20232024.tuan22 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: 20232024.tuan22

Thông báo về Hội nghị Giới thiệu Bài thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo định hướng giao tiếp nghề nghiệp tại ĐHQGHN (VNU Tests)

THÔNG BÁOTổ chức Hội nghị Giới thiệu Bài thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo định hướng giao tiếp nghề nghiệp tại Đại học Quốc gia Hà Nội (gọi tắt VNU Tests) Thời gian, địa điểm:Thời gian: Từ 8h30 đến 11h30, ngày 06 tháng

Workshop “Nghệ thuật Al-Qatt Al-Asiri”

Ngày 24/11/2023, Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Ả Rập – Trường Đại học Ngoại ngữ (ĐHQGHN) đã tổ chức thành công Workshop “Nghệ thuật Al-Qatt Al-Asiri” của Saudi Arabia.  Tham dự chương trình có ThS. Phạm Thị Thuỳ Vân – Phó trưởng Bộ