Thông báo về việc tổ chức Hội thảo quốc tế “Ngôn ngữ và tương tác xã hội trong bối cảnh Châu Á” – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo quốc tế “Ngôn ngữ và tương tác xã hội trong bối cảnh Châu Á”

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức Hội thảo quốc tế “Ngôn ngữ và tương tác xã hội trong bối cảnh Châu Á”
(Language and Social Interaction in Asian Contexts)

Hội thảo quốc tế “Ngôn ngữ và tương tác xã hội trong bối cảnh Châu Á” do Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN tổ chức với các diễn giả đến từ 3 Trường Đại học Hawaii Thái Bình Dương, Đại học Otago và Đại học Kobe. Hội thảo là diễn đàn để các học giả, nhà nghiên cứu trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu những sử dụng phân tích hội thoại để nghiên cứu việc sử dụng và/hoặc học tập ngôn ngữ trong bối cảnh châu Á. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi Hội thảo Quốc gia UNC2024. Thông tin chi tiết như sau:
1. Thời gian, địa điểm tổ chức:
● Thời gian: ngày 22 – 23.12.2023
● Địa điểm: Hội trường Sunwah, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN
2. Hình thức tổ chức:
– Hội thảo trực tiếp kết hợp với trực tuyến
3. Chương trình chi tiết: xem phụ lục đính kèm
4. Kinh phí tham dự: miễn phí
5. Link đăng kí tham dự: https://bit.ly/HTQTngonngugiaotiepXH1223
Để biết thêm thông tin về Hội thảo, xin liên hệ email: UNC@ulis.vnu.edu.vn
Thông báo này được đăng tải trên website của Trường ĐHNN-ĐHQGHN http://ulis.vnu.edu.vn.

Ban Tổ chức Hội thảo trân trọng thông báo và mong nhận được sự hưởng ứng tham gia của giáo viên giảng dạy ngoại ngữ các cấp học, bậc học, giảng viên và viện nghiên cứu, nhà quản lý giáo dục ở các sở giáo dục đào tạo, các cơ sở giáo dục, cộng đồng người học và các nhà khoa học quan tâm trong và ngoài nước.