Thông báo về kết quả họp xét bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư năm 2023 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo về kết quả họp xét bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư năm 2023