pháp 555
4  Tiếng Trung 635
5  Tiếng Đức 449
6  Tiếng Nhật 488
7  Tiếng Hàn Quốc 455

Hà Nội, ngày 25/04/2019