Thông báo về Hội thảo: Đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững trong giáo dục đại học – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo về Hội thảo: Đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững trong giáo dục đại học

Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội kính mời các thầy cô giáo quan tâm tham dự Hội thảo với chủ đề: Đổi mới sáng tạo và Phát triển bền vững trong giáo dục Đại học.
Báo cáo 1: Sustainable campus – đưa lối sống bền vững vào khuôn khổ Đại học – Cô Nguyễn Thu Lệ Hằng
Báo cáo 2: Đổi mới sáng tạo gắn với phát triển bền vững – Chia sẻ kinh nghiệm từ khoá học và ứng dụng trong một số môn học – Cô Đào Thị Diệu Linh.
Báo cáo 3: Đào tạo hướng tới cộng đồng: Góc nhìn và một số trải nghiệm thực tế tại Đại học Penn State, Hoa Kỳ – Cô Lê Thị Duyên
Diễn giả:
– TS. Nguyễn Thu Lệ Hằng – Khoa Sư phạm Tiếng Anh
– TS. Lê Thị Hồng Duyên – Khoa Sư phạm Tiếng Anh
– TS. Nguyễn Thị Thu Hằng – Khoa Sư phạm Tiếng Anh
– TS. Đào Thị Diệu Linh – Bộ môn Tâm lý – Giáo dục
– TS. Nguyễn Đặng Nguyệt Hương – Khoa tiếng Anh
– Th.S Trần Kiều Hạnh – Khoa tiếng Anh
Thời gian, địa điểm:
– Thời gian: Từ 14h00 đến 16h00, ngày 15 tháng 11 năm 2023
– Địa điểm: Hội trường Vũ Đình Liên, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN